องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที https://drive.google.com/drive/folders/1lyg6F6PEmJHGfkST9qlQuQJ2EQ-FIBi0

สอบถาม