องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี2566

*งาน แชะ ช้อป ชิม อาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ
วันที่25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยาน ร.๒

https://maps.app.goo.gl/1NeJcUyerbfFDM7t8

งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ปี 2566
วันที่ 18- 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา

https://maps.app.goo.gl/9AjfrLZxKfHCEuRbA

ชมกระทงสาย วันที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 19.00 น. - 20.00 น.

สอบถาม