องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
อบจ.เชิญเที่ยวงานแชะ ช้อป ชิม อาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพ็ญ งานประเพณี ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยาน ร.๒ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
สอบถาม