องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลง กลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๙ เพลง ผู้สนใจสามารถมาเพื่อประชาสัมพันธ์ https://drive.google.com/drive/folders/@qmXwq@@mx@WNlaNmczmjrouSjmPoRvfz
สอบถาม