องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เกลือสมุทรแม่กลอง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ตาม QR code ด้านล่างนี้
สอบถาม