องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
โครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล จังหวัดสมุทรสงครามประจำปี 2566

โครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันฉัตรมงคล จังหวัดสมุทรสงครามประจำปี 2566

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 พฤษภาคม 2566

วันที่จัดงาน : เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

งานเริ่ม : 05.00 น. เริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง : 06.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน : ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ : Google Forms

ลิงก์สมัคร : https://docs.google.com/.../1B2AtF36qoTqck2EGMA_X9R.../edit

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่

1) สำนักงานส่งเสริมการปครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034 – 718276 หรือ 034 - 711424 ต่อ 102 หรือ 103

2) เทศบาล/อบต. ทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์การจัดงาน : เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 และนำเงินรายได้จากการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นทุนในการช่วยเหลือ เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้

สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่

1) สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034 – 718276 หรือ 034 - 711424 ต่อ 102 หรือ 103

2) เทศบาล/อบต. ทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ

          1) จ่ายเงินสด ณ สถานที่รับสมัคร

          2) จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "โครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ" หมายเลขบัญชี 709-0-59327-4 สาขาสมุทรสงคราม และแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านทางช่องทางการสมัครนี้ (Google Forms) หรือผ่านทาง E-mail : Kachathanj@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรของผู้สมัคร

สอบถาม