องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
วิดีทัศน์แสดงประวัติความเป็นมา ความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหลางน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดาวดึงษ์ โดยสำนักงานแประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม


สอบถาม