องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
เยี่ยมบ้านและรับเรื่อง โครงการปรับปรุงบ้านฯ รอบ5

5 มิถุนายน 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกอบจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายนพพล ธนิกุล รองนายกอบจ. นายณัฐพงษ์ งามสง่า เลขานุการนายกอบจ. ร่วมด้วย สจ.ฌาณ เจนสมบูรณ์ เขต1 อ.อัมพวา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และกองช่าง ลงพื้นที่ อ.อัมพวา ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมบ้านและรับเรื่องร้องเรียน ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ เพิ่มเติมอีก3ราย ได้แก่ หมู่5 ต.บางช้าง, ซ.สุคนทมาน และ ถ.โชติธำรงค์ เพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการสำหรับความช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจ

สอบถาม