องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
10 เมษายน 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกอบจ.สมุทรสงคราม มอบหมายให้กองช่างดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบพ่นน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงาน “สงกรานต์แม่กลอง สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน นี้
สอบถาม