องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
มอบวัสดุโรงพยาบาลสนามผ่านการฆ่าเชื้อ
2 เมษายน 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม มอบหมายให้นายนพพล ธนิกุล รองนายก อบจ. พร้อมด้วยทีมเลขานุการนายก อบจ. และกองสาธาราณสุข นำส่งมอบวัสดุโรงพยาบาลสนาม ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการส่งมอบดังนีั
1.รพ.สต.วัดโคกเกตุ
ที่นอน 33 เบาะ
หมอน 29 ใบ
ผ้าห่ม 24 ผืน
มุ้ง 36 หลัง
2.รพ.สต.วัดบางขันแตก
ที่นอน 5 เบาะ
หมอน10 ใบ
ผ้าห่ม 5 ผืน
มุ้ง 5 หลัง
3.รพ.สต.บ้านแก้วฟ้า
ที่นอน 10 เบาะ
หมอน 10 ใบ
ผ้าห่ม 10 ผืน
มุ้ง 10 หลัง
สอบถาม