องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
2 เมษายน 2567 นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สอบถาม