องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
โครงการเมล็ดพันธุ์เด็กดี ค่ายคุณธรรมเยาวชน

2 เมษายน 2567 นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด โครงการเมล็ดพันธุ์เด็กดี ร่วมกันจัดค่ายคุณธรรมให้เยาวชน ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี อบจ.สมุทรสงคราม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างมายด์เซ็ตที่ดีให้เด็กมีแนวทางในการแก้ปัญหาการเข้าสังคมรวมถึงปัญหาครอบครัว รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการฝึกสวดมนต์ทำสมาธิ ช่วยในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน

สอบถาม