องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายสมเด็จพระเทพ

2 เมษายน 2567 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนายเจษฎา ญาณประภาศิริ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง

สอบถาม