องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พิธีรำบวงสรวง สักการะหลักเมืองสมุทรสงคราม

ภาพบรรยากาศพิธีรำบวงสรวง สักการะหลักเมือง และสมโภชเมือง 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยการแสดงมหรสพ โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานพิธี(ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม)

สอบถาม