องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
ขบวนแห่ สมโภชเมือง 123 ปี สมุทรสงคราม

ภาพบรรยากาศขบวนแห่ สมโภชเมือง 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง อบจ.สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม ร่วมขบวนแห่แรก ที่มีทั้งหมด 8 ขบวน โดยการนำของนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เริ่มเคลื่อนขบวนจากสนามกีฬาสหชัย ถนนบายพาส ผ่านเข้ามาจนถึงบริเวณศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม

สอบถาม