องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการติดสติกเกอร์กำหนดจุดผู้รำบวงสรวง และจุดแปลอักษร งานสมโภชหลักเมืองและทำบุญเมือง ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบถาม