องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
โครงการชุมชนวัดธรรมนิมิตรวมใจสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ประจำปี 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม ร่วมจัดโครงการชุมชนวัดธรรมนิมิตรวมใจสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ประจำปี 2567 โดยมีนายณัฐพงษ์ งามสง่า เลขานุการนายก อบจ. ให้เกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ มีนางสาววัลย์นิศา โชคอุดมชัยกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ มีนางรุจิรา มั่นเขียว หัวหน้าฝ่ายการประชุม และนางปัทมา นาคประวิง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ลัดดาวัลย์ เจ้าหน้าที่ อบจ. ร่วมนำกิจกรรมสันทนาการ ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี อบจ.สมุทรสงคราม

สอบถาม