องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
เปิดงาน "กวี คีตา อัมพวา เฟส" และรำเทิดพระเกียรติ ร.2
24 กุมภาพันธ์ 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม มอบหมายให้นายสุรชัย ลี้สุทธิพรชัย รองนายก อบจ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ. ร่วมพิธีเปิดงาน "กวี คีตา อัมพวา เฟส" โดยมีนายวิชัย ทองแตง ประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมจัดกิจกรรมรำอาเศียรวาท เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.2)
สอบถาม