องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่2

24 กุมภาพันธ์ 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม มอบหมายให้ข้าราชการ อบจ. ร่วมด้วย ร.ท.พัชโรดม อุนสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ และสจ.ฌาณ เจนสมบูรณ์ เขต1 อ.อัมพวา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 โดยมีท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นประธานในพิธี มีมีพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สอบถาม