องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
อบรมและสัมมนาสร้างเครือข่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่น3 (23/2/67)

23 กุมภาพันธ์ 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมและสัมมนาสร้างเครือข่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(รุ่นที่3/2567) โดยมีนายวิฑูรย์ เหล่าประทุม เลขานุการนายก อบจ. ให้เกียรติต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน อบจ.สมุทรสงคราม

สอบถาม