องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พิธีมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัว ตามโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจิราภรณ์ มณีกาศ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัว ตามโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง (สวนไอดินเกษตรดินเค็ม) ม.8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

สอบถาม