องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ

23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสุจินดา พันธ์สาคร หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ได้รับมอบหมายจากนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

สอบถาม