องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
ตรวจประเมินการปรับปรุงบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ (22/2/67)

22 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัฐพงษ์ งามสง่า เลขานุการนายก อบจ. ได้รับมอบหมายจากนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจประเมินการปรับปรุงบ้านที่เข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ ได้แก่ บ้านบริเวณ ซ.บ้านพวงมาลัย ม.1 ท้ายหาด, บ้านในซอยทางขึ้นสะพานหน้าวัดบางจะเกร็ง ชุมชนบางจะเกร็ง3-4, และบ้านด้านหลังสุดซอยชุมชุนชุมสายซ.2

สอบถาม