องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
โครงการพัฒนาธนาคารอุปกรณ์ โดยกองทุนฟื้นฟูฯ และสปสช.

7 ธันวาคม 2566 นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ. ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายนพพล ธนิกุล รองนายก อบจ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต5 ราชบุรี จัดโครงการพัฒนาธนาคารอุปกรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองแม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ซึ่งกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท ดังนี้
1. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร
จำนวน 4 เครื่องๆละ 29,000 บาท เป็นเงิน 116,000 บาท
2. เตียงชนิด 2 ไก
จำนวน 2 ตัวๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
3. รถเข็นนั่ง wheel chair
จำนวน 10 ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
4. ที่นอนลม(แบบลูกระนาด)
จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท

สอบถาม