องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
ดนตรีในสวน จุดเทียนน้อมรำลึกในวันพ่อ ณ อุทยาน ร.2

5 ธันวาคม 2566 นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” พร้อมทั้งจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ อุทยาน ร.๒

สอบถาม