องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพฯ ณ อุทยาน ร.๒

5 ธันวาคม 2566 นายนพพล ธนิกุล รองนายก อบจ.สมุทรสงคราม ได้รับมอบหมาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เป็นประธาน ณ อุทยาน ร.๒

สอบถาม