องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
ตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองข้างรร.บ้านยายแพง

29 พฤศจิกายน 2566 นายนพพล ธนิกุล รองนายก อบจ.สมุทรสงคราม และนายณัฐพงษ์ งามสง่า เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายร่วมกับกองช่าง ตรวจรับงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองข้างโรงเรียนบ้านยายแพง ม.2 ต.ยายแพง อ.บางคนที

สอบถาม