องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดปากน้ำ

28 พฤศจิกายน 2566 นายนพพล ธนิกุล รองนายก อบจ.สมุทรสงคราม ได้รับมอบหมาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม(ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา

สอบถาม