องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
24 พฤศจิกายน 2566 กองช่าง อบจ.สมุทรสงคราม ได้รับมอบหมาย ภารกิจร่วมตกแต่งสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน นี้ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบถาม