องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
จัดเตรียมธูปแทนเทียน ไว้สำหรับแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด และจัดเตรียมกระทงกาบกล้วย

23 พฤศจิกายน 2566 อบจ.สมุทรสงคราม จัดเตรียมธูปแทนเทียน ไว้สำหรับแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด และจัดเตรียมกระทงกาบกล้วย ไว้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

สอบถาม