องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
จัดตกแต่งสถานที่ และทำแพกั้นผักตบ บริเวณริมเขื่อนและท่าน้ำวัดภุมรินทร์

22 พฤศจิกายน 2566 กองช่าง อบจ.สมุทรสงคราม ได้รับมอบหมาย จัดตกแต่งสถานที่ และทำแพกั้นผักตบ บริเวณริมเขื่อนและท่าน้ำวัดภุมรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

สอบถาม