องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอัมพวัน

18 พฤศจิกายน 2566 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายเอกรัตน์ เกษแก้ว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน ณ วัดอัมพวันเจติยาราม พระอารามหลวง

สอบถาม