องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเพชรสมุทรฯ

18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ งามสง่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง

สอบถาม