องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องจักรฯ ปรับพื้นที่บริเวณลานวัดเจริญสุนทราราม(วัดบางบ่อ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่จะมาทำบุญทอดกฐิน

17 พฤศจิกายน 2566 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องจักรฯ ปรับพื้นที่บริเวณลานวัดเจริญสุนทราราม(วัดบางบ่อ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่จะมาทำบุญทอดกฐิน

สอบถาม