องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
เยี่ยมบ้านและรับเรื่อง โครงการปรับปรุงบ้านฯ รอบ3

17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายนพพล ธนิกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม, นายณัฐพงษ์ งามสง่า เลขานุการนายกฯ, นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมบ้านและรับเรื่องร้องเรียน ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ เพิ่มเติมอีก3ราย ได้แก่ บริเวณซ.บ้านพวงมาลัย ม.1 ท้ายหาด, ซ.ศาลากลางบ้าน ม.6 แหลมใหญ่ และสุดซอยชุมชุนชุมสายซ.2 เพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการสำหรับความช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจ

สอบถาม