องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
โครงการ ลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา

16 พฤศจิกายน 2566 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวขวัญใจ หอสกุล เลขานุการ อบจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการ ลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา

สอบถาม