องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
การประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะที่ 2 (แก้มลิงทุ่งหิน)

16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะที่ 2 (แก้มลิงทุ่งหิน) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

สอบถาม