องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2566

16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบถาม