องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงครามฯ

วันนี้ (19/05/66) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวนิรมล กลัดสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงครามฯ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เยี่ยมยล ชมดอน วันอาภากร ตะวันรอน ณ ดอนหอยหลอด บริเวณหน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี
ซึงงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2566 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ,การแข่งขันหยอดหอยหลอด และการแข่งขันชกมวยทะเล ,การแสดงทางวัฒนธรรม,ตลาดวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านศิลปะ การวาดภาพระบายสี “ตะวันรอน ณ ดอนหอยหลอด” อย่าลืมไปเที่ยวงานกันนะคะ

สอบถาม