องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
10 มิถุนายน 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกอบจ.สมุทรสงคราม มอบหมายให้นายนพพล ธนิกุล รองนายกอบจ. ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และดำเนินการทำ MOU ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอเมืองฯ เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ม.5 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
สอบถาม