องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้เข้ารับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ(ยายมูน)

7 มิถุนายน 2567 อบจ.สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกอบจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบจ. ร่วมลงพื้นที่บ้านนางประภัสสร(คุณยายมูนอายุ 89 ปี) บ้านเลขที่ 17 ถ.สุคนทมาน ริมเขื่อนอัมพวา ซึ่งได้รับคำร้องเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สมุทรสงคราม และประเมินให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดบริเวณบ้านเพื่อเตรียมการปรับปรุง พร้อมทั้งช่วยกันอาบน้ำให้คุณยาย เพราะทางผู้ดูแลแจ้งว่าแกไม่ยอมอาบน้ำมานานนับสัปดาห์แล้ว และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ได้ประสานไปยัง พระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) ประธานสาธารณสงเคราะห์ จ.สมุทรสงคราม ได้เมตตาส่งผู้แทนมามอบปัจจัยยังชีพเบื้องต้นและข้าวสารปันสุขให้อีกด้วย

สอบถาม