องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
7 มิถุนายน 2567 อบจ.สมุทรสงคราม โดยการนำของนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกอบจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณคลองสามแยกหน้าวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตักน้ำเพื่อไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

โดยบริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ บริเวณสามแยกที่น้ำจะไหลมาจากคลอง 3 คลอง คือ คลองผีหลอก คลองอัมพวา และคลองดำเนินสะดวก ซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า "ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้น ณ คลองอัมพวา ได้เสด็จมาประทับยังศาลาการเปรียญในวัดดาวดึงษ์ และโปรดให้จัดทำเครื่องเสวยในบริเวณนั้น และใช้น้ำที่จุดดังกล่าวมาใช้ประกอบการทำเครื่องเสวยอีกด้วย ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงถือว่าน้ำที่คลองสามแยก หน้าวัดดาวดึงษ์แห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีการอัญเชิญมาใช้เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน"

สอบถาม