องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Provincial Administrative Organization
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3471 5012
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ร.8 (อานันทมหิดล)

7 มิถุนายน 2567 อบจ.สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกอบจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 9 มิถุนายน 2567 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

สอบถาม