ข่าวประชาสัมพันธ์
 

32

หลักเกณฑ์การประกวดรำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน) ในการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 60

กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง กิจกรรม "ประกวด รำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน)"ในวันเสาร์ที่ 4 พ.ย 60

กองคลัง

2017-10-19 09:09:29


31

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่3 ประจำปี2560

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่3 ประจำปี2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองกิจฯ

2017-09-18 13:24:50


30

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีศูนย์บาท

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีศูนย์บาทสำหรับการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

กองคลัง

2017-08-11 13:43:24


29

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่1 ประจำปี2560

สภาอบจ.สมุทรสงคราม นัดประชุมสภาอบจ.สมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่1 ประจำปี2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม

กองกิจฯ

2017-08-10 16:22:02


28

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2560

บุคคล

2017-08-10 12:02:38


27

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดวันเริ่มสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560 มีกำหนด 45 วัน

กองกิจฯ

2017-07-31 09:49:42


26

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560

"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

สำนักปลัด

2017-06-22 15:45:18


25

"จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ"

จังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็น "จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ" ในโครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์ (จากวัสดุธรรมชาติ) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เริ่ม ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (ในวันราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเ

สำนักปลัด

2017-05-01 16:10:58


24

การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานของโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง

ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเข้าทำงาน ในสังกัดส่วนงานต่างๆ

สำนักปลัด

2017-05-01 16:06:02


23

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ นิตยสาร และหนังสือทั่วไป ที่ก่อให้เกิดความรู้แก่เยาวชน และประชาน ให้ได้มีจินตนาการและความคิดที่กว้างไกล ได้มีสื่อในการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯจะนำหนังสือที่ทุกท่านบริจาค นำไปไว้ที่ห้องสมุดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ท่านใดสนใจร่วมบริจาค ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงค

สำนักปลัด

2017-04-05 16:06:09

 
 
 
ข่าวปี 2559
  • ข่าวอบจ.
  • ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน   3/10/59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม   29/09/59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   10/08/59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน   08/08/59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   03/08/59
เรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559   03/08/59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ   15/07/59
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงคราม ไปแข่งใน "รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" รอบคัดเลือก ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 15 - 45 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ท่านใดสนใจสามารถสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 715012   14/07/59
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   24/06/59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร   03/06/59
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกองในสังกัด   18/05/59
การปรับอัตราค่าเช่าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   31/03/59
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 59 และวันเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 60   02/03/59
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   08/02/59
การรับสมัครเข้าประกวดสำรับอาหารพื้นบ้านฯ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 59   12/01/59
ข่าวปี 2558
จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานในโครงการ "ปั่นเพื่อสุขภาพตามรอยเท้าแม่" รายละเอียด   10/11/58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้   26/08/58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดปราโมทย์   24/08/58
รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณสวนสุขภาพ   21/08/58
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก   17/08/58
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาธรรม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ   17/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา   14/08/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา   11/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก-บ้านคลองสัมโชติ   11/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแก้วเจริญ   11/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคมรอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก   10/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง   10/08/58
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง   05/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม   03/08/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า HILUX VIGO CHAMP รุ่น สมาร์ทแค็บ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)   03/08/58
การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)   03/08/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   28/07/58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน (สส.ถ.1-0010)   24/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ   23/07/58
การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER   23/07/58
การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง   23/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน - บ้านสุนัขหอน   23/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ "ศูนย์วารีบำบัด"   20/07/58
ยกลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่ 3) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติ (คลองหุบหลับ)   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแม่น้ำ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0011 บ้านคลองเม็ง-บ้านดอนมโนรา   20/07/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0001 บ้านบางแค-บ้านบางกระรี้   20/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร   15/07/58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14/07/58
การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองโคน - บ้านนายนรินทร์   14/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดป้อมแก้ว   13/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด ม.8,7 ต.วัดประดู่ 13/07/58
การตรวจรับวัสดุก่อสร้างพร้อมขอรับเงินค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก   07/07/58
การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 06/07/58
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ 02/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 01/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 29/06/58
ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ 26/06/58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15/06/58
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 10/06/58
การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 05/06/58
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 03/06/58
ยกเลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่2) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.7 ต.ลาดใหญ่ 02/06/58
การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 29/05/58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 27/05/58
ประกาศสอบราโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางขันแตก 26/05/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก 26/05/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน 26/05/58
การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง 25/05/58
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยดำ ณ วัดธรรมาวุธาราม 19/05/58
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองบางขุน 18/05/58
ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่๒) โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 12/05/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภัทรรังสรรค 1/05/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า สายเลียบทางรถไฟ ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ 27/04/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 23/04/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่นหาญณรงค์ฤทธิ์ 21/04/58
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวัดคลองโคน 7/04/58
การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางน้อย 27/03/58
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น 26/03/58
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ่นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล 13/03/58
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11/03/58
การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 09/03/58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18/02/58
ข้อมูลรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 17/02/58
ข่าวปี 2557
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 29/12/57
 
 
  ถอดถอนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) 15/12/57
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/11/57
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและงบประมาณ 31/10/57
    ประกาศการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22/10/57
   

 รายการแจ๋ว ช่อง 3 HD ลอยกระทงกาบกล้วย จ.สมุทรสงคราม

22/10/57
    ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 29/09/57
    ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 29/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 22/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 22/09/57
    ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 12/09/57
    ข้อมูลโรงเจจังหวัดสมุทรสงคราม 09/09/57
    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 04/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร 02/09/57
    กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 01/09/57
    ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/0857
 
 
ประกาศรับสมัครงาน
 

12

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐

2017-11-07 11:12:15


 

11

ยกเลิกคำสั่ง

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2017-06-02 15:14:06


 

10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.สมุทรสงคราม

2017-03-17 10:09:31


 

9

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการอบจ.มีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการอบจ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จึงยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที

2017-03-15 14:04:42


 

8

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2017-02-17 15:25:37


 

7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ิและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 น. ณ อบจ.สมุทรสงคราม

2017-02-01 13:49:10


 

6

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสังกัด อบจ.สมุทรสงคราม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดอบจ.สมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 60-1-03-2101-010

2017-01-31 09:16:29


 

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

2017-01-17 15:24:37


 

4

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา

2016-12-13 13:25:50


 

3

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครฯ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่ฝ่ายบุคคล สำนักปลัดฯ อบจ.สมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ

2016-11-09 10:36:47


 
 
   ปี 2559
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม 7 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 3 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม ใบสมัคร
29 ก.ย. 59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 8 ส.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 3 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ 15 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร 3 มิ.ย. 59
 
   ปี 2558
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอบจ. ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร 2 ธ.ค. 58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 26 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27 ก.ค 58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14 ก.ค 58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15 มิ.ย 58
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
   ปี 2557
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 29/12/57
ถอดถอนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) 15/12/57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/11/57
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและงบประมาณ 31/10/57
ประกาศการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22/10/57
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 29/09/57
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 29/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 22/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 22/09/57
ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 12/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร 02/09/57
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 01/09/57
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/0857
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
   ลำดับ
เลขที่เอกสาร เรื่อง รายละเอียด ประเภท วันที่เอกสาร ไฟล์เอกสาร วันที่ลงเว็บไซต์

296

สส51021/0166

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:47:43

295

สส51021/0160

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโ๕รงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:46:06

294

สส51021/0165

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก - บ้านวัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:43:49

293

สส51021/0175

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญบริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:40:23

292

สส51021/0169

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงงานครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:35:29

291

สส51021/0171

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:29:34

290

สส51021/0118

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง(สะพานแดงเก่า)ม.2 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 43/2560 โดย หจก.แม่กลองสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-01-15


2018-01-18 09:15:50

289

สส51021/0134

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-16


2018-01-18 09:12:38

288

สส51021/0150

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา (ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-17


2018-01-18 09:10:26

287

สส51021/0039

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน กข-2523 รหัส 001-48-0005

ผู้ชนะการเสนอราคา

2018-01-04


2018-01-18 09:07:19

286

สส51021/0119

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-15


2018-01-18 09:04:11

285

สส51021/0106

ส่งประกวดผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อลงใน Wed Site ของอ

พร้อมนี้ ขอส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายลบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.๑-๐๐๒๕) หมู่ ๖ ตำบลแหลมใหญ่, หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มาเพื่อดำเนินการลงประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดังกล่าว Wed Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-01-12 14:44:03

284

สส51021/0042

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจักซื้อวัสดุสำนักงาน ของทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 ส่วนราชการ ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) จำนวน 65 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-08


2018-01-11 14:52:24

283

สส51021/3263

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รูปธงชาติ รูปตราสัญลักษณ์

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-13


2018-01-10 16:09:47

282

สส51021/0054

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด

เปิดเผยราคากลาง

2018-01-08


2018-01-10 15:58:51

281

สส51021/0078

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-10


2018-01-10 15:56:25

280

สส51021-0080

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ1-0010 และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-10


2018-01-10 15:52:10

279

สส51021/0019

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมระบบกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (CCTV) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 15 ธ.ค 2560 โดย หจก.ลีโอ เทเลคอม เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-01-04


2018-01-08 10:18:24

278

สส51021/3352

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิวจำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 4 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-21


2018-01-05 09:56:41

277

สส51021/0008

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุฯ

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 53 รายการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศขาย

2018-01-03


2018-01-05 09:53:37

276

สส51021/0001

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้ง

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการจัดหาพัสดุ

2018-01-03


2018-01-05 09:50:17

275

สส51021/0003

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-03


2018-01-05 09:48:01

274

สส51021/0005

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0010 สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-03


2018-01-05 09:43:07

273

สส51021/3317

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้าคสล. บ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยบริษัท แนน โปรเจคท์กรุ็ป จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-19


2017-12-29 10:51:51

272

สส51021/3397

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนมะโนรา-บ้านคลองแค (สวนนางละมัย ทองประไพ) ม. 5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-27


2017-12-29 10:28:11

271

สส51021/3367

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักรีดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในที่พักภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) สวนสมเด็จฯ

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-12-25


2017-12-29 10:24:06

270

สส51021/3420

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0010 สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเครียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-28


2017-12-29 10:21:41

269

สส51021-3419

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-28


2017-12-29 10:18:47

268

สส51021/3275

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-14


2017-12-21 16:30:47

267

สส51021/3348

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-21


2017-12-21 16:28:55

266

สส51021-3315

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-19


2017-12-19 14:30:53

265

สส51021-3309

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2017-12-18


2017-12-19 13:51:47

264

สส51021-3295

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-15


2017-12-15 15:46:32

263

สส51021/3179

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประจำปี 2560 (สนามที่ 1)

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 15:36:42

262

สส51021/3177

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำเหรียญรางวัล ตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ประจำปี 2560 (สนามที่1)

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 15:33:56

261

สส51021/3246

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุด

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-13


2017-12-15 11:08:41

260

สส51021/3200

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิวจำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-06


2017-12-15 11:06:54

259

สส51021/3171

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) โครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 10:54:29

258

สส510213248

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2017-10-13


2017-12-13 16:19:47

257

สส51021/3133

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-29


2017-12-13 14:26:12

256

สส51021/3233

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปภ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 8 พ.ย 60

รายงานผล

2017-12-12


2017-12-13 13:55:08

255

สส51021/3208

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหละงคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-07


2017-12-08 15:35:31

254

สส51021/3413

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบรเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-07


2017-12-07 16:22:45

253

สส51021/3210

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2) ม. 5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 9 พ.ย 60

รายงานผล

2017-12-07


2017-12-07 15:54:31

252

สส51021/3202

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ 1. ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 2. ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.01)

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-06


2017-12-07 10:08:22

251

สส51021/3175

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 60) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-04


2017-12-04 14:35:18

250

สส51021/3124

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ 1-0020) ต.คลองโคน อ.เมือง, ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-27


2017-12-01 16:02:52

249

สส51021-3097

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ 1-0020) ต.คลองโคน อ.เมือง, ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดจ้าง

2017-11-23


2017-12-01 16:01:30

248

สส51021/3170

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดปากสมุทร ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-01 14:27:23

247

สส51021/3153

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 7 พ.ย 60

รายงานผล

2017-11-30


2017-11-30 14:08:42

246

สส51021/3062

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถตีนตะขาบ ขะบเคลื่อนตัวเอง ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ 90 แรงม้า สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ตค 99 รหัสพัสดุ 018 57 0002

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-20


2017-11-30 08:20:56

245

สส51021/3103

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโรงธรรม-บ้านลัดจวน โดย หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-24


2017-11-28 15:48:14

244

สส51021/3040

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุด จำนวน 32 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-17


2017-11-28 15:46:03

243

สส51021/2939

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง แบบเก๋งสองตอน 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ แลนเซอร์ หมายเลขทะเบียน กข-6436 รหัสพัสดุ 001-56-0060

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-07


2017-11-28 13:46:29

242

สส51021/2918

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-06


2017-11-28 13:38:23

241

สส51021/2808

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พ.ย. 60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-27 15:33:22

240

สส51021/3102

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก (ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การเปิดเผยราคากลาง

2017-11-24


2017-11-24 16:48:45

239

สส51021/3085

ประชาสัมพันธ์การส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ

การจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง กับ หจก. เค ที เอ็ม 999 ผู้ขาย ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2560

การตรวจรับงาน

2017-11-22


2017-11-22 16:27:57

238

สส51021/3081

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-22


2017-11-22 16:25:08

237

สส51021/3058

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดปากสมุทร ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เปิดเผยราคากลาง

2017-11-20


2017-11-21 14:54:10

236

สส51021/2803

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประกวดนางนพมาศ แม่-ลูก โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-21 14:40:47

235

สส51021/2798

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในจำหน่ายไม้และเชือก เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิธีพอเพียง ปี60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-21 14:27:31

234

สส51021/3064

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโ๕รงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

2017-11-21


2017-11-21 14:21:52

233

สส51021/2954

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-08


2017-11-21 14:19:15

232

สส51021/3059

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025) ม.6 ต.แหล่มใหญ่, ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

2017-11-20


2017-11-21 14:16:53

231

สส51021/2707

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในงานพิธีถวานดอกไม้จันทร์ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-20 16:06:45

230

สส51021/2709

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-20 16:04:02

229

สส51021/3030

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารภี ม.7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 48/2560 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-16


2017-11-17 13:45:47

228

สส51021/2719

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-17 10:35:38

227

สส51021/2713

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในจัดซื้อวัสดุในการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-16 16:23:00

226

สส51021/3012

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-15


2017-11-16 16:21:29

225

สส51021/2820

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายงาน เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2560

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-15 09:59:16

224

สส52121/2892

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร จำนวน 600 กล่อง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-01


2017-11-15 09:53:47

223

สส51021/3004

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก ม. 5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2017-11-14


2017-11-15 09:47:14

222

สส51021/2824

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอกกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2560

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-15 08:51:56

221

สส51021/2829

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจัดสถานที่ภายในงาน เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2560

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-14 15:41:59

220

สส51021/2879

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำดอกไม้สดและผู้ผ้าปีะดับรถนำแห่ขบวนเพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2560

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-02


2017-11-14 14:14:42

219

สส51021/2946

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2) ม. 5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-07


2017-11-13 15:38:52

218

สส51021/2944

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-07


2017-11-13 15:33:16

217

สส51021/2945

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-07


2017-11-13 15:31:02

216

สส51021/2943

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ยกเลิกประกาศ

2017-11-07


2017-11-13 15:28:10

215

สส51021/2724

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างการแสดงมหรสพ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26 ต.ค 60 จำนวน 5 การแสดง กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ต.ค 60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-10 11:01:35

214

สส51021/2888

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 45/2560 โดยบริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-03


2017-11-09 15:59:27

213

สส51021/2890

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านรางน้ำผึ้ง ม.4 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 46/2560 โดย บริษัท โมโนคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-03


2017-11-09 15:56:02

212

สส51021/2795

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือและน้ำยาสารเคมี สำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการ สำหรับผู้เป็นภมูิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด) กำหนดส่งของภายในวันที่ 3 พ.ย 60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-27


2017-11-09 15:48:03

211

สส51021/2970

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2) ม.5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2017-11-09


2017-11-09 15:39:19

210

สส51021/2966

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2017-11-08


2017-11-09 15:32:58

209

สส51021/2961

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก(รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม. 5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-08


2017-11-08 16:02:03

208

สส51021/2976

การเปิดเผยราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2017-11-07


2017-11-08 10:06:38

207

สส51021/2913

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ 2) ม. 5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-06


2017-11-08 09:56:04

206

สส51021-2912

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-06


2017-11-08 09:50:42

205

สส51021/2911

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-06


2017-11-08 09:46:20

204

สส51021/2858

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว-บ้านบางกระรี้ โดย บริษัท โชคสุพรการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-01


2017-11-08 09:41:15

202

สส51021/2758

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับวัสดุในการจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 29 รายการ รวมเป็นเงิน 215,197.33 บาท กับ บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ผู้ขาย ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 18 ต.ค 60 กำหนดส่งของภายใน 3 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ต.ค 60 ซึ่งบริษัท ฯ ได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับพัสดุ

2017-10-20


2017-11-07 10:07:36

201

สส51021/2728

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงถนนพร้อมพื้นลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดเกตการาม

รายงานผล

2017-10-18


2017-11-03 09:25:12

200

สส51021/2732

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงถนนพร้อมพื้นลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดเกตการาม

เปิดเผยราคากลาง

2017-10-18


2017-11-03 09:22:21

199

สส51021/2688

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาเดินสาย LAN เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งรางเก็บสาย 5 จุด กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ต.ค 60

รายงานผล

2017-10-17


2017-11-02 08:55:09

198

สส51021/2653

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

ประกาศรายชื่อ

2017-10-12


2017-10-30 15:57:54

197

สส51021/2650

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

ประกาศรายชื่อ

2017-10-12


2017-10-30 15:56:09

196

สส51021/2680

รายงานผลการจัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่ถวายดอกไม่จันทร์

รายงานผล

2017-10-17


2017-10-30 12:48:45

195

สส51021/2678

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานซื้อ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 29 รายการ

เปิดเผยราคากลาง

2017-10-17


2017-10-30 12:48:45

194

สส51021/2647

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดทำภัตตาหารเช้าสำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ศุกร์ที่ 13 ต.ค 60 กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ต.ค 60

รายงานผล

2017-10-17


2017-10-30 10:01:33

193

สส51021/2767

ประกาศประกวดราคาฯและเอกสารจ้างฯ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาจ้าง

2017-10-17


2017-10-30 09:04:32

192

สส 51021/2695

ส่งข้อมูลการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ส่งข้อมูลการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แบบ ผ.ด.๓) งวดที่ ๓ (กรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) และแบบ ผ.ด. ๖ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-10-18


2017-10-20 14:26:50

191

สส 51021/2694

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้ง

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทำแผน

2017-10-18


2017-10-20 14:13:32

190

สส 51021/2692

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR ขนาดไม่น้อยกว่า ๓x๖ เมตร ขนาดจอจริงไม่ต่ำกว่า ๒.๕x๕.๕ เมตร และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด เช่น Computer ตู้ไฟ พร้อมทั้งติดตั้งภายนอกอาคารโรงยิม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-10-18


2017-10-20 10:51:26

189

สส 51021/2683

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย หจก.แม่กลองสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-10-17


2017-10-20 10:24:36

188

สส51021/2613

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การจรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย หจก. จิตต์ไพศาล เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

ตรวจรับงาน

2017-10-09


2017-10-12 17:14:03

187

สส51021/2618

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประม

ประกาศอบจ.สมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-10-10


2017-10-10 10:11:07

186

สส51021/2561

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.บางน้อยสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-10-03


2017-10-09 15:30:43

185

สส51021/2475

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายไฟฟ้าสาธารณะถนนสารภี ม.2,8,10 ต.บางยี่รงค์ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-09-28


2017-10-06 11:52:44

184

สส51021/2482

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายเขตไฟฟ้าพร้อม โคมไฟส่องสว่าง ซอยคลองบ้านค่าย ม.4,6 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-09-28


2017-10-06 11:51:00

183

สส51021/2542

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สด ในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-09-29


2017-10-05 16:20:22

182

สส51021/2559

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองสองร่อง ม.7 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย หจก. พระลักษณ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-10-03


2017-10-05 16:17:33

181

สส51021/2473

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อนุมัติดำเนินการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสารภี ม.2,8,10 ต.บางยี่รงค์ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-28


2017-10-05 16:15:01

180

สส51021/2480

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อนุมัติดำเนินการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ซอยคลองบ้านค่าย ม. 4,6 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-28


2017-10-05 16:13:03

179

สส51021/2539

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-09-29


2017-10-03 16:17:09

178

สส 51021/2387

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝักโกงกาง จำนวน 50,000 ฝัก ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดซื้อ

2017-09-21


2017-09-29 14:40:33

177

สส 51021/2390

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารกลางวัน ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดจ้าง

2017-09-21


2017-09-29 14:32:47

176

สส 51021/2386

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดซื้อ

2017-09-21


2017-09-29 14:26:29

175

สส 51021/2385

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เช่าเต้นท์และเก้าอี้ ตามโตรงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดจ้าง

2017-09-21


2017-09-29 14:21:11

174

สส 51021/2372

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 400 กล่อง ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดจ้าง

2017-09-21


2017-09-29 14:18:15

173

สส 51021/2370

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส และน้ำแข็งโม่ ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม

ผลการจัดซื้อ

2017-09-21


2017-09-29 14:13:22

172

สส 51021/2424

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารภี หมู่ที่ 7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-09-26


2017-09-29 13:39:07

171

สส 51021/2512

ประชาสัมพันธ์การส่งมอบรถยนต์บรรทุกเทท้าย(ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FM8JN1-SGT จำนวน 1คัน

การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย(ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FM8JN1-SGT จำนวน 1 คัน กับบริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ แจ้งส่งมอบรถยนต์ดังกล่าว ในวันที่ 29 ก.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-09-29


2017-09-29 13:34:10

170

สส 51021/2234

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๓๑ รายการ

การตรวจรับพัสดุ

2017-09-29


2017-09-29 13:13:21

169

สส 51021/2303

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมระบบระบายน้ำศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสงคราม หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อ

2017-09-14


2017-09-29 09:23:19

168

สส 51021/2513

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผน

2017-09-29


2017-09-29 09:17:31

167

สส51021/2432

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อบจ.สมุทรสงคราม ผ่านสถานีวิทยุกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เอฟ.เอ็ม 107.5 เม็กกะเฮิร์ท ในรูปแบบรายการ "อบจ.สมุทรสงครามพบประชาชน" ความยาว 1 ชั่วโมง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 12 เดือน

ผู้ชนะการการเสนอราคา

2017-09-26


2017-09-28 16:09:54

166

สส51021/2431

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในอาการศูนย์ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 เครื่อง

ผลการจัดจ้าง

2017-09-26


2017-09-28 16:03:57

165

สส51021/2466

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ซอยคลองบ้านค่าย ภายในวงเงินงบประมาณ 558,514.21 บาท 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสารภี เชื่อมตำบลโรงหีบ 614,825.09 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-27


2017-09-28 09:22:34

164

สส51021/2424

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารภี ม.7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การเปิดเผยราคากลาง

2017-09-27


2017-09-27 16:35:14

163

สส51021/2409

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-09-25


2017-09-26 14:36:43

162

สส51021/2356

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

การตรวจรับวัสดุหินคลุก จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 205,900.- บาท บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับพัสดุ

2017-09-20


2017-09-25 13:19:54

161

สส51021/2289

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้สำหรับกำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 31 รายงาน เป็นเงินจำนวน 241,057.44 บาท

ผลการจัดซื้อ

2017-09-14


2017-09-25 13:14:01

160

สส51021/2278

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานซื้อ

อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้สำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 31 รายงาน

เปิดเผยราคากลาง

2017-09-13


2017-09-25 13:10:59

159

สส51021/2350

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านรางน้ำผึ้ง ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผลการจัดซื้อ

2017-09-20


2017-09-25 13:04:42

158

สส51021/2270

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดซื้อ

2017-06-19


2017-09-25 12:59:01

157

สส51021/2298

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-14


2017-09-14 16:25:15

156

สส51021/2294

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การซ่อมแซมระบบระบายน้ำศูนย์เครื่องจักรกล

เปิดเผยราคากลาง

2017-09-14


2017-09-14 16:23:32

155

สส51021/2296

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจัดซื้อวัสดุหินคลุกมากองเก็บที่ศูนย์เครื่องจักรกล

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-14


2017-09-14 16:21:01

154

สส51021/2250

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) ม. 2 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-09-12


2017-09-13 14:23:31

153

สส51021/2256

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม-บ้านลัดจวน ม.5 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-09-12


2017-09-13 14:21:02

152

สส51021/2219

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกัฬาบ้างโรงกุ้ง จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-09-12


2017-09-12 09:02:08

151

สส51021/2118

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2017-08-25


2017-09-04 11:52:29

150

สส51021/2167

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากง่าม โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรัตน์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง เสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-08-17


2017-09-04 11:49:25

149

สส51021/2014

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองโรจน์ โดย บริษัท โชคสุพรการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับ ในวันที่ 17 ส.ค 60

การตรวจรับงาน

2017-08-31


2017-08-31 16:02:01

148

สส51021/2170

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ตำบลท่าคา ม.4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2017-08-31


2017-08-31 15:58:05

147

สส51021/2164

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FG8JF1 D-JJT จำนวน 1 คัน กับบริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ แจ้งส่งมอบรถบรรทุกน้ำฯดังกล่าว ในวันที่ 30 ส.ค 60 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-08-30


2017-08-30 14:55:37

146

สส51021/2100

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผลการเปิดซอง

2017-08-23


2017-08-23 15:09:57

145

สส51021/2068

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ ตำบลท่าคา ม.4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8/2560 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2017-08-22


2017-08-22 10:52:20

144

สส51021/2058

ประชาสัมพันธ์การส่งมอบรถบรรทุกน้ำ ชนิด6ล้อ ยี่ห้อฮีโน รุ่น FG8JF1 จำนวน 1คัน

การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FG8JF1 จำนวน 1คัน กับบริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ แจ้งสางมอบรถบรรทุกน้ำฯ ดังกล่าว ในวันที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 15.00 น.

การตรวจรับงาน

2017-08-21


2017-08-22 10:15:01

143

สส51021/2016

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม-บ้านลัดจวน ม.5 ต.บ้านปรกอ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม และรายละเอียดขอมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

2017-08-18


2017-08-22 10:06:33

142

สส51021/2018

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแผง (สะพานแดงเก่า) ม.2 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

2017-08-18


2017-08-22 09:59:26

141

สส51021/1983

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาทำสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงราม โดย หจก. เอส.พี.เค.ดี.กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 11 พ.ย 59 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 17 ก.พ 60 เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับ ในวันที่ 18 ส.ค 60

การตรวจรับงาน

2017-08-15


2017-08-22 09:49:22

140

สส51021/2036

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้องแสงจันทร์ (ช่วงที่2) ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผลการเปิดซอง

2017-08-21


2017-08-22 09:42:41

139

สส 51021/2018

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-08-16


2017-08-18 10:33:02

138

สส 51021/2016

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม - บ้านลัดจวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-08-18


2017-08-18 10:18:55

137

สส51021/2007

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้องคุ้ง-บ้านลัดตาช่วย ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-08-17


2017-08-17 15:10:16

136

สส51021/1826

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงตลาดปลาแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 73/2559 ลงวันที่ 15 ก.ย 59 หจก.บุญสร้างสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-07-27


2017-08-08 11:10:55

135

สส51021/1841

รายงานผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ โดยวิธีพิเศษ

รายงานผล

2017-08-03


2017-08-03 15:39:16

134

สส51021/1826

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะในแนวถนนสายหลังโรงพยาบาลอัมพวา

การตรวจรับงาน

2017-08-02


2017-08-02 14:05:11

133

สส51021/1853

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง ม.7 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-08-01


2017-08-02 14:02:39

132

สส51021/1791

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม) ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดย หจก.จิตต์ไพศาล เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-07-24


2017-07-31 16:33:03

131

สส51021/1806

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว-บ้านบางกระรี้ ม.5 ต.เหมืองใหม่ ม.2,3 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-07-26


2017-07-27 14:21:24

130

สส51021/1824

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจั้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-07-27


2017-07-27 14:18:09

129

สส51021/1750

เปิดเผยราคากลาง

นายกอบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ สีเหลือง หมายเลขทะเบียบ 80-5795 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 017-49-0011 ในวงเงินงบประมาณ 488,000.- บาท

เปิดเผยราคากลาง

2017-07-19


2017-07-25 10:41:06

128

สส51021/1744

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

การตรวจรับรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ยามสัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 26 มิ.ย 60 โดย บริษัท สยามนิสสัน สมุทรสงคราม จำกัดเป็นผู้ขาย ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบรถโดยสารเสร็จเรียนบร้อย

การตรวจรับพัสดุ

2017-07-18


2017-07-25 10:37:35

127

สส51021/1787

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 15 มิ.ย 60

รายงานผล

2017-07-24


2017-07-24 16:09:07

126

สส51021/1782

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้องคุ้ง - บ้านลัดตาช่วย ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และรายลัะเอียดข้อมูลราคากลาง

ประกาศสอบ

2017-07-24


2017-07-24 16:01:15

125

สส51021/1780

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ (ช่วงที่ 2) ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม และรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ประกาศสอบ

2017-07-24


2017-07-24 15:58:56

124

สส51021/1739

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-07-14


2017-07-20 09:30:44

123

สส51021/1728

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์ ม. 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-07-14


2017-07-20 09:27:23

122

สส51021/1721

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินโครงการประมูลจ้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การดำเนินงานโครงการ

2017-07-13


2017-07-14 11:15:40

121

สส51021/1702

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการทางอิเล็ก

ตามที่อบจ.สมุทรสงคราม ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฎว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัตเพียงคนเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาตามวัตถุประสงค์ อบจ.สมุทรสงคราม จึงยกเลิกประกาศ

ยกเลิกประกาศ

2017-07-12


2017-07-13 10:54:46

120

สส51021/1555

เปิดเผยราคากลาง

ดำเนินการจ้างรถยนต์บรรทุกชานท้ายต่ำ(เทเลอร์) ยี่ห้อ HINO สีเหลือ-แดง หมายเลขทะเบียน 80-7114 รหัสพัสดุ 017-56-0012 ในวงเงินงบประมาณ 211,900.- บาท

เปิดเผยราคากลาง

2017-06-28


2017-06-29 13:46:26

119

สส51021/1554

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจั้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง ม.7 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-06-28


2017-06-28 15:38:29

118

สส51021/1559

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว-บ้านบางกระรี้

ประกาศสอบ

2017-06-28


2017-06-28 15:36:18

117

สส51021/1534

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ

รายงานผล

2017-06-27


2017-06-28 15:33:51

116

สส51021/1528

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025) ต.ท้ายหาด , ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย บ. พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-06-26


2017-06-26 16:28:26

115

สส51021/1427

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต ม.6 ต.คลองโคน-ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุมรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-06-22


2017-06-22 15:59:14

114

สส51021/1309

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-06-22


2017-06-22 15:56:44

113

สส51021/1479

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาบ้านโรงกุ้ง ม.6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-22


2017-06-22 15:42:29

112

สส51021/1453

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 6 ก.ค 60 โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ้งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-06-20


2017-06-20 11:44:35

111

สส51021/1440

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-19


2017-06-19 11:37:14

110

สส51021/1421

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกวดราคาจ้าง

2017-06-15


2017-06-15 16:03:22

109

สส51021/1414

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

รายงานผล

2017-06-14


2017-06-15 08:51:58

108

สส51021/1415

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-14


2017-06-15 08:48:25

107

สส51021/1410

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่2) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคา

2017-06-14


2017-06-15 08:45:56

106

สส51021/1393

การยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่อบจ.สมุทรสงคราม ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลิกคลอง จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารประกวดซื้อฯ เลขที่3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60 ไปแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดแข่งขันราคาตามวัตถุประสงค์ของการประมูลจัดซื้อด้วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด อบจ.สมุทรสงคราม จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารการประกวดราคาซื้อฯ เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60

ยกเลิกประกาศสอบ

2017-06-13


2017-06-13 15:00:34

105

สส51021/1356

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การประมูลโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาโรงกุ้ง ม.6 ต.บางแก้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การดำเนินงานโครงการ

2017-06-08


2017-06-08 16:12:54

104

สส51021/1345

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-06-07


2017-06-07 09:29:02

103

สส51021/1324

ส่งสำเนาประกาศแก้ไขรายละเอียดการเสนอราคาการจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองจำนวน 2 ลำ

อบจ.ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60 การซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ไปแล้วนั้น อบจ.สมุทรสงคราม ได้ประกาศแก้ไขรายละเอียดการเสนอราคาใหม่โดยรายละเอียดตามประกาศฯ

แก้ไขรายละเอียด

2017-06-05


2017-06-05 13:55:24

102

สส51021-1300

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้งสีวัง ม.9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-02


2017-06-02 15:06:18

101

สส51021/1298

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองโรจน์ ม.7 ต.ท่าคา อ.อัมพวา-ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-02


2017-06-02 15:04:22

100

สส51021/1278

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนมะโนรา-บ้านคลองแค (สวนนางละมัย ทองประไพ) ม. 5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-05-31


2017-06-01 15:03:04

99

สส51021/1245

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

การรายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-05-29


2017-05-29 15:51:54

98

สส51021/1180

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่2) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-22


2017-05-22 15:27:47

97

สส51021/1182

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคา(ครั้งที่2) งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบ

2017-05-22


2017-05-22 15:25:16

96

สส51021/1178

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯสมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-22


2017-05-22 15:22:22

95

สส51021/1188

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนมะโนรา - บ้านคลองแค (สวนนางละมัยทองประไพ) ม.5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

การดำเนินงานโครงการ

2017-05-22


2017-05-22 14:39:57

94

สส51021/1176

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-05-19


2017-05-22 12:35:01

93

สส51021/1169

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ.1-0028) ต.บางแค , ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ตรวจรับงาน

2017-05-18


2017-05-18 15:57:43

92

สส51021/1126

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (วอยลุงเรือน ช่วงที่3) ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-05-16


2017-05-17 14:59:16

91

สส51021/1128

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต ม.6 ต.คลองโคน-ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-05-16


2017-05-17 09:07:30

90

สส51021/1057

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาบ้านโรงกุ้ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกวดราคาจ้าง

2017-05-09


2017-05-09 10:57:10

89

สส51021/1032

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-05


2017-05-05 15:26:47

88

สส51021/1034

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองโรจน์ ม.7 ต.ท่าคา อ.อัมพวา -ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-05


2017-05-05 15:24:41

87

สส51021/1036

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้งสีวัง ม.9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-05


2017-05-05 15:22:26

86

สส51021/1023

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านวัดประชา ม. 8,7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวงเงินงบประมาณ 383,000.- บาท

เปิดเผยราคากลาง

2017-05-05


2017-05-05 15:20:01

85

สส51021/1022

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60

ประกวดราคาจ้าง

2014-05-04


2017-05-04 10:00:35

84

สส51021/0969

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดพิ่มเติมครั้ง

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทำแผน

2017-04-27


2017-04-27 14:00:38

83

สส51021/0862

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวงเงินประมาณ 251,000.- บาท

จัดซื้อจัดจ้าง

2017-04-12


2017-04-26 14:46:54

82

สส51021/0936

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดาวโด่ง-บ้านปรก (สส.ถ.1-0024) ม.3 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวงเงินงบประมาณ 159,576.96 บาท

การจัดซื้อ

2017-04-24


2017-04-26 14:44:18

81

สส51021/0942

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศสอบ

2017-04-25


2017-04-26 14:38:40

80

สส51021/0840

การเปิดเผยราคากลาง

นายกอบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของอบจ.สมุทรสงคราม ตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา (ครั้งที่3)

เปิดเผยราคากลาง

2017-04-11


2017-04-25 16:40:48

79

สส51021/0888

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศสอบราคางานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศสอบ

2017-04-18


2017-04-20 10:47:20

78

สส51021/0882

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต ม.6 ต.คลองโคน-ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบราคาจ้าง

2017-04-18


2017-04-20 10:42:03

77

สส51021/0880

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (ซอยลุงเรือน ช่วงที่ 3) ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบราคาจ้าง

2017-04-18


2017-04-20 10:37:42

76

สส51021/0884

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนมะโนรา-บ้านคลองแค (สวนนางละมัย ทองประไพ) ม.5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2017-04-18


2017-04-20 10:32:57

75

สส51021/0854

ส่งข้อมูลการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-04-11


2017-04-20 10:28:21

74

สส51021/0829

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท นายกอบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านมอบลัด-บ้านคลองคต ม.6ต.บางขันแตก เชื่อม ม.1ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวงเงินงบประมาณ 418,000.-บาท

เปิดเผยราคากลาง

2017-04-10


2017-04-14 13:58:47

73

สส51021/0857

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดท้องคุ้ง ม.10 ต.สวนหลวง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้าง 68/2559 โดย บริษัท สิระชัยคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-04-12


2017-04-14 13:51:55

72

สส51021/0871

รายงานผลการเปิดซอบราคา

ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-04-12


2017-04-14 13:48:54

71

สส51021/0773

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ตามประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 23 ก.พ. 60

รายงานผล

2017-04-04


2017-04-05 15:45:07

70

สส51021/0775

เปิดเผยราคากลาง

นายกอบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-4617 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 006/27-0004 ในวงเงินงบประมาณ 201,690.- บาท เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงให้สำนักปลัดอบจ.สมุทรสงคราม ดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-04-04


2017-04-05 15:15:52

69

สส51021/0741

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2017-04-03


2017-04-03 16:14:01

68

สส51021/0752

แจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน งวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ครั้งที่ 2

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม โดยบริษัท ชินาภัคคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

การตรวจรับงาน

2017-04-03


2017-04-03 16:11:40

67

สส51021/0729

การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่3) โดย หจก.ดำรงกุลการโยธาเป็นผู้รับจ้าง

การตรวจรับงาน

2017-03-31


2017-04-03 09:58:56

66

สส51021/0731

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน

ประกาศสอบ

2017-03-31


2017-04-03 09:55:58

65

สส51021/0734

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศสอบ

2017-03-31


2017-04-03 09:53:49

64

สส51021/0710

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

รายงานผล

0201-03-29


2017-03-30 16:56:52

63

สส51021/0652

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.7 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่ง ร้านต่ายการไฟฟ้า ได้ดำเนินการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

การตรวจรับงาน

2017-03-24


2017-03-23 16:20:47

62

สส51021-0650

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-03-22


2017-03-22 15:05:11

61

สส51021/0656

ส่งข้อมูลการดำเนินงาน

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ชนิด 6ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินงานโครงการ

2017-03-22


2017-03-22 15:03:05

60

สส51021/0621

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-03-20


2017-03-20 16:28:14

59

สส51021/0595

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา (ช่วงที่ 2) ม.2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-03-15


2017-03-17 10:37:33

58

สส51021/0578

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 14 ก.พ. 60

การดำเนินงานโครงการ

2017-03-14


2017-03-14 15:31:05

57

สส51021/0576

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์

รายงานผล

2017-03-14


2017-03-14 15:27:42

56

สส51021/0561

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม)

รายงานผล

2017-03-13


2017-03-13 15:56:23

55

สส51021/0549

การตรวจรับงาน งวดที่3 และงวดที่4 (งวดสุดท้าย)

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม งวดที่3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2559 ลงวันที่ 2ธ.ค.58 และบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 20 ม.ค.59 โดยบริษัท ชินาภัคคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

การตรวจรับงาน

2017-03-08


2017-03-08 16:06:01

54

สส51021/0515

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด10ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้าง

2017-03-06


2017-03-08 09:48:27

53

สส51021/0473

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-03-01


2017-03-02 16:16:18

52

สส51021/0433

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดย หจก.เจริญอารีย์ ได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-27


2017-02-28 08:00:40

51

สส51021/0396

ส่งข้อมูลการดำเนินงาน

ส่งข้อมูลการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด10 ล้อ จำนวน 1คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินงานโครงการ

2017-02-23


2017-02-27 13:45:52

50

สส51021/0395

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ชนิด6ล้อ และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาซือรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ชนิด 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี จำนวน 1 คัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2017-02-23


2017-02-27 13:43:24

49

สส51021/0388

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดบางคนทีใน ม.8 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 จำนวนเงิน 2,590,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-22


2017-02-22 15:47:15

48

สส51021/0355

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์ ม.1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-02-17


2017-02-17 15:39:02

47

สส51021/0353

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา (ช่วงที่2) ม.2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-02-17


2017-02-17 15:36:58

46

สส51021/0351

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม) ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-02-17


2017-02-17 15:34:56

45

สส51021-0

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์

รายงานผล

2017-02-17


2017-02-17 15:31:49

44

สส51021/0326

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก(สส.ถ.1-0025) ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 59

รายงานผล

2017-02-14


2017-02-16 14:13:44

43

สส51021/0315

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 14ก.พ.2560

ประกวดราคาจ้าง

2017-02-14


2017-02-16 09:16:20

42

สส51021/0309

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข ม.10 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 โดย บริษัทโรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-10


2017-02-10 16:10:36

41

สส51021/0202

รายงานผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

รายงานผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษงานปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถบริเวณอุทยาน ร.2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-01-26


2017-02-09 11:20:52

40

สส51021/0287

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลัดตาช่วย-บ้านท้องคุ้ง (ช่วงที่ 2) ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 59 โดย หรก.โชคชัยรัตน์การโยธา เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-08


2017-02-09 11:16:15

39

สส51021/0237

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถบริเวณอุทยาน ร.2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2560 ลงวันที่ 26 ม.ค. 60 จำนวนเงิน 727,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภานใน 7 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 2 ก.พ. 60 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-02


2017-02-09 11:10:26

38

สส51021/0246

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

รายงานผล

2017-02-03


2017-02-07 08:14:54

37

สส51021/0198

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด - บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025) ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2559

การดำเนินงานโครงการ

2017-01-26


2017-01-27 11:24:03

36

สส51021/0139

การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ

ประกวดราคาจ้าง

2017-01-20


2017-01-24 10:00:09

35

สส51021/0137

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบราคาจ้าง

2017-01-20


2017-01-20 11:08:24

34

สส51021/0126

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินการโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การดำเนินงานโครงการ

2017-01-19


2017-01-19 12:04:39

33

สส51021/0118

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ. 1-0028) ต.บางแค ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-01-17


2017-01-19 12:01:41

32

สส51021/0081

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 77/2559 ลงวันที่ 28 ก.ย. 59 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 23 ธ.ค. 59 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-01-11


2017-01-16 09:59:32

31

สส51021/0085

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่3) ม.7,8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผลการเปิดซองสอบราคา

2017-01-12


2017-01-13 17:11:45

30

สส51021/0054

การตรวจรับงาน

การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาด แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณตลาดแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (งานโครงสร้าง) ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-01-09


2017-01-09 12:01:10

29

สส51021/0026

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน ม.8,2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-01-05


2017-01-05 14:56:11

28

สส51021/0017

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่2) ม.7,8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 2 พ.ย. 59 จำนวนเงิน 1,650,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 1 ม.ค. 60 โดยบริษัทโรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-01-04


2017-01-04 15:40:03

27

สส51021/0013

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ.1-0028) ต.บางแค ,ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2559

การดำเนินงานโครงการ

2017-01-04


2017-01-04 15:33:57

26

สส51021/2891

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1 - 0025) ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การประกวดราคาจ้าง

2016-12-28


2016-12-29 12:50:20

25

สส51021/2851

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดบางกล้วย

การตรวจรับงาน

2016-12-22


2016-12-23 13:28:26

24

สส51021/2835

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลัดตาช่วย-บ้านท้องคุ้ง (ช่วงที่2) (สส.ถ.1-0022) ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2016-12-21


2016-12-21 15:49:51

23

สส51021/2825

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแหงแผ่นดิน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 71/2559 ลงวันที่ 14 ก.ย. 59 โดย หจก.ถิรเถกิงสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 21 ธ.ค. 59

การตรวจรับงาน

2016-12-20


2016-12-21 10:33:11

22

สส51021/2828

การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2016-12-20


2016-12-20 15:22:06

21

สส51021/2811

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 69/2559 ลงวันที่ 7 ก.ย. 59 โดย หจก.ถิรเถกิงสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 19 ธ.๕. 59

การตรวจรับงาน

2016-12-16


2016-12-16 15:46:31

20

สส 51021/2207

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเจ็กเส็ง ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 64/2559 ลงวันที่ 29 ก.ค. 59 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 59 โดย หจก.เจิญอารีย์ (1978) เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจำทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 19 ธ.๕. 59

การตรวจรับงาน

2016-12-16


2016-12-16 15:41:59

19

สส51021/2461

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่3) ม.7,8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศที่แนบ

ประกาศสอบ

2016-12-13


2016-12-13 16:20:35

18

สส51021/2429

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 63/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 งบประมาณ 3,800,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 3,800,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 22 พ.ย. 2559 โดย หจก.แม่กลองสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง

การตรวจรับงาน

2016-12-08


2016-12-08 10:13:35

17

สส51021/2445

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 72/2559 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2559 จำนวนเงิน 4,000,000.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 14 ธ.ค. 2559 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

การตรวจรับงาน

2016-12-08


2016-12-08 10:08:13

16

สส51021/2414

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ.1-0028) ต.บางแค,ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 6ธ.ค.2559

ประกวดราคาจ้าง

2016-12-06


2016-12-06 16:28:54

15

สส51021/2351

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลัดตาช่วย-บ้านท้องคุ้ง (ช่วงที่ 2) (สส.ถ.1-0022) ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2016-11-25


2016-11-25 14:41:00

14

สส51021/2285

การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด (ช่วงที่ 2) ม.8,7 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 37/2559 ลงวันที่ 9 ก.พ 2559 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับวันที่ 30 ส.ค 2559 โดย บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 23 พ.ย 2559

การตรวจรับงาน

2016-11-17


2016-11-23 10:43:39

13

สส51021/2214

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 58/2559 ลงวันที่ 22 ม.ย. 2559 โดย หจก. ส.ปทุมชัย เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจำทำการตรวจรับงานในวันที่ 9 พ.ย. 2559

การตรวจรับงาน

2016-11-07


2016-11-10 10:28:55

12

สส51021/2216

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารเอนประสงค์บริเวณวัดบางคนทีใน ม.8 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 24/2559 ลงวันที่ 28 ก.ย. 59

รายงานผล

2016-11-07


2016-11-08 14:11:38

11

สส51021/2207

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองช่อง ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 65/2559 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2559 โดย บ.พี เอส ดี คอนสตัคชั่น 2100 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจการจ้างจำทะการตรวจรับงาน ในวันที่ 9 พ.ย.59

การตรวจรับงาน

2016-11-07


2016-11-08 14:07:43

10

สส51021/2111

การรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

การายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน ภายในสนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม

ผลการเปิดซอง

2016-10-26


2016-10-28 14:07:55

9

สส51021/2110

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อสอดเหลี่ยมบ้านบางแสม ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2016-10-26


2016-10-28 14:00:20

8

สส51021/2099

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่ 2)

ผลการประกวดราคาจ้าง

2016-10-25


2016-10-26 12:29:46

7

สส51021/2116

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองหลอด-บ้านคลองบ้านใต้

การตรวจรับงาน

2016-10-25


2016-10-26 12:26:13

6

สส51021/2114

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองด่านตอนในหมู่ที่ 8,2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2016-10-25


2016-10-26 12:24:46

5

สส51021/2085

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมอัฒจันทร์เหล็กบริเวณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2016-10-25


2016-10-26 12:22:22

4

สส51021/2098

การดำเนินงานโครงการ

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดบางคนที่ใน

การดำเนินโครงการ

2016-10-25


2016-10-26 12:19:42

3

สส51021/2104

แจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน (งวดที่ 2)

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (งวดที่ 2) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2559 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558

การตรวจรับงาน

2016-10-25


2016-10-26 12:12:57
 
   ปี 2559
มกราคม
 
19 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด (ช่วงที่ 2) 26/01/59
18

✏การดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จำนวนเงิน 662,127.65 บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้าฯ ได้รับเงิน 50% แรกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามบันทึกข้อตกลงการจ้างเลขที่ 131/2558 ลงวันที่ 29 ก.ย. 58 นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคนที ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในงานในวันที่ 26 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น.

26/01/59
17 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง (สวนนายปฎิภาณ-สวนนายสวัสดิ์) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 26/01/59
16 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร (ช่วงที่ 2) ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 58 งบประมาณ 2,645,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 1,870,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 9 มกราคม 2559 โดย บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. 25/01/59
15 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง 19/01/59
14 ✏ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/01/59
13 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางนางจีน 18/01/59
12 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สายทาง 18/01/59
11 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 15/01/59
10 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและลานอเนกประสงค์พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณวัดปากน้ำ 13/01/59
9 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนัดตาว่าย 13/01/59
8 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบางแค 7 13/01/59
7 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาขุน 12/01/59
6 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสี่แยก-วัดประชา 12/01/59
5 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณดอนหอยหลอด 12/01/59
4 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวังสุข 12/01/59
3 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านปรก 49 (ซอยเหลือบชม) 07/01/59
2 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลหลักเมือง 07/01/59
1 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดเป้ง 06/01/59
กุมพาพันธ์
 
15 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองโพงพาง ม.7 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 29/02/59
14 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง (สวนนายปฎิภาณ-สวนนายสวัสดิ์) 26/02/59
13 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาราม ม.7 ต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 78/2558 ลงวันที่ 30 ก.ย. 58 งบประมาณ 2,200,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 2,200,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 29 ธ.ค. 58 โดย หจก.ถิรเถกิงสถาปัตย์ เป็นผู้จ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 24 ก.พ. 59 เวลา 14.30 น. 24/02/59
12 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 24/02/59
11 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 18/02/59
10 ✏การตรวจรับวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนจำนวน 3 สายทาง 17/02/59
9 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแสม-บ้านบางขันแตก(สส.ถ.1-0002) ต.ท้ายหาด-ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 21/2559 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2558 งบประมาณ 2,888,300.- บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 2,888,300.-บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจำทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 15 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. 17/02/59
8 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านท้องคุ้ง ม.10 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 67/2557 ลงวันที่ 25 ก.ย. 57 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 27 ก.ค. 58 โดย หจก.ณัฐพลการช่าง เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านท้องคุ้ง ม.10 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวการจ้างจำทำการตรวจรับงานในวันที่ 15 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2559 17/02/59
7 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางนางจีน 17/02/59
6 ✏การตรวจรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์) หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (งวดที่ 1) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 30 ก.ย. 58 จำนวนเงิน 9,935,000.- บาท (เก้าส้านเก้าแสนหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ก.พ.59 โดย บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์การศึกษา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ข้อ 4 (งวดที่ 1) และคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานในวันที่ 10 เดือน ก.พ.59 เวลา 11.00 น. 17/02/59
5 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 เส้นทาง 05/02/59
4 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดปราโมทย์ 05/02/59
3 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน 04/02/59
2 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านบัวส้มตำ-วัดสวนแก้ว 04/02/59
1 ✏ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย ม.4 ต.จอมปลวก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 04/02/59
มีนาคม
 
19 ✏การดำเนินโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองด่านตอนใน 31/03/59
18 ✏การตวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉู่ฉี่ 30/03/59
17 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 24/03/59
16 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 24/03/59
15 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านเขตเมือง 24/03/59
14 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านบัวสำตำ-วัดสวนแก้ว 18/03/59
13 ✏การตรวจรับงานซ่อมแซมศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 32/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 งบประมาณ 382,500.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 382,500.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 มี.ค. 2559 โดย บริษัท โมโนคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับงาน ในวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 18/03/59
12 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดธรรมประดิษฐ์ ม.1 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2559 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 58 งบประมาณ 2,550,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 1,620,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 30 ม.ค. 2559 โดย บริษัท โชคสุพรการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00 น. 17/03/59
11 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและลานอเนกประสงค์พร้อมระบบน้ำบริเวณวัดปากน้ำ 17/03/59
10 ✏รายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ 17/03/59
9 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 11/03/59
8 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้องด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิหส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง 11/03/59
7 ✏การตรวจรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์) ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 79/2558 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2558 จำนวนเงิน 9,935,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบ้านถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ก.พ. 2559 โดย บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์การศึกษา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ข้อ 4 (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 10/03/59
6 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดหนองกะพง ม.5 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 23/2559 ลงวันที่ 17 ธ.๕. 2558 งบประมาณ 2,350,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 2,280,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 16 มี.ค. 2559 โดย หจก.แม่กลองสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 9 เดือน มี.ค พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. 09/03/59
5 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน (สส.ถ.๑-๐๐๒๖) ม.1 เชื่อมหมู่ที่ ๖ ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 24/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 2,690,000.- บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,898,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 ก.ม. 2559 โดย หจก.ลาภนิมิตรการค้าและก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. 04/03/59
4 ✏การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองด่านตอนใน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 04/03/59
3 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา (สส.ถ.๑-๐๐๐๘) ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 5,796,000.- บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. 04/03/59
2 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ 03/03/59
1 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านบางน้อยใน-บ้านคลองเม็ง ม.2,3 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 58 งบประมาณ 2,200,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 1,700,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 8 ก.พ. 59 โดย บริษัท เต็มสุข ทีม แอนด์ ทอย คอนสทรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 1 เดือน มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. 01/03/59
เมษายน
 
13 ✏การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองกก 1 และตาตรางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 28/04/59
12 ✏การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรัทธาธรรม และตาตรางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 28/04/59
11 ✏การประกวดราคาจ้างด้วนวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดโคกเกตุบุญญศิริ และตาตรางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 28/04/59
10 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในแนวถนนสายเลียบคลองโคก 28/04/59
9 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณดอนหอยหลอด 26/04/59
8 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 26/04/59
7 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหนองกระผงและตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 20/04/59
6 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดลาดเป้ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 20/04/59
5 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านเขตเมือง 12/04/59
4 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองด่านตอนใน ม.ที่8,2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 12/04/59
3 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพโดยสมุนไพรบำบัด 12/04/59
2 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางใหญ่ ม. 10 เชื่อม ม. 11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2559 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 งบประมาณ 2,900,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 2,599,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 26 มีนาคม 2559 โดย บริษัท โชคชัยรัตน์การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น. 04/04/59
1 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างอาหารอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก ม.6 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 73/2558 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 จำนวนเงิน 4,315,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน สิ้นจุดสัญญาจ้างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย บริษัท ประเสริฐคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงาน (งวดที่ 1) จำนวนเงิน 1,726,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เสณ้จแล้ว และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. 04/04/59
พฤษภาคม
 
24 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองกก 27/05/59
23 ✏การดำเนินงานโครงการ ปารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรัทธาธรรม 27/05/59
22 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดโคกเกตุบุญญศิริ 26/05/59
21 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในแนวถนนสายเลียบคลองโคก 25/05/59
20 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก ม.6 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 73/2558 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 จำนวนเงิน 4,315,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 5 ก.พ. 2559 โดย บริษัท ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงาน (งวดที่ 2)จำนวนเงิน 2,589,000.- บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เสร็จแล้ว และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. 24/05/59
19 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสามัคคีเนรมิต 24/05/59
18 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเจ็กเส็ง 24/05/59
17 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนซอยวัดบางประจันต์ (ช่วงที่ 2) 24/05/59
16 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 24/05/59
15 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 19/05/59
14 ✏การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดลาดเป้ง 19/05/59
13 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 18/05/59
12 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 18/05/59
11 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา 18/05/59
10 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง ม. 13 ต.สวนหลวง เชื่อม ม.6 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 76/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 และบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างลงวันที่ 20 มกราคม 2559 งบประมาณ 2,900,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 2,900,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 3 เมษายน 2559 โดย บริษัท ชินาภัค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 18/05/59
9 ✏การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหนองกะพง 18/05/59
8 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางนางจีน จ.สมุทรสงคราม 13/05/59
7 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองเขินซอย 9 ม.3,2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 11/05/59
6 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ 11/05/59
5 ✏ประกาศสอบราคาจ้างเป็นครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านเขตเมือง 11/05/59
4 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านแพรกทะเล และตรางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ 11/05/59
3 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองหลอด - บ้านคลองบ้านใต้ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 11/05/59
2 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนัดตาว่าย 04/05/59
1 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดเป้ง ม.3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 29/2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 งบประมาณ 2,154,000.- บาท วงเงินตามสัญยาจ้างจำนวน 2,050,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 10 เมษายน 2559 โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. 04/05/59
มิถุนายน
 
17 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองหลอด-บ้านคลองบ้านใต้ 24/06/59
16 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเจ็กเส็ง 21/06/59
15 ✏รายงานผลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ฯ 17/06/59
14 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสามัคคีเนรมิต 16/06/59
13 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนซอยวัดประจันต์ 16/06/59
12 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรัทธาธรรม 16/06/59
11 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองหลอด-บ้านคลองบ้านใต้ 14/06/59
10 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดโคกเกตุบุญญศิริ 14/06/59
9 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 14/06/59
8 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านแพรกทะเล 14/06/59
7 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองกก 08/06/59
6 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา 06/06/59
5 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดลาดเป้ง 06/06/59
4 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองเขินซอย 9 03/06/59
3 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านเขตเมือง 03/06/59
2 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ 03/06/59
1 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหนองกะพง 02/06/59
กรกฎาคม
 
9 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแม่กลอง - ท่าจีน 26/07/59
8 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองช่อง 15/07/59
7 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า 15/07/59
6 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดท้องคุ้ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ 14/07/59
5 ✏การตรวจรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 13/07/59
4 ✏ารตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองเขินซอย 9 11/07/59
3 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก 08/07/59
2 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านแพรกทะเล 05/07/59
1 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ 04/07/59
สิงหาคม
 
18 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข 02/09/59
17 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผนดิน (ครั้งที่ 2) 02/09/59
16 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 29/08/59
15 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดท้องคุ้ง 29/08/59
14 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองกก 1 22/08/59
13 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 19/08/59
12 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสามัคคีเนรมิต 19/08/59
11 ✏ประกาศสอบราคาครั้งที่ 4 งานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 17/08/59
10 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหนองกะพง 17/08/59
9 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา 16/08/59
8 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดท้องคุ้ง 16/08/59
7 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ภายในสำนักงานท้องฟ้าจำลอง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 11/08/59
6 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองช่อง 11/08/59
5 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดปลาแม่กลอง 11/08/59
4 ✏ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 งานจ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน 05/08/59
3 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดบางกล้วย และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 05/08/59
2 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบจ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 05/08/59
1 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงแบดมินตันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 01/08/59
กันยายน
 
21 ✏การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดบางคนทีใน 29/09/59
20 ✏การดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบคลองขุดเล็ก 29/09/59
19 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 28/09/59
18 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดโคกเกตุบุญญศิริ 28/09/59
17 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข 27/09/59
16 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดลาดเป้ง 21/09/59
15 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง (สวนนายปฎิภาณ - สวนนายสวัสดิ์) 20/09/59
14 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดบางกล้วย 20/09/59
13 ✏ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของอบจ. ประจำปีงบประมาณ 2560 20/09/59
12 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 20/09/59
11 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านเขตเมือง 15/09/59
10 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านบางแสม-บ้านบางเรือหัก 15/09/59
9 ✏ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาหลวง(ช่วงที่ ๒) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 15/09/59
8 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12/09/59
7 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 12/09/59
6 ✏ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดศรัทธาธรรม 12/09/59
5 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 07/09/59
4 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับกรุงศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 07/09/59
3 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงตลาดปลาแม่กลอง 07/09/59
2 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดบางกล้วย 02/09/59
1 ✏การดำเนินโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบจ.สมุทรสงคราม 02/09/59
ตุลาคม
 
7 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในแนวถนนสายเลียบคลองโคก 19/10/59
6 การตรวจรับงานจ้างเหมาเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ฯลฯ 11/10/59
5 การดำเนินงานโครงการ และเงื่อนใขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง 11/10/59
4 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของ อบจ.สมุทรสงคราม 05/10/59
3 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข 05/10/59
2 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนซอยวัดบางประจันต์ 04/10/59
1 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างทำสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน ภายในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม 04/10/59
   ปี 2558
 เดือนมกราคม
 
26 ประกาศสอบราคาจ้าง (ครั้งที่ 2) งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองตาจ่า 29 ม.ค 2558
25 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย ฉุเเฉิน จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3) 29 ม.ค 2558
24 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในแนวถนนซอยสารภี 28 ม.ค 2558
23 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกลางเหนือ-บ้านบางสะแก 28 ม.ค 2558
22 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าคา-บ้านดอนสาม (สส.ถ.๑-๐๐๐๔) 26 ม.ค 2558
21 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหลังปั้มเอสโซ่ 23 ม.ค 2558
20 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกริตสายซอยหมื่อนหาญณรงค์ (ช่วงที่ 2) ตำบลเหมืองใหม่ เชื่อม ตำบลบางแค 23 ม.ค 2558
19 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน 21 ม.ค 2558
18 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 5 คัน 21 ม.ค 2558
17 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านคลองบางกล้วย-บ้านดอนมะโนรา 20 ม.ค 2558
16 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางตะเคียน-บ้านท่าคา 16 ม.ค 2558
15 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกก-บ้านดอนสาม 16 ม.ค 2558
14 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดาวโด่ง-บ้านปรก 13 ม.ค 2558
13 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับรถจักรยาน สำหรับใช้ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558 13 ม.ค 2558
12 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.4004 -สส.ถ.0002 12 ม.ค 2558
11 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อรถจักรยาน สำหรับใช้ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 09 ม.ค 2558
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ประสานความปลอดภัยระดับอำเภอ (สามแยกนางวัง) 09 ม.ค 2558
9 ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่ 2)งานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง 09 ม.ค 2558
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนท้ายหาด 08 ม.ค 2558
7 ผลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-บ้านคลองช่อง 07 ม.ค 2558
6 ผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง 07 ม.ค 2558
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพและสันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ 07 ม.ค 2558
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกเกตุ-บ้านอมรวดี 07 ม.ค 2558
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 06 ม.ค 2558
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับลำโพง 06 ม.ค 2558
1 รายงานผลการจัดจ้างงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อบจ.สมุทรสงคราม ผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 06 ม.ค 2558
 เดือนกุมภาพันธ์
 
26 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเอง 27 ก.พ 2558
25 รายงานผลการจัดซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ 26 ก.พ 2558
24 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดป้อมแก้ว 24 ก.พ 2558
23 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารอัฒจันทร์ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครา 24 ก.พ 2558
22 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา-บ้านลัดตาช่วย 24 ก.พ 2558
21 สำเนาประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 23 ก.พ 2558
20 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ในแนวถนนสายแยกถนนสายคลองกก-บ้านดอนสาม 23 ก.พ 2558
19 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 23 ก.พ 2558
18 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองตาจ่า 17 ก.พ 2558
17 ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 13 ก.พ 2558
16 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟ 13 ก.พ 2558
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 13 ก.พ 2558
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยดำ 13 ก.พ 2558
13 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอเนกพัฒนา 13 ก.พ 2558
12 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดพวงมาลัย 13 ก.พ 2558
11 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเองยี่ห้อ HAMM 12 ก.พ 2558
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงศาลหลักเมือง 12 ก.พ 2558
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยศรีกมลธรรม 1 10 ก.พ 2558
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 4) 9 ก.พ 2558
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านวัดประชา 9 ก.พ 2558
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางนางจีน-บ้านปากน้ำ 4 ก.พ 2558
5 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดป้อมแก้ว 3 ก.พ 2558
4 ข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 3 ก.พ 2558
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานประดับไฟ ตามโครงการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ก.พ 2558
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อนสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนซอยวัดบางประจันต์ 2 ก.พ 2558
1 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองโพงพาง 2 ก.พ 2558
 เดือนมีนาคม
 
48 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกก-บ้านดอนสาม 31 มี.ค. 58
47 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วนวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 31 มี.ค. 58
46 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกปรงสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 31 มี.ค. 58
45 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด 30 มี.ค. 58
44 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชวลิตพัฒนา 30 มี.ค. 58
43 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองบางขุน 30 มี.ค. 58
42 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกปรงสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสาธุชนาราม 30 มี.ค. 58
41 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0031 30 มี.ค. 58
40 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด 30 มี.ค. 58
39 ✏ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางน้อย 27 มี.ค. 58
38 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา 27 มี.ค. 58
37 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองไทร 27 มี.ค. 58
36 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอเนกพัฒนา 26 มี.ค. 58
35 ✏การดำเนินงานโครงการการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกก-บ้านดอนสาม 26 มี.ค. 58
34 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านดาวโด่ง - บ้านปรก 24 มี.ค. 58
33 ✏รายงานผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 4) 23 มี.ค. 58
32 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารอัฒจันทร์ภายในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม 20 มี.ค. 58
31 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 19 มี.ค. 58
30 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 19 มี.ค. 58
29 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรชุมชนวัดป้อมแก้ว 19 มี.ค. 58
28 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ "ศูนย์วารีบำบัด" 19 มี.ค. 58
27 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา-บ้านลัดตาช่วย 18 มี.ค. 58
26 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 18 มี.ค. 58
25 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านต้นมูก-บ้านศาลาแดง 18 มี.ค. 58
24 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสายคลองกก-บ้านดอนสาม 13 มี.ค. 58
23 ✏การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 13 มี.ค. 58
22 ✏การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 13 มี.ค. 58
21 ✏ผลการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 13 มี.ค. 58
20 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองโคน-บ้านนายนรินทร์ 13 มี.ค. 58
19 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาบริเวณโรงเรียนวัดนางพิมพ์ 11 มี.ค. 58
18 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองโคน-คลองช่อง 11 มี.ค. 58
17 ✏กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11 มี.ค. 58
16 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 9 มี.ค. 58
15 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก 9 มี.ค. 58
14 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชวลิตพัฒนา 9 มี.ค. 58
13 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภัทรรังสรรค์ 9 มี.ค. 58
12 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงกานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตะบูน 9 มี.ค. 58
11 ✏ การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ
10 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยดำ 6 มี.ค. 58
9 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอเนกพัฒนา 6 มี.ค. 58
8 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมลานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดพวงมาลัย 6 มี.ค. 58
7 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด 5 มี.ค. 58
6 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา 5 มี.ค. 58
5 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองไพร 5 มี.ค. 58
4 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองบางขุน 5 มี.ค. 58
3 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลุงคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนศาลเจ้าอาม้า 5 มี.ค. 58
2 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกก-บ้านดอนสาม 3 มี.ค. 58
1 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางน้อย 3 มี.ค. 58
 เดือนเมษายน
28 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 28 เม.ษ 58
27 ✏การตรวจรับวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก 28 เม.ษ 58
26 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า สายเลียบทางรถไฟ ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ 27 เม.ษ 58
25 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ อ่อนละมูล 27 เม.ษ 58
24 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม 27 เม.ษ 58
23 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในหารซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๓๑ 27 เม.ษ 58
22 ✏การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 23 เม.ย 58
21 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุรสงคราม 23 เม.ย 58
20 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองโคน - บ้านนายนรินทร์ 21 เม.ย 58
19 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่นหาญณรงค์ฤทธิ์ 21 เม.ย 58
18 ✏ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 20 เม.ย 58
17 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ในแนวถนนซอยสารภี 17 เม.ย 58
16 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-บ้านคลองช่อง 17 เม.ย 58
15 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกแระสงค์บริเวณโรงเรียนวัดลาดใหญ่สามัคคี 16 เม.ย 58
14 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรชุมชนวัดป้อมแก้ว 16 เม.ย 58
13 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม 16 เม.ย 58
12 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกก-บ้านดอนสาม 16 เม.ย 58
11 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุง "ศูนย์วารีบำบัด" 16 เม.ย 58
10 ✏ผลการประกวดราคาจ้างด้วนวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางน้อย 9 เม.ย 58
9 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 8 เม.ย 58
8 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก 7 เม.ย 58
7 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมลานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดพวงมาลัย 7 เม.ย 58
6 ✏ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวัดคลองโคน 7 เม.ย 58
5 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคันถนนสายแม่กลอง-ท่าจีน 7 เม.ย 58
4 ✏ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่โดยรอบบริเวณภายในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม 7 เม.ย 58
3 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนถาวรานุกูล 3 เม.ย 58
2 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภัทรรังสรรค์ 2 เม.ย 58
1 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกก-บ้านดอนสาม 2 เม.ย 58
 เดือนพฤษภาคม
20 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 29 พ.ค 58
19 ✏ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 27 พ.ค 58
18 ✏ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 26 พ.ค 58
17 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม 26 พ.ค 58
16 ✏ประกาศสอบราโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางขันแตก 26 พ.ค 58
15 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก 26 พ.ค 58
14 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน 26 พ.ค 58
13 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง 25 พ.ค 58
12 ✏ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 25 พ.ค 58
11 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ 25 พ.ค 58
10 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า 22 พ.ค 58
9 ✏ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 20 พ.ค 58
8 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยดำ ณ วัดธรรมาวุธาราม 19 พ.ค 58
7 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองบางขุน 18 พ.ค 58
6 ✏ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโบสถ์ 18 พ.ค 58
5 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างคันถนนสายแม่กลอง-ท่าจีน 12 พ.ค 58
4 ✏ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่๒) โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 12 พ.ค 58
3 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่โดยรอบ บริเวณภายในสนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม 7 พ.ค 58
2 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสาธุชนาราม 1 พ.ค 58
1 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภัทรรังสรรค์ 1 พ.ค 58
 เดือนมิถุนายน
 
24 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโบสถ์ 30 มิ.ย 58
23 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบ้านนอก 29 มิ.ย 58
22 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองแขก 29 มิ.ย 58
21 ✏การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 29 มิ.ย 58
20 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองไทร 29 มิ.ย 58
19 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ในแนวถนนสายแยกถนนสายคลองกก-บ้านดอนสาม 26 มิ.ย 58
18 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ 26 มิ.ย 58
17 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่โดยรอบบริเวณภายในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม 25 มิ.ย 58
16 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.๑-๐๐๒๕ 18 มิ.ย 58
15 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรชุมชนวัดป้อมแก้ว 17 มิ.ย 58
14 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชวลิตพัฒนา 16 มิ.ย 58
13 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองวัดประดู่ 16 มิ.ย 58
12 ✏ผลการเปิดซองสอยราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางขันแตก 15 มิ.ย 58
11 ✏ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 12 มิ.ย 58
10 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน 11 มิ.ย 58
9 ✏ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 10 มิ.ย 58
8 ✏การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 5 มิ.ย 58
7 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตะบูน 5 มิ.ย 58
6 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา-บ้านลัดตาช่วย 3 มิ.ย 58
5 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ๋ ม.7 ต.แควอ้อม 2 มิ.ย 58
4 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบ้านนอก ม.2 ต.ยี่สาร 2 มิ.ย 58
3 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองตาจ่า ม.3 ต.บางยี่รงค์ 2 มิ.ย 58
2 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่2) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.7 ต.ลาดใหญ่ 2 มิ.ย 58
1 ✏การตรวจรับวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางน้อย-บ้านบางกระบือ 2 มิ.ย 58
 เดือนกรกฎาคม
 
     
34 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามมัคคี 29 ก.ค 58
33 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างคันถนนสายแม่กลอง-ท่าจีน 29 ก.ค 58
32 ✏การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 28 ก.ค 58
31 ✏ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง สส.2003 - บ้านนางตะเคียน(สส.ถ.1-0010) 27 ก.ค 58
30 ✏การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน (สส.ถ.1-0010) 24 ก.ค 58
29 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านปรก 59 (ซอบเหลือบชม) 24 ก.ค 58
28 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ 23 ก.ค 58
27 ✏การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER 23 ก.ค 58
26 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 23 ก.ค 58
25 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน - บ้านสุนัขหอน 23 ก.ค 58
24 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ "ศูนย์วารีบำบัด" 20 ก.ค 58
23 ✏ยกลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่ 3) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 20 ก.ค 58
22 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติ (คลองหุบหลับ) 20 ก.ค 58
21 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ 20 ก.ค 58
20 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแม่น้ำ 20 ก.ค 58
19 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0011 บ้านคลองเม็ง-บ้านดอนมโนรา 20 ก.ค 58
18 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0001 บ้านบางแค-บ้านบางกระรี้ 20 ก.ค 58
17 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 15 ก.ค 58
16 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 14 ก.ค 58
15 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองโคน - บ้านนายนรินทร์ 14 ก.ค 58
14 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดป้อมแก้ว 13 ก.ค 58
13 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด ม.8,7 ต.วัดประดู่ 13 ก.ค 58
12 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วนวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 9 ก.ค 58
11 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านสี่แยก - บ้านคลองสัมโชติ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 9 ก.ค 58
10 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 9 ก.ค 58
9 ✏การตรวจรับวัสดุก่อสร้างพร้อมขอรับเงินค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก 7 ก.ค 58
8 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 6 ก.ค 58
7 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 6 ก.ค 58
6 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 6 ก.ค 58
5 ✏ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ 2 ก.ค 58
4 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารอัฒจันทร์ภายในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม 1 ก.ค 58
3 ✏ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่ 3) โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 1 ก.ค 58
2 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปรก 49 (ซอยเหลือบชม) ม.11 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 1 ก.ค 58
1 ✏การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 1 ก.ค 58
 เดือนสิงหาคม
 
21 ✏การตรวจรับวัสดุก่อสร้างพร้อมขอรับเงินค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0011 บ้านคลองเม็ง-บ้านดอนมะโนรา 31 ส.ค. 58
20 ✏การตรวจรับวัสดุก่อสร้างพร้อมขอรับเงินค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0001 บ้านบางแค-บ้านบางกระรี้ 31 ส.ค. 58
19 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านสี่แยก-บ้านคลองสัมโชติ 27 ส.ค. 58
18 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก 27 ส.ค. 58
17 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแม่น้ำ 25 ส.ค. 58
16 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดปราโมทย์ 24 ส.ค. 58
15 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณสวนสุขภาพ 21 ส.ค. 58
14 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่องแซมถนนสาย สส.ถ.1-0011 บ้านคลองเม็ง-บ้านดอนมะโนรา 20 ส.ค. 58
13 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-10001 บ้านบางแค-บ้านบางกระรี้ 20 ส.ค. 58
12 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติ (คลองหุบพลับ) 19 ส.ค. 58
11 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก 17 ส.ค. 58
10 ✏ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาธรรม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 17 ส.ค. 58
9 ✏ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา 14 ส.ค. 58
8 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา 11 ส.ค.58
7 ✏แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก-บ้านคลองสัมโชติ 11 ส.ค.58
6 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแก้วเจริญ 11 ส.ค.58
5 ✏แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคมรอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก 10 ส.ค. 58
4 ✏แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง 10 ส.ค. 58
3 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม 03 ส.ค. 58
2 ✏การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า HILUX VIGO CHAMP รุ่น สมาร์ทแค็บ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 03 ส.ค. 58
1 ✏การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 03 ส.ค. 58
 เดือนกันยายน
 
34 ✏การตรวจรับเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทางพร้อมค่าติดตั้ง สำหรับห้องสมุทรสามัคคี 30 ก.ย. 58
33 ✏การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 30 ก.ย. 58
32 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสวนสาธานณะเฉลิมพระเกียรติ 30 ก.ย. 58
31 ✏การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 30 ก.ย. 58
30 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสวนสุขภาพ 30 ก.ย. 58
29 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสี่แยก-วัดประชา 29 ก.ย. 58
28 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง 29 ก.ย. 58
27 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบางแค 7 (บ้านคลองบุญนาค-บ้านปลายคลองอ้อม) 29 ก.ย. 58
26 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 29 ก.ย. 58
25 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน 29 ก.ย. 58
24 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพโดยสมุนไพรบำบัด 28 ก.ย. 58
23 ✏การดำเนินงานโครงการการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์) 28 ก.ย. 58
22 ✏ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของ อบจ.สมุทรสงคราม 25 ก.ย. 58
22 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดปราโมทย์ 25 ก.ย. 58
21 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ 25 ก.ย. 58
20 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาธรรม 24 ก.ย. 58
19 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 24 ก.ย. 58
18 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทางสำหรับฝังไว้ใต้เพดาน 24 ก.ย. 58
17 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 22 ก.ย. 58
16 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาขุน 22 ก.ย. 58
15 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวังสุข 22 ก.ย. 58
14 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสาธุชนาราม 22 ก.ย. 58
13 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร (ช่วงที่ 2) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 22 ก.ย. 58
12 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านบางน้อยใน-บ้านคลองเม็งและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 22 ก.ย. 58
11 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก 22 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 22 ก.ย. 58
10 ✏การตรวจรับวัสดุก่อสร้างพร้อมขอรับเงินค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา 18 ก.ย. 58
9 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก 18 ก.ย. 58
8 ✏ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่ผลงานของ อบจ. สมุทรสงคราม และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด 15 ก.ย. 58
7 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง 15 ก.ย. 58
6 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง สส.2003 - บ้านนางตะเคียน (สส.ถ.1-0010) 15 ก.ย. 58
5 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางขันแตก 15 ก.ย. 58
4 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบ้านนอก 15 ก.ย. 58
3 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมคานอเนกปรงสงค์บริเวณโรงเรียนศรัทธาสมุทร 4 ก.ย. 58
2 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 1 ก.ย. 58
1 ✏ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่ 2) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ 1 ก.ย. 58
 เดือนตุลาคม
 
29 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านบางน้อยใน-บ้านคลองเม็ง 30 ต.ค. 58
28 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก 22 30 ต.ค. 58
27 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร (ช่วงที่2) 30 ต.ค. 58
26 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอนและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 ต.ค. 58
25 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแสม-บ้านบางขันแตกและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 ต.ค. 58
24 ✏การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบ้านคลองมะขวิด (วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส) 29 ต.ค. 58
23 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาขุน 28 ต.ค. 58
22 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง 28 ต.ค. 58
21 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวังสุข 22 ต.ค. 58
20 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของ อบจ.สมุทรสงคราม 22 ต.ค. 58
19 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดหนองกะพง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 22 ต.ค. 58
18 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้าสายเลียบทางรถไฟ ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ 22 ต.ค. 58
17 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบางแค 7 22 ต.ค. 58
16 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 22 ต.ค. 58
15 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสี่แยก-วัดประชา 22 ต.ค. 58
14 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ และก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านวัดสี่แยก-บ้านคลองสัมโชติ 22 ต.ต. 58
13 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 20 ต.ค. 58
12 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพโดยสมุนไพรบำบัด ม.5 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 20 ต.ค. 58
11 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 20 ต.ต. 58
10 ✏การดำเนินงานโครงการการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก 22 20 ต.ต. 58
9 ✏การดำเนินงานโครงการการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร (ช่วงที่ 2) 20 ต.ค. 58
8 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านบางแสม 20 ต.ค. 58
7 ✏การดำเนินงานโครงการการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านบางน้อยใน-บ้านคลองเม็ง 20 ต.ค. 58
6 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโบสถ์ 16 ต.ค. 58
5 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่ผลงานของอบจ.(สมุทรสงคราม)และสถานที่ท้องเที่ยวในจังหวัด 16 ต.ค. 58
4 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างวิธีการมางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 6 ต.ค. 58
3 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดธรรมประดิษฐ์ และตรางแสดงงบประมาณฯ 6 ต.ค. 58
2 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง และตารางแสดงงบประมาณฯ 6 ต.ค. 58
1 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน 6 ต.ค. 58
 เดือนพฤศจิกายน
 
24 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก - บ้านคลองสัมโชติ (บ่อปลาสาธิต - ชลประทาน) หมู่ที่ 8,9 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 74/2558 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 งบประมาณ 2,375,000.-บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 1,399,999.-บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 โดย หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. 26 พ.ย. 58
23 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพ่อเณร - บ้านดอนมะโนรา (สส.ถ.1-0008) 26 พ.ย. 58
22 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก 22 หมู่ที่ 8,9,10 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามสัญญยาจ้างเลขที่ 9/2559 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2558 งบประมาณ 2,336,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 1,379,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 ธันวาคม 2558 โดย บริษัท โณงเลื่อยจักประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. 25 พ.ย. 58
21 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านบัวส้มตำ-วัดสวนแก้ว 23 พ.ย. 58
20 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด (ช่วงที่ 2) 23 พ.ย. 58
19 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน 23 พ.ย. 58
18 ✏ประกาศสอบราคาเป็นครั้งที่ 2 ของงานจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านบางแสม 23 พ.ย. 58
17 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดธรรมประดิษฐ์ 20 พ.ย. 58
16 ✏ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดหนองกระพง 20 พ.ย. 58
15 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม 19 พ.ย. 58
14 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางใหญ่ 19 พ.ย. 58
13 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแขก 17 พ.ย. 58
12 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางน้อย 12 พ.ย. 58
11 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกปรงสงค์บริเวณวัดลาดเป้ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 12 พ.ย. 58
10 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแม่กลอง-ท่าจีน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 12 พ.ย. 58
9 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติ(คลองหุบพลับ) 12 พ.ย. 58
8 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 10 พ.ย. 58
7 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดธรรมประดิษฐ์ 6 พ.ย. 58
6 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สส. 6 พ.ย. 58
5 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางใหญ่ 6 พ.ย. 58
4 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 4 พ.ย. 58
3 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคางานโ๕รงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 4 พ.ย. 58
2 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านบางแสม 4 พ.ย. 58
1 ✏ยกเลิกโครงการ และสัญญาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะบริเวณวัดศรัทธาธรรม 3 พ.ย. 58
 เดือนธันวาคม
 
22 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา (สส.ถ.1-0008) 30 ธ.ค. 58

21

 

✏การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม จำนวนเงิน 326,054.08 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันห้าสิบสี่บาทแปดสตางค์) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้าฯ ได้นับเงิน 50% แรกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อตกลงการจ้างเลขที่ 130/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาจาอำเภอบางคนที ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามบันทึกข้อตกลงการจ้างเลขที่ 130/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการจ้างจะทำการตรวจรับงานในวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.

30 ธ.ค. 58

 

20 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองชุด (ช่วงที่ 2)  
19 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านจัดสรรคลองด่าน - บ้านคลองด่าน 30 ธ.ค. 58
18 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านบางแสม 30 ธ.ค. 58
17 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านบัวส้มตำ - วัดสวนแก้ว 30 ธ.ค. 58
16 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแม่กลอง - ท่าจีน 30 ธ.ค. 58
15 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา (สส.ถ.1-0008) 30 ธ.ค. 58
14 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและลานอเนกประสงค์พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณวัดปากน้ำ 17 ธ.ค. 58
13 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนัดตาว่าย 17 ธ.ค. 58
12 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแม่กลอง - ท่าจีน 17 ธ.ค. 58
11 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน - บ้านสุนัขหอน (สส.ถ.1-0026) 17 ธ.ค. 58
10 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแสม - บ้านบางขันแตก (สส.ถ.1-0002) ต.ท้ายหาด-ต.บางขันแตก 17 ธ.ค. 58
9 ✏ประกาศสอบราคาเป็นครั้งที่ 2 ของงานจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านบางแสม 11 ธ.ค. 58
8 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลหลักเมือง 11 ธ.ค. 58
7 ✏ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณดอนหอยหลอด 11 ธ.ค. 58
6 ✏การดำเนินโครงการการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดเป้ง 11 ธ.ค. 58
5 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแม่น้ำ 11 ธ.ค. 58
4 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดหนองกะพง 4 ธ.ค. 58
3 ✏ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียด 3 ธ.ค. 58
2 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน - บ้านสุนัขหอน (สส.ถ.1-0029) 3 ธ.ค. 58
1 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแสม - บ้านบางขันแตก (สส.ถ.1-0002) 3 ธ.ค. 58
 
   ปี 2557
 เดือนมกราคม
 
1 ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชนธรรมนิมิต 2 ม.ค 2557
2 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.โรงหีบ 6 ม.ค 2557
  ผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อรถจักรยาน สำหรับใช้ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 6 ม.ค 2557
3 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางน้ำผึ้ง 6 ม.ค 2557
4 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ต.โรงหีบ 6 ม.ค 2557
5 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านมอบลัด-บ้านบางช้างตาย 7 ม.ค 2557
6 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองจั่น-ตำบลคลองโคน 8 ม.ค 2557
7 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหม้าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวัดน้อยแสงจันทร์ 8 ม.ค 2557
8 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเหมืองใหม่ 8 ม.ค 2557
9 การตรวจรับรถจักยาน สำหรับใช้ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 14 ม.ค 2557
10 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 14 ม.ค 2557
11 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณวัดเขายี่สาร 16 ม.ค 2557
12 ผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ฯ 17 ม.ค 2557
13 ประกาศประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบขับเคลื่อนตัวเอง มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 34 แรงม้า (ครั้งที่ 4 ) 17 ม.ค 2557
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านปลายคลองอ้อม 17 ม.ค 2557
15 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบเบาะนั่งและพนักพิงบุนวม สีน้ำตาล จำนวน 300 ตัว 17 ม.ค 2557
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานเดินเท้าคลองแม่กลอง 17 ม.ค 2557
17 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองจระเข้ร้อง 17 ม.ค 2557
18 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง 17 ม.ค 2557
19 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลาดเป้ง 17 ม.ค 2557
20 ประกาศประมูลจ้างงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 ม.ค 2557
21 ประกาศประมูลจ้างงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพและสันทนาการสำหรับผู้เป็นภูแพ้ 21 ม.ค 2557
22 แจ้งข้อมูลการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 22 ม.ค 2557
23 แจ้งข้อมูลการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ ขับเคลื่อนตัวเอง 22 ม.ค 2557
24 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางวันทอง 23 ม.ค 2557
25 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 23 ม.ค 2557
26 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน 23 ม.ค 2557
27 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองโพธิ์ 27 ม.ค 2557
28 ประกาศประมูลรถชมวิว 28 ม.ค 2557
29 ข้อมูลการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง งานก่อสร้างถนนจราจรหินคลุกสายบ้านคลองแขก 28 ม.ค 2557
30 ข้อมูลการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง งานก่อสร้างผิวจราจรหินผุสายบ้านคลองกล้วย-บ้านดอนมะโนรา 29 ม.ค 2557
 เดือนกุมพาพันธ์
 
1 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ผู้ประสบวาตภัย 3 ก.พ 2557
2 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้และวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสวนหลวง 3 ก.พ 2557
3 การเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 5 ก.พ 2557
4 ประกาศสอบราคาจ้างใหม่เป็นครั้งที่ 2 ของโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชนธรรมนิมิต 5 ก.พ 2557
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันจำนวน 6 หลัง (อำเภอละ 2 หลัง) 5 ก.พ 2557
6 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยวัดน้อยแสงจันทร์ 6 ก.พ 2557
7 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมลานอเนกประสงค์วัดเจริญรัตนาราม (เพชรรัตน์) 6 ก.พ 2557
  รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน 6 ก.พ 2557
8 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองจระเข้ร้อง 7 ก.พ 2557
9 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานเดินเท้าข้ามคลองแม่กลอง 7 ก.พ 2557
10 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายบ้านปลายคลองอ้อม 7 ก.พ 2557
11 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบเบาะนั่งและพนักพิงบุนวม 7 ก.พ 2557
12 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู 7 ก.พ 2557
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม 11 ก.พ 57
14 ประกาศประมูลซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเอง มีกำลังไม่ต่ำกว่า 125 แรงม้า (ครั้งที่3) 11 ก.พ 57
15 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขตเมืองฯ - บ้านลาดใหญ่ 11 ก.พ 57
16 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก  19 ก.พ 57
17 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน 19 ก.พ 57
18 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเหมืองใหม่ 19 ก.พ 2557
19 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 20 ก.พ 2557
20 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 20 ก.พ 2557
21 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 20 ก.พ 2557
22 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม 20 ก.พ 2557
23 ผลการประมูลจ้าง งานปรับปรุงถนนลากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 20 ก.พ 2557
24 ผลการประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุสายบ้านคลองบางกล้วย-บ้านดอนมะโนรา 20 ก.พ 2557
25 ผลการประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองแขก 21 ก.พ 2557
26 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณลานบุญลานปัญญา บริเวณวัดดาวโด่ง 21 ก.พ 2557
27 การตรวจรับวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจำนวน 35 ราย ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายเลขที่ 4/2557 21 ก.พ 2557
28 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 24 ก.พ 2557
29 ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลาดเป้ง 24 ก.พ 2557
30 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างศูนย์สุขภาพและสันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครา 24 ก.พ 2557
31 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม. 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 24 ก.พ 2557
32 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชานท้ายต่ำ(เทเลอร์) จำนวน 1 คัน 26 ก.พ 2557
33 การตรวจรับเก้าอี้บุนวมแบบเบาะนั่งและพนังพิงบุนวมสีน้ำตาล จำนวน 300 ตัว 26 ก.พ 2557
34 ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน 6 หลัง 26 ก.พ 2557
35 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกใส และกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ลิ้นจี่ 26 ก.พ 2557
36 แจ้งข้อมูลการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านจัดสรรคลองด่าน 26 ก.พ 2557
 เดือนมีนาคม
 
1 ผลการประมูลกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดินสาม 3 มี.ค 2557
2 ผลการประมูลซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ ขับเคลื่อนตัวเอง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4) 4 มี.ค 2557
3 การตรวจรับเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง 4 มี.ค 2557
4 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ประสานความปลอดภัยระดับอำเภอ ที่พักสายตรวจ (บ้านต้นลำแพน) 4 มี.ค 2557
5 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองจั่น-ตำบลคลองโคน 4 มี.ค 2557
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 5 คัน 6 มี.ค 2557
6 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางวันทอง 7 มี.ค 2557
7 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รวม 4 คัน 7 มี.ค 2557
8 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 เชื่อม ม.9 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 7 มี.ค 2557
9 การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ขุมชนบ้านบางประจันต์ 10 มี.ค 2557
10 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ ขับเคลื่อนตัวเอง (ครั้งที่ 4) 10 มี.ค 2557
11 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม 10 มี.ค 2557
12 ข้อมูลการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเขตเมืองฯ - บ้านลาดใหญ่ 10 มี.ค 2557
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกใส และกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ลิ้นจี่ 10 มี.ค 2557
14 ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 งานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชนธรรมนิมิต 11 มี.ค 2557
15 ผลการประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน 11 มี.ค 2557
16 ประกาศประกวดราคาซื้อรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 34 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2) 12 มี.ค 2557
17 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรชุมชนวัดป้อมแก้ว 14 มี.ค 2557
18 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 18 มี.ค 2557
19 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 18 มี.ค 2557
20 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 18 มี.ค 2557
21 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม 18 มี.ค 2557
22 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านท้องคุ้ง 20 มี.ค 2557
23 ประกาศสอบราคาจ้างใหม่เป็นครั้งที่ 2 ของงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลาดเป้ง 20 มี.ค 2557
24 ประกาศสอบราคาจ้างใหม่เป็นครั้งที่ 2 ของงานโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 20 มี.ค 2557
25 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม 21 มี.ค 2557
26 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 21 มี.ค 2557
  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 25 มี.ค 2557
  ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกใสและกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ลิ้นจี่ 26 มี.ค 2557
 
 เดือนเมษายน
 
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวงดนตรีขนาดใหญ่ 4 เม.ย 2557
2 ผลการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเขตเมือง ฯ - บ้านลาดใหญ่ 8 เม.ย 2557
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม 9 เม.ย 2557
4 ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 ของงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิศไท้องค์ราชัน 10 เม.ย 2557
5 ผลการเปิดซองสอบรารางานจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรชุมชนวัดป้อมแก้ว 10 เม.ย 2557
6 ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านท้องคุ้ง 10 เม.ย 2557
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร โครงข่ายชุมชนเอกชัย 11 เม.ย 2557
8 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา 11 เม.ย 2557
9 เงื่อนไขการประมูลซื้อรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 34 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2) 11 เม.ย 2557
10 ประกาศประกวดราคาจ้องก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก 11 เม.ย 2557
11 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 17 เม.ย 2557
  ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 18 เม.ย 2557
12 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรสายบ้านกระดังงา-บ้านปากง่าม 22 เม.ย 2557
13 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านปรก 51 22 เม.ย 2557
การตรวจรับงานปรับปรุงถนน ต.บางคนที
  การตรวจรับงานปรับปรุงถนน ต.ลาดใหญ่ 23 เม.ย 2557
14 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเอง 28 เม.ย 2557
15 การประชาสัมพันธ์การตรวจรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายบ้านปลายคลองอ้อม 28 เม.ย 2557
16 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างครั้งที่ 2 ของงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 28 เม.ย 2557
17 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจร หมู่ที่ 1 ต.ท่าคา 29 เม.ย 2557
18 การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองโพธ์ 29 เม.ย 2557
19 ยกเลิกประกาศประกวดงานปรับปรับปรุงศาลหลักเมือง 29 เม.ย 2557
20 ผลการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สุขภาพและสันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ 30 เม.ย 2557
21 ผลการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 30 เม.ย 2557
 เดือนพฤษภาคม
 
1 ยกเลิกประกาศสอบราคาโรงงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำปรับปรุงผิวจราจรโครงข่ายชุมชนเอกชัย 2 พ.ค 2557
2 การรายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา 14 พ.ค 2557
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างถนนจราจรหินคลุกและก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านคลองขุดเล็ก 14 พ.ค 2557
4 รายงานผลการประกวดราคาซื้อรถชมวิว (ครั้งที่ 2) 14 พ.ค 2557
5 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจ้างเหมาจัดวงดนตรีขนาดใหญ่ตามโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงแชมป์จังหวัด 19 พ.ค 2557
6 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยบ้านปรก 51 (ซอยสงวนไทย 2/1) 19 พ.ค 2557
7 การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม 19 พ.ค 2557
8 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพันธุ์ไม้งาม 19 พ.ค 2557
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางคนทีนอก 19 พ.ค 2557
10 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกระดังงา-บ้านปากง่าม 22 พ.ค 2557
11 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม (ครั้งที่2)  26พ.ค 2557
12 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก  26พ.ค 2557
13 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คศล. ข้ามคลองจระเข้ร้อง 27 พ.ค 2557
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองสวนทุ่ง-บ้านคลองผู้ใหญ่ป๋อ 27 พ.ค 2557
15 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากง่าม (ช่วงที่ 2) 27 พ.ค 2557
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดเสด็จ 27 พ.ค 2557
17 ประกาศสอบราคาจ้างใหม่เป็นครั้งที่ 2 ของงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร โครงข่ายชุมชนเอกชัย 30 พ.ค 2557
18 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลัดตาช่วย-บ้านท้องคุ้ง 30 พ.ค 2557
 เดือนมิถุนายน
 
1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรงสงคราม 2 มิ.ย 2557
2 รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์วัดบางคนทีนอก 10 มิ.ย 2557
3 ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพันธ์ไม้งาม 11 มิ.ย 2557
4 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านดาวโด่ง-บ้านปรก 11 มิ.ย 2557
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม 17 มิ.ย 2557
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก 17 มิ.ย 2557
7 การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 19 มิ.ย 2557
8 การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุสายบ้านคลองบางกล้วย-บ้านดอนมะโนรา 23 มิ.ย 2557
9 การรายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมา