ข่าวประชาสัมพันธ์
 

67

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม

กองกิจ

2019-09-17 11:40:12


66

ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

กองคลัง

2019-09-03 15:38:54


65

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ด้วยอบจ.สมุทรสงคราม มีความประสงค์ที่จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีเกษียณอายุราชการ)

บุคคล

2019-08-20 15:10:46


64

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประธานสถาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองกิจฯ

2019-08-08 10:22:36


62

การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย)

เขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย)อำเภอเมืองฯ อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที โดยเกิดเหตุฝนตกและลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 10 พฤศภาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น. และได้สิ้นสุดในวันเดียวกันเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมาก และหลังจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีที่พักอาศัยของประชาชน รวมถึงสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิน 111 หลังคาเรือน 25 หมู่บ้าน/ชุมชน 12 ตำบล (รายละเอยดตามหนังสือที่แนบ)

กองช่าง

2019-05-23 09:07:20


61

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๒ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

กองพัสดุ

2019-04-30 15:52:43


60

ประกาศเรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้สวมเครื่องแบบกากี รายละเอียดนามระเบียบวาระการประชุมแนบท้าย

กองกิจ

2019-03-12 10:26:10


59

ประกาศเรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม

เรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562 มีกำหนด 45 วัน

กองกิจ

2019-02-05 14:05:03


58

ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนิน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑

กองคลัง

2019-01-14 09:32:16


57

ส่งข้อมูลรายงาน

ส่งข้อมูลรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

กองคลัง

2019-01-14 09:22:59

 
 
 
ข่าวปี 2559
  • ข่าวอบจ.
  • ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน   3/10/59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม   29/09/59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   10/08/59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน   08/08/59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   03/08/59
เรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559   03/08/59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ   15/07/59
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงคราม ไปแข่งใน "รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" รอบคัดเลือก ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 15 - 45 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ท่านใดสนใจสามารถสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 715012   14/07/59
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   24/06/59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร   03/06/59
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกองในสังกัด   18/05/59
การปรับอัตราค่าเช่าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   31/03/59
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 59 และวันเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 60   02/03/59
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   08/02/59
การรับสมัครเข้าประกวดสำรับอาหารพื้นบ้านฯ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 59   12/01/59
ข่าวปี 2558
จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานในโครงการ "ปั่นเพื่อสุขภาพตามรอยเท้าแม่" รายละเอียด   10/11/58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้   26/08/58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดปราโมทย์   24/08/58
รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณสวนสุขภาพ   21/08/58
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก   17/08/58
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาธรรม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ   17/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา   14/08/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา   11/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก-บ้านคลองสัมโชติ   11/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแก้วเจริญ   11/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคมรอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก   10/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง   10/08/58
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง   05/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม   03/08/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า HILUX VIGO CHAMP รุ่น สมาร์ทแค็บ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)   03/08/58
การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)   03/08/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   28/07/58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน (สส.ถ.1-0010)   24/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ   23/07/58
การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER   23/07/58
การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง   23/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน - บ้านสุนัขหอน   23/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ "ศูนย์วารีบำบัด"   20/07/58
ยกลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่ 3) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติ (คลองหุบหลับ)   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแม่น้ำ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0011 บ้านคลองเม็ง-บ้านดอนมโนรา   20/07/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0001 บ้านบางแค-บ้านบางกระรี้   20/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร   15/07/58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14/07/58
การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองโคน - บ้านนายนรินทร์   14/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดป้อมแก้ว   13/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด ม.8,7 ต.วัดประดู่ 13/07/58
การตรวจรับวัสดุก่อสร้างพร้อมขอรับเงินค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก   07/07/58
การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 06/07/58
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ 02/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 01/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 29/06/58
ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ 26/06/58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15/06/58
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 10/06/58
การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 05/06/58
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 03/06/58
ยกเลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่2) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.7 ต.ลาดใหญ่ 02/06/58
การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 29/05/58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 27/05/58
ประกาศสอบราโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางขันแตก 26/05/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก 26/05/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน 26/05/58
การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง 25/05/58
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยดำ ณ วัดธรรมาวุธาราม 19/05/58
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองบางขุน 18/05/58
ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่๒) โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 12/05/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภัทรรังสรรค 1/05/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า สายเลียบทางรถไฟ ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ 27/04/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 23/04/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่นหาญณรงค์ฤทธิ์ 21/04/58
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวัดคลองโคน 7/04/58
การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางน้อย 27/03/58
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น 26/03/58
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ่นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล 13/03/58
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11/03/58
การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 09/03/58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18/02/58
ข้อมูลรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 17/02/58
ข่าวปี 2557
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 29/12/57
 
 
  ถอดถอนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) 15/12/57
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/11/57
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและงบประมาณ 31/10/57
    ประกาศการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22/10/57
   

 รายการแจ๋ว ช่อง 3 HD ลอยกระทงกาบกล้วย จ.สมุทรสงคราม

22/10/57
    ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 29/09/57
    ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 29/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 22/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 22/09/57
    ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 12/09/57
    ข้อมูลโรงเจจังหวัดสมุทรสงคราม 09/09/57
    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 04/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร 02/09/57
    กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 01/09/57
    ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/0857
 
 
ประกาศรับสมัครงาน
 

14

ประกาศรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

2018-09-25 13:42:50


 

13

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

2018-06-07 15:52:28


 

12

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐

2017-11-07 11:12:15


 

11

ยกเลิกคำสั่ง

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2017-06-02 15:14:06


 

10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.สมุทรสงคราม

2017-03-17 10:09:31


 

9

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการอบจ.มีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการอบจ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จึงยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที

2017-03-15 14:04:42


 

8

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2017-02-17 15:25:37


 

7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ิและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 น. ณ อบจ.สมุทรสงคราม

2017-02-01 13:49:10


 

6

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสังกัด อบจ.สมุทรสงคราม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดอบจ.สมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 60-1-03-2101-010

2017-01-31 09:16:29


 

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

2017-01-17 15:24:37


 
 
   ปี 2559
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม 7 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 3 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม ใบสมัคร
29 ก.ย. 59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 8 ส.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 3 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ 15 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร 3 มิ.ย. 59
 
   ปี 2558
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอบจ. ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร 2 ธ.ค. 58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 26 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27 ก.ค 58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14 ก.ค 58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15 มิ.ย 58
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
   ปี 2557
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 29/12/57
ถอดถอนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) 15/12/57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/11/57
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและงบประมาณ 31/10/57
ประกาศการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22/10/57
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 29/09/57
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 29/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 22/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 22/09/57
ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 12/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร 02/09/57
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 01/09/57
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/0857
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
   ลำดับ
เลขที่เอกสาร เรื่อง รายละเอียด ประเภท วันที่เอกสาร ไฟล์เอกสาร วันที่ลงเว็บไซต์

1562

สส51021/145

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในซุ้มพัฒนาเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ "การระบายสี" สำหรับเด็กทุกช่วงอายุ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบจ.สส. 2563

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-08


2020-01-21 09:26:56

1561

สส51021/137

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อถังขยะพร้อมติดตั้งและป้ายบ่งชี้ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบจ.สมุทรสงคราม 2563 จำนวน 3 ชุด

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-08


2020-01-21 09:23:47

1560

สส51021/295

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านทะลุแก้ว ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2020-01-16


2020-01-21 09:16:29

1559

สส51021/138

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

การซื้อรางวัล เพื่อมอบให้เด็กแลัเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันตามซุ้มต่าง ๆ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปี2563

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-08


2020-01-20 10:38:59

1558

สส51021/307

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-17


2020-01-20 10:36:31

1557

สส51021/285

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายจรูญ โสภี และบ้านนายบรรจง คุ้มทิพย์ ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-16


2020-01-16 15:19:54

1556

สส51021/196

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.สมุทรสงคราม ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2020-01-10


2020-01-16 15:17:31

1555

สส51021/288

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับเสด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-16


2020-01-16 15:15:16

1554

สส51021/281

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากลัด ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-06


2020-01-16 15:13:22

1553

สส51021/139

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่าบ้านลมสไลเดอร์ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบจ.สมุทรสงคราม 2563

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-08


2020-01-15 09:26:06

1552

สส51021/178

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองยายสอย ม.4 ต.นางตะเคียน อ.เมือง, ม.12 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2020-01-09


2020-01-15 09:24:38

1551

สส51021/191

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-09


2020-01-14 13:55:15

1550

สส51021/108

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเขาควาย ม.4 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2020-01-08


2020-01-14 13:52:21

1549

สส51021/188

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือ สำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-09


2020-01-14 13:47:18

1548

สส51021/198

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4617

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-10


2020-01-13 09:36:45

1547

สส51021/79

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (สนามกีฬากลาง) ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2020-01-07


2020-01-10 14:10:54

1546

สส51021/94

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-07


2020-01-08 10:29:40

1545

สส51021/102

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณกม.29 ถนนสาย 325 (ติดเขตอำเภอดำเนินสะดวก) ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2020-01-08


2020-01-08 09:32:13

1544

สส51021/6094

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-24


2020-01-07 14:57:18

1543

สส51021/6109

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 2 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-25


2020-01-07 14:09:10

1542

สส51021/66

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6436 และหมายเลขทะเบียน กข-6440

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-06


2020-01-07 11:10:08

1541

สส51021/81

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวนราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดพระยาญาติ(ปากง่าม) ม.7 ต.บางช้าง อ.อัมพวาจ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2020-01-07


2020-01-07 11:04:40

1540

สส51021/47

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเกตการาม ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2020-01-03


2020-01-06 13:39:22

1539

สส51021/38

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดใหญ่ ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2020-01-03


2020-01-03 11:37:05

1538

สส51021/14

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลภายในสนามกีฬาฯ จำนวน 5 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-02


2020-01-03 11:15:02

1537

สส51021/12

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2020-01-02


2020-01-03 11:12:32

1536

สส51021/5995

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำยาสารเคมี สำหรับสระน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาก่ีสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-17


2019-12-26 11:35:24

1535

สส51021/6080

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดพระยาญาติ (ปากง่าม) ม.7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศ

2019-12-24


2019-12-24 15:06:40

1534

สส51021/6084

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองช่องน้อย-คลองบ้านนอก ม.7 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-12-24


2019-12-24 15:05:01

1533

สส51021/6082

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-12-24


2019-12-24 15:03:22

1532

สส51021/6089

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-23


2019-12-24 14:25:40

1531

สส51021/6062

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบาดาล ภายในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-20


2019-12-20 14:42:57

1530

สส51021/6061

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-20


2019-12-20 14:40:36

1529

สส51021/6060

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ย จำนวน 18 กระสอบ

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-20


2019-12-20 14:38:49

1528

สส51021/6064

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเรือกำจัดผักจบชวาและขุดลอกคลอง หมายเลขทะเบียน ตค121

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-20


2019-12-20 14:36:21

1527

สส51021/6063

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-20


2019-12-20 14:34:51

1526

สส51021/5964

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๑)

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬาม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-12-16


2019-12-19 10:10:42

1525

สส51021/6018

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล.เลียบคลองผีหลอก(ลัดเจริญ) ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-18


2019-12-19 10:08:56

1524

สส51021/5861

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-12-11


2019-12-19 10:05:20

1523

สส51021/6002

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-18


2019-12-19 10:02:52

1522

สส51021/5992

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายงาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-17


2019-12-19 09:55:22

1521

สส51021/5925

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบางนกแขวก ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-12-13


2019-12-17 16:12:34

1520

สส51021/5794

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับโครงการจัดกิจกรมมสนับสนุนงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 4 ชุด

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-04


2019-12-17 16:10:31

1519

สส51021/5666

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างติดตั้งซุ้มลม พร้อมป้ายไวนิลและอุปกรณ์ สำหรับโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่ง

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-26


2019-12-17 16:08:21

1518

สส51021/5616

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อสีน้ำอะครีลิค จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-25


2019-12-17 16:06:14

1517

สส51021/5954

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากลัด ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-12-16


2019-12-16 15:32:33

1516

สส51021/5830

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๒)

งานปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบางนกแขวก ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-12-06


2019-12-16 14:09:32

1515

สส51021/5796

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตการปรุงอาหารพื้นถิ่น สำหรับโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-04


2019-12-16 14:08:03

1514

สส51021/5618

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-25


2019-12-13 16:07:10

1513

สส51021/5667

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-26


2019-12-13 16:05:59

1512

สส51021/5668

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่าเต็มท์และประดับไฟบริเวณงาน สำหรับโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-26


2019-12-13 16:04:19

1511

สส51021/5921

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว คันที่ 4

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-13


2019-12-13 16:01:12

1510

สส51021/5913

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-13


2019-12-13 15:59:24

1509

สส51021/5894

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายจรูญ โสภี และบ้านนายบรรจง คุ้มทิพย์ ม.4 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-12-12


2019-12-12 16:04:27

1508

สส51021/5897

เผยแพร่การฟังความคิดเห็นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ร่างประกาศงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-12-12


2019-12-12 14:18:53

1507

สส51021/5570

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกล

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-20


2019-12-12 10:04:30

1506

สส51021/5850

เผยแพร่การฟังความคิดเห็นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ร่างประกาศงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองช่องน้อย-คลองบ้านนอก ม.7 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-12-11


2019-12-12 10:01:48

1505

สส51021/5863

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างซักรีดวัสดุอุปกรณ์ ณ อาคารสำนักงานฯ และที่พักแรมของศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-11


2019-12-12 09:58:31

1504

สส51021/5881

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ดั๊ม 9 ยี่ห้ออีซูซุ สัเหลือง หมายเลขทะเบียน 80-4837

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-11


2019-12-12 09:56:10

1503

สส51021/5882

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera Ty-479 จำนวน 3 กล่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-11


2019-12-12 09:53:27

1502

สส51021/5687

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0019 วัดคู้สนามจันทร์-วัดโรงธรรม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-11-27


2019-12-09 16:34:13

1501

สส51021/5838

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มเอกสาร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-09


2019-12-09 16:31:19

1500

สส51021/5807

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-12-04


2019-12-04 16:12:26

1499

สส51021/5759

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโพงพางล่าง ม.6 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา, ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-11-02


2019-12-04 14:38:18

1498

สส51021/41262

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยดอนแค ม.7 ต.วัดประดู่, ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-11-18


2019-12-04 14:36:30

1497

สส51021/5800

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายคลองตรง - คันกั้นน้ำเค็ม ม.4,6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-12-04


2019-12-04 14:34:05

1495

สส51021/5502

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๑)

ง่นก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเกตการาม ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-11-20


2019-12-03 11:17:57

1494

สส51021/5588

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๑)

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองยายสอย ม.4 ต.นางตะเคียน อ.เมือง, ม.12 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

0000-00-00


2019-12-03 11:16:43

1493

สส51021/5428

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านทะลุแก้ว ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-11-15


2019-12-03 11:14:49

1492

สส51021/5717

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายจรูญโสภี และบ้านนายบรรจง คุ้มทิพย์ ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2. ตารางแสดงวงเงิน

ร่างประกาศ

2019-11-28


2019-12-03 11:12:57

1491

สส51021/5030

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอนกประสงค์บริเวณวัดอลงกรณ์ ม.1 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-10-31


2019-12-03 11:10:10

1490

สส51021/5692

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อผ้าเป่าลม 4 แฉก สำหรับเครื่องสกายทูป จำนวน 8 ชิ้น

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-27


2019-12-03 11:06:59

1489

สส51021/5480

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงาน ปรับปรุง/ซ่อมแซมถาาสาย สส.ถ. 1- 0008 บ้านศาลพ่อเณร - ต.จอมปลวก , ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนทึ จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-11-19


2019-12-03 11:05:13

1488

สส51021/5706

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองวัว ม.5,4 ต.เหมืองใหม่ ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

0000-00-00


2019-12-03 11:00:05

1487

สส51021/5592

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัย - พระราม 2 ต.ลาดใหญ่ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-11-25


2019-12-03 10:58:07

1486

สส51021/5705

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ สีส้ม หมายเลขทะเบียน 80-5701

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2019-12-03 10:54:48

1485

สส51021/5680

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแม่กลอง วัดสวนแก้ว ม.3 ต.ลาดใหญ่ - คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-27


2019-12-03 10:51:47

1484

สส51021/5614

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-25


2019-11-27 09:22:18

1483

สส51021/5650

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA 3510i

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-26


2019-11-27 09:19:53

1482

สส51021/5640

เผยแพร่การฟังความคิดเห็นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานอนกประสงค์บริเวณวัดปากลัด ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด

ร่างประกาศ

2019-11-26


2019-11-27 09:18:18

1481

สส51021/5646

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองช่องปากอ่าว - ศาลเจ้าแม่ ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-26


2019-11-26 10:12:55

1480

สส51021/5645

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนบางตีนเป็ด เชื่อมถนนบางช้างตาย ม.10 เชื่อมม.7 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-26


2019-11-26 10:11:37

1479

สส51021/5644

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-26


2019-11-26 10:07:55

1478

สส51021/5643

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายสะพาน คสล. สายวัดคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-26


2019-11-26 10:06:41

1477

สส51021/5643

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ม.5 ต.แหล่มใหญ่ เชื่อม ม.12 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-26


2019-11-26 10:05:05

1476

สส51021/5606

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนลิ้นจี่ ม.3 เชื่อม ม.7 ต.บางสะแก อ.บางคนที เชื่อมม.7 ต.บางสะแก อ.บางคนที เชื่อมม.1 ต.เหมือนใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:39:44

1475

สส51021/5605

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางน้อย ม.4 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:36:31

1474

สส51021/5605

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอนกประสงค์บริเวณวัดบางน้อย ม.4 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:34:32

1473

สส51021/5604

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอนกประสงค์บริเวณวัดดอนมะโนรา ม.5 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:32:54

1472

สส51021/5572

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสวนหลวง ม.1 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:31:26

1471

สส51021/5573

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหน้า รพ.สต.วัดช่องลม ม.10 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:30:08

1470

สส51021/5571

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอนกประสงค์วัดวรภูมิ ม.14 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:27:45

1469

สส51021/5595

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ม.5 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:17:54

1468

สส51021/5596

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาย ม.7 เชื่อม ม.4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:16:02

1467

สส51021/5582

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4617 สส.

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-25


2019-11-26 09:13:47

1466

สส51021/5586

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์วัดโรงธรรม ม.5 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:10:41

1465

สส51021/5597

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม ม.9 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:09:09

1464

สส51021/5598

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสวนแก้วอุทยาน ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:07:49

1463

สส51021/5600

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบริเวณบ้านนางนาก ม.5 ต.คลองเขิน อ.เมือง เชื่อมถนนดาวโด่ง - วัดลังกา ม.8 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:06:05

1462

สส51021/5599

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-25


2019-11-26 09:03:30

1461

สส51021/5124

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามฟุตซอลบริเวณโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ม.4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง

2019-11-05


2019-11-21 14:50:53

1459

สส51021/5435

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-11-15


2019-11-21 14:43:26

1458

สส51021/5498

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-4836

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-20


2019-11-21 14:35:54

1457

สส51021/5497

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสีกันสนิม รถบรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-7667

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-20


2019-11-21 14:31:03

1456

สส51021/5223

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือเร็วตัวเรือทำด้วยไฟเบอร์กล๊าสยี่ห้อ BAYLINER

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-07


2019-11-20 10:01:38

1455

สส51021/5474

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-19


2019-11-20 09:59:55

1454

สส51021/4899

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดคลอง หมายเลขทะเบียน ตค 104 สมุทรสงคราม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-24


2019-11-20 09:58:46

1453

สส51021/4872

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดคลอง หมายเลขทะเบียน ตค 42 สมุทรสงคราม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-22


2019-11-20 09:57:28

1452

สส51021-5130

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-11-05


2019-11-19 10:47:51

1451

สส51021/5212

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างการแสดงที่ร่วมในขบวนแห่และชุดการแสดงในพิธีเปิดตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-07


2019-11-19 10:07:56

1450

สส51021/5459

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดโน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-18


2019-11-19 10:05:25

1449

สส51021/5458

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-08


2019-11-19 09:59:36

1448

สส51021/5397

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองชื่อ ม.5 ต.บางสะแก ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2019-11-14


2019-11-19 09:58:06

1447

สส51021/5035

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-10-31


2019-11-15 16:23:46

1446

สส51021/5222

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ สำหรับปล่อยพระประทีปพระราชทาน จำนวน 2 ลำ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-07


2019-11-15 14:17:10

1445

สส51021/5221

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่ารถนั่งสองแถว 6 ล้อ สำหรับผู้เข้าร่วมเดินขบวนตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-07


2019-11-15 14:15:52

1444

สส51021/5249

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัย-พระราม 2 ต.ลาดใหญ่ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-11-07


2019-11-15 14:14:10

1443

สส51021/5218

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหาร ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-07


2019-11-15 14:12:14

1442

สส51021-5217

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งโม่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-07


2019-11-15 14:10:56

1441

สส51021/5297

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดงและดนตรีประกอบในการเดินขบสนแห่งานลอยกระทงฯตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-08


2019-11-14 14:23:02

1440

สส51021/5203

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประกวดนางนพมาศ แม่-ลูก โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-06


2019-11-14 14:17:30

1439

สส51021/5008

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬา ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-10-31


2019-11-14 14:14:33

1438

สส51021/4978

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-10-30


2019-11-14 14:11:42

1437

สส51021/5293

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงชุดอังกะลุงบนเวทีในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง 2562 จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-08


2019-11-14 14:10:00

1436

สส51021/5044

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสารแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-31


2019-11-14 14:08:17

1435

สส51021/5295

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแทนเทียน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-08


2019-11-14 14:06:46

1434

สส51021/5325

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสานอเนกประสงคพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-11-12


2019-11-14 14:05:08

1433

สส51021/5323

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองผีหลอก ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-11-12


2019-11-14 14:03:20

1432

สส51021/5183

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างป้ายไวนิล สำหรับใช้ในการจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562 จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-06


2019-11-14 13:59:13

1431

สส51021/5182

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่าอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562 จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-06


2019-11-14 13:56:34

1430

สส51021/5181

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับจัดสถานที่โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-06


2019-11-14 13:47:46

1429

สส51021/5143

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อผ้าบูลุค สีม่วง เพื่อใช้ในการจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562 จำนวน 5 ม้วน

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-05


2019-11-08 16:21:59

1428

สส51021/5181

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ 2562 จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-06


2019-11-08 16:20:12

1427

สส51021/5083

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๑)

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดใหญ่ ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม กรณีปรับลดค่าเสาเข็ม

สัญญาจ้าง

2019-11-04


2019-11-08 09:27:16

1426

สส51021/5245

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าวัดพระยาญาติ๖ปากง่าม) ม.7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-11-07


2019-11-08 09:24:26

1425

สส51021/5170

ส่งสำเนาผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 7 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กก-567

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-06


2019-11-08 09:22:43

1424

สส51021/4169

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กค-363

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-06


2019-11-08 09:21:06

1423

สส51021/5091

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัย-พระราม2 (สส.ถ.1-0029) ต.ลาดใหญ่ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-11-04


2019-11-04 15:42:53

1422

สส51021/5053

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

1.ร่างประกาศงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กประจำหมู่บ้าน (บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม) ม.6 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง,รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-11-01


2019-11-04 15:34:09

1421

สส51021/5051

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

1.ร่างประกาศงานปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล.เลียบคลองผีหลอก (ลัดเจริญ) ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง,รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-11-01


2019-11-04 15:31:05

1420

สส51021/4959

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารจำหน่ายสินค้าบริเวณดอนหอยหลอด ม.4 ต.บางจะเกร็จ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-10-29


2019-10-30 09:13:23

1419

่สส51021/4727

ส่งสำเนาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดคลองขุดเล็ก ม.1 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง

2019-10-15


2019-10-30 09:11:51

1418

สส51021/4836

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-21


2019-10-30 09:08:47

1417

สส51021/4879

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล.เลียบคลองผีหลอก (ลัดเจริญ) ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-10-24


2019-10-28 14:54:40

1416

สส51021/4818

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในการจัดพิธีฯ จำนวน 4 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-18


2019-10-28 14:52:41

1415

สส51021/4876

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านทะลุแก้ว ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-24


2019-10-25 14:18:56

1414

สส51021/4617

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานฯ ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-07


2019-10-22 16:14:11

1413

สส51021/4614

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลามอเนกประสงค์ (บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั้ว) ม.3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง

2019-10-07


2019-10-22 09:19:22

1412

สส51021/4689

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0019 วัดคู้สนามจันทร์-วัดโรงธรรม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง

2019-10-11


2019-10-22 09:16:31

1411

สส51021/4791

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-18


2019-10-22 09:14:08

1410

สส51021/4811

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยดอนแค ม.7 ต.วันประดู่, ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-18


2019-10-22 09:12:37

1409

สส51021/4808

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายจรูญ โสภี และนายบรรจง คุ้มทิพย์ ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-10-18


2019-10-22 09:08:35

1408

สส51021/4680

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-11


2019-10-22 09:05:39

1407

สส51021/4794

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมระบบฉายภาพดาราศาสตร์ และระบบเคื่องเสียงภายในอาคารหอดูดาว สมเด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-18


2019-10-22 09:02:58

1406

สส51021/4721

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริษัทกำจัดปลวก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง สวนสมเด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-15


2019-10-22 09:00:57

1405

สส51021/4603

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-07


2019-10-11 17:05:40

1404

สส51021/4640

รายงานผลการจัดจ้าง

การจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมฯ จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 คัน จำนวนรุ่นละ 4 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-11


2019-10-11 17:02:55

1403

สส51021/4640

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามฟุตบอลบริเวณโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ม.4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จงสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-09


2019-10-11 16:59:31

1402

สส51021/4586

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-04


2019-10-04 15:50:09

1401

สส51021/4550

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองโพงพางล่าง-บ้านนางพิมพ์ ม.1,5,6,7 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา เชื่อมม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โชคสุพรการโยธา จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-10-01


2019-10-04 15:48:15

1400

สส51021/-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดอลงกรณ์ ม.1 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-02


2019-10-02 15:32:02

1399

สส51021/4452

รายงานผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

รายงานผลการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม (คอร์ลิ่งสนามฟุตบอล)

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-27


2019-10-02 15:29:15

1398

สส51021/4543

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะ

2019-10-01


2019-10-01 15:19:41

1397

สส51021/4501

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬา ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 31/2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-30


2019-09-30 14:57:10

1396

สส51021/4419

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารื้อถอนหอถังน้ำประปา จำนวน 4 แห่ง

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-26


2019-09-30 14:54:02

1395

สส51021/4493

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 33 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-09-30


2019-09-30 14:52:15

1394

สส51021/4481

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์(บริเวณวัดเกาะใหญ่) ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-30


2019-09-30 14:49:40

1393

สส51021/4423

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่ที่เกิดความชำรุดเสียหาย ภายในสวนสมเด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-26


2019-09-30 14:46:39

1392

สส51021/4436

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-27


2019-09-27 16:20:38

1391

สส51021/4182

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-16


2019-09-27 16:19:01

1390

สส51021/4181

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

จ้างรถเครนเพื่อยกและย้ายเรือขุดลอกคลองสำหรับโครงการรักษ์แม่กลอง 2562 ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-16


2019-09-26 15:20:33

1389

สส51021/4367

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-24


2019-09-26 15:18:48

1388

สส51021/4344

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง

การดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม (คอร์ลิ่งสนามฟุตบอล)

การเปิดเผยราคากลาง

2019-09-24


2019-09-26 15:13:41

1387

สส51021/4309

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล.เลียบคลองผีหลอก

ยกเลิกประกาศ

2019-09-23


2019-09-26 15:09:15

1386

สส51021/4311

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น บ้านยี่สาร โดยศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-09-23


2019-09-26 15:05:33

1385

สส51021/4142

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทีนม (อเนกประสงค์) บริเวณโรงเรียนวัดบางประจันต์ ม.1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง

2019-09-16


2019-09-26 15:00:29

1384

สส51021/4352

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนาฬิกาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-24


2019-09-24 14:41:07

1383

สส51021/3067

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้าบูลุค จำนวน 6 ม้วน

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-09-24 13:50:20

1382

สส51021/3065.1

รายงานผลการจัดซื้อ

งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-09-24 13:49:12

1381

สส51021/3066.1

รายงานผลการจัดซื้อ

งานจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-09-24 13:46:53

1380

สส51021/4290

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-20


2019-09-24 13:45:56

1379

สส51021/4286

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 33 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-20


2019-09-20 16:08:25

1378

สส51021/529

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดคลองขุดเล็ก ม.1 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-20


2019-09-20 16:07:18

1377

สส51021/4284

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยดอนแค ม.7 ต.วัดประดู่ , ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-09-20


2019-09-20 16:05:39

1376

สส51021/4165

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๑)

งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโพงพางล่าง ม.6 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา , ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-09-16


2019-09-20 16:03:37

1375

สส51021/4230

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-18


2019-09-18 16:44:19

1374

สส51021/4224

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านทะลุแก้ว ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-09-18


2019-09-18 16:43:23

1373

สส51021/4082

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ ม.4 ต.วัดประดู่ เชื่อมม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-09-13


2019-09-18 16:40:57

1372

สส51021/4150

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0019 วัดคู้สนามจันทร์ - วัดโรงธรรม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-09-16


2019-09-17 16:52:47

1371

สส51021/3976

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเขาควาย ม.4 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-09-10


2019-09-17 16:51:02

1370

สส51021/4135

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-16


2019-09-17 16:48:45

1369

สส51021/3943

จัดส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562)

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-09


2019-09-17 16:47:28

1368

สส51021/4078

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเช็ควาล์ว (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-12


2019-09-17 16:45:36

1367

สส51021/4170

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน(งานงวดที่ 1)

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาต.บางนกแขวก ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-09-16


2019-09-17 16:43:56

1366

สส51021/4072

แก้ไขรายละเอียดของป้ายโครงการ

แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4) งานปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น บ้านยี่สาร ม.6 ต.คลองโคน อ.เมือง เชื่อมม. 4,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-09-12


2019-09-17 16:41:42

1365

สส51021/4144

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-16


2019-09-17 16:38:42

1364

สส51021/4161

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจอมปลวก ม.4 ซ.1 (ซอยข้าวหลาม) ม.4,7,5 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.เอกชัยการช่าง 1993 เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-09-16


2019-09-17 16:21:05

1363

สส51021/4200

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

การจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-17


2019-09-17 11:31:50

1362

สส51021/4180

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง หมายเลขทะเบียน ตค 104 สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-16


2019-09-17 11:29:32

1361

สส51021/4155

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างประชาสัมพันธ์อบจ.สมุทรสงครามผ่านสถานีวิทยุกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เอฟ.เอ็ม 107.5 เม็กกะเฮริ์ท

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-16


2019-09-17 11:27:05

1360

สส51021/3886

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-05


2019-09-17 11:24:09

1359

สส51021/4076

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน 80-7667

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-12


2019-09-13 17:17:13

1358

สส51021/4105

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-13


2019-09-13 17:15:49

1357

สส51021/4106

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสพัสดุ 417-55-0017 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-13


2019-09-13 17:14:30

1356

สส51021/4100

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานฟุตซอลบริเวณโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ม.4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-09-13


2019-09-13 17:12:43

1355

สส51021/4101

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนต.ค. 62 ถึง ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-13


2019-09-13 17:10:39

1354

สส51021/4093

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2019-09-13


2019-09-13 17:08:48

1353

สส51021/3904

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-06


2019-09-12 16:05:20

1352

สส51021/4062

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางสำหรับรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-7667

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-12


2019-09-12 16:03:32

1351

สส51021/4053

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดอลงกรณ์ ม.1 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-09-12


2019-09-12 16:01:43

1350

สส51021/4005

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

1.ร่างประกาศงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านทะเลแก้ว ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง,รูปแบบรายละเอียด

ร่างประกาศ

2019-09-11


2019-09-12 16:00:06

1349

สส51021/4009

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-09-11


2019-09-12 15:58:02

1348

สส51021/4010

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์(บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั้ว) ม.3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-11


2019-09-12 15:56:12

1347

สส51021/3843

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมติดตั้งบนโครงเก่าจำนวน 1 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-04


2019-09-12 15:54:34

1346

สส51021/4035

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อยาสารเคมี และวัสดุอุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำศูนย์วารีบำบัด

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-11


2019-09-12 15:53:22

1345

สส51021/4034

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือ สำหรับสระว่ายน้ำศูนย์วารีบำบัด

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-11


2019-09-12 15:52:31

1344

สส51021/3926

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำอาหางว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับดลี้ยงรับรองคณะกรรมการพัฒนาอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-09


2019-09-12 15:51:26

1343

สส51021/4004

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถยนต์) หมายเลขทะเบียน นข-1018

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-11


2019-09-12 15:48:30

1342

สส51021/3970

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บจ-7641

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-10


2019-09-11 16:14:37

1341

สส51021/3971

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสง) สำหรับรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4377

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-10


2019-09-11 16:13:38

1340

สส51021/3990

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนสายวัดคู้สนามจันทร์-วัดโรงธรรม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-10


2019-09-11 16:12:02

1339

สส51021/3992

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-10


2019-09-11 16:10:53

1338

สส51021/3983

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยดอนแค ม.7 ต.วัดประดู่, ต.เหมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-09-10


2019-09-11 16:09:54

1337

สส51021/3961

ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารจ้างฯ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม ปีงบ2563 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-09-10


2019-09-11 16:07:36

1336

สส51021/3302

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-08


2019-09-09 15:06:50

1335

สส51021/3470

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนสายนำส่งสัญญาณภาพ ในหอประชุมพิพัฒน์มงคล จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-19


2019-09-09 15:04:14

1334

สส51021/3898

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองผีหลอก (ลัดเจริญ) ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-09-06


2019-09-06 16:15:57

1333

สส51021/3601

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโม่ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรักษ์แม่กลอง 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-23


2019-09-06 16:14:18

1332

สส51021/3602

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรักษ์แม่กลอง 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-23


2019-09-06 16:13:04

1331

สส51021/3603

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรักษ์แม่กลอง 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-23


2019-09-06 16:11:51

1330

สส51021/3604

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถเครนเพื่อยกและย้ายเรือขุดลอกคลองสำหรับโครงการรักษ์แม่กลอง 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-23


2019-09-06 16:10:40

1329

สส51021/3600

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรักษ์แม่กลอง 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-23


2019-09-06 16:09:09

1328

สส51021/3897

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขพัสดุ 417-53-0014

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-06


2019-09-06 16:07:48

1327

สส51021/3869

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดใหญ่ ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-09-05


2019-09-05 16:10:18

1326

สส51021/3869

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดใหญ่ ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-09-05


2019-09-05 16:09:00

1325

สส51021/3867

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-05


2019-09-05 16:07:32

1324

สส51021/2834

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเกตุการาม ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-04


2019-09-04 16:30:21

1323

สส51021/3828

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านทะลุแก้ว ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-09-04


2019-09-04 16:26:15

1322

สส51021/3829

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-04


2019-09-04 16:24:09

1321

สส51021/3817

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ซอยสวนวัด ม.12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-09-04


2019-09-04 16:23:05

1320

สส51021/3821

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลามบริเวณสนามกีฬา ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-09-04


2019-09-04 15:40:26

1319

สส51021/3819

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์(บริเวณข้างวัดเกาะใหญ่) ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-09-04


2019-09-04 15:38:41

1318

สส51021/3823

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-04


2019-09-04 15:36:19

1317

สส51021/3812

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-09-04


2019-09-04 15:35:09

1316

สส51021/3719

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนระบบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ณ อาคาร OTOP

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-29


2019-09-04 15:33:09

1315

สส51021/3718

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนระบบอุปกรณ์กล้องวงจรปิดภายในภายนอกอาคารสำนักงานอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-29


2019-09-04 15:32:09

1314

สส51021/3801

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-03


2019-09-03 16:15:59

1313

สส51021/3575

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-23


2019-09-03 15:24:42

1312

สส51021/3299

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อธง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-08


2019-09-03 13:59:38

1311

สส51021/3066

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเช่าจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-09-03 13:58:26

1310

สส51021/3785

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.สมุทรสงคราม ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-09-03


2019-09-03 13:34:32

1309

สส51021/3789

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถโดยสาร นข-1018

ประกาศผู้ชนะ

2019-09-03


2019-09-03 13:32:54

1308

สส51021/3063.1

รายงานผลการจัดซื้อ

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-09-03 10:00:08

1307

สส51021/3064.1

รายงานผลการจัดซื้อ

งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-09-03 09:58:27

1306

สส51021/3757

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ม.4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-09-02


2019-09-03 09:55:55

1305

สส51021/3764

ร่างประกาศประกวดราคาฯ

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม 2563 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-09-02


2019-09-03 09:53:54

1304

สส51021/3753

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-09-02


2019-09-03 09:51:45

1303

สส51021/3755

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดอลงกรณ์ ม.1 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-09-02


2019-09-03 09:49:59

1302

สส51021/3774

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

1.ร่างประกาศงานปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล.เลียบคลองผีหลอก ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-09-02


2019-09-03 09:48:07

1301

สส51021/2841

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-15


2019-08-30 16:53:18

1300

สส51021/280

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้และพานธูปเทียนแพประดิษฐ์

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-08


2019-08-30 16:52:18

1299

สส51021/3300

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผ้าบูลุค สีฟ้า 60Y จำนวน 9 ม้วน

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-08


2019-08-30 16:51:14

1298

สส51021/3511

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก, ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง

2019-08-21


2019-08-29 16:54:52

1297

สส51021/3542

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-22


2019-08-29 16:52:36

1296

สส51021/3701

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากง่าม ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-08-29


2019-08-29 16:51:06

1295

สส51021/3704

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านคลองช่องน้อย-คลองบ้านนอก ม.7 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-08-29


2019-08-29 16:49:47

1294

สส51021/3700

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-08-29


2019-08-29 16:47:53

1293

สส51021/3698

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-08-29


2019-08-29 16:46:22

1292

สส51021/3303

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-08


2019-08-29 16:44:29

1291

สส51021/3676

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

1.ร่างประกาศ และร่างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬา ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-08-28


2019-08-28 16:35:59

1290

สส51021/3679

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

1.ร่างประกาศงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์(บริเวณข้างโบสถ์วัดเกาะใหญ่) ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-08-28


2019-08-28 16:34:28

1289

สส51021/3675

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-28


2019-08-28 16:32:26

1288

สส51021/2948-1

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในสวนสมเด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-22


2019-08-28 16:31:26

1287

สส51021/3068-1

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-08-28 16:30:19

1286

สส51021/2562

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6440 และ กข-6436 จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-25


2019-08-28 16:28:58

1285

สส51021/3304

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-08


2019-08-28 16:27:23

1284

สส51021/3632

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ ม.4 ต.วัดประดู่ เชื่อมม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-06


2019-08-26 16:32:36

1283

สส51021/3619

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-26


2019-08-26 16:29:50

1282

สส51021/3297

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานตามโครงการรักษ์แม่กลองประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-08


2019-08-23 15:57:04

1281

สส51021/3357

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม) และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลาง ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-09


2019-08-22 15:48:46

1280

สส51021/3368

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข-647

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-13


2019-08-22 15:46:39

1279

สส51021/3556

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

1.ร่างประกาศงานซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-08-22


2019-08-22 15:45:20

1278

สส51021/3558

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

1.ร่างประกาศงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คอร์ลิ่งสนามฟุตบอล) 2.ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-08-22


2019-08-22 15:43:25

1277

สส51021/3548

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-22


2019-08-22 15:40:04

1276

สส51021/3528

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-21


2019-08-21 16:13:43

1275

สส51021/3330

รายงานส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-08


2019-08-21 15:40:28

1274

สส51021/2877

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-15


2019-08-21 15:38:22

1273

สส51021/3483

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศ

2019-08-20


2019-08-20 15:58:25

1272

สส51021/3375

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-13


2019-08-20 15:25:34

1271

สส51021/3486

ส่งสำเนาประกาศฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว เลขรหัสพัสดุ 026-57-0001

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-20


2019-08-20 15:23:48

1269

สส51021/3171

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข-4377

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-01


2019-08-19 15:00:36

1268

สส51021/3094

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคลองโพงพางล่าง-บ้านนางพิมพ์ ม.1,5,6,7 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา เชื่อม ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง

2019-07-30


2019-08-19 14:58:49

1267

สส51021/3442

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่างจำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-16


2019-08-19 14:55:29

1266

สส51021/3446

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดลาดใหญ่ ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-08-16


2019-08-16 16:26:25

1265

สส51021/3433

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ (บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั้ว) ม.3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-08-16


2019-08-16 16:24:51

1264

สส51021/3430

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม (เอนกประสงค์) บริเวณโรงเรียนวัดบางประจันทร์ ม.1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-16


2019-08-16 16:23:09

1263

สส51021/3434

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0019 วัดคู้สนามจันทร์-วัดโรงธรรม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-08-16


2019-08-16 16:20:18

1262

สส51021/3435

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณคลองขุดเล็ก ม.1 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-08-16


2019-08-16 16:18:42

1261

สส51021/3436

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.สมุทรสงคราม ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศ

2019-08-16


2019-08-16 16:16:45

1260

สส51021/3350

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 คน (16 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) รวม 1 เดือน 16 วัน

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-09


2019-08-16 16:14:30

1259

สส51021/3441

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ สีส้ม รหัสพัสดุ 006-27-0004

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-16


2019-08-16 16:11:46

1258

สส51021/3438

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-16


2019-08-16 16:10:08

1257

สส51021/3139

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสาร า่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-31


2019-08-16 16:08:52

1256

สส51021/3143

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลส้มโอฯ ปี 2562 (ครั้งที่ 2 )

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-01


2019-08-14 13:57:18

1255

สส51021/2475

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อต้นไม้ และหิน จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-15


2019-08-14 13:55:49

1254

สส51021/3068

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อธงชาติ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-08-14 13:54:29

1253

สส51021/3378

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุาำนักงาน จำนวน 14 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-13


2019-08-14 13:53:15

1252

สส51021/2974.1

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้าย พระบรมฉายาลักษณ์

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-22


2019-08-14 13:51:51

1251

สส51021/3372

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-13


2019-08-14 13:50:42

1250

สส51021/3224

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-06


2019-08-14 13:49:15

1249

สส51021/3327

เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม 256

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม 2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-08-08


2019-08-08 15:22:42

1248

สส51021/3315

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองยายสอย 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-08-08


2019-08-08 15:20:03

1247

สส51021/3277

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดลาดใหญ่ ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง,รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-08-07


2019-08-08 10:37:04

1246

สส51021/3268

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินงานโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอนุสรณ์สถานแฝดอิน จัน

การตรวจรับงาน

2019-08-07


2019-08-08 10:32:13

1245

สส51021/3206

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเขาควาย ม.5 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-05


2019-08-08 10:29:19

1244

สส51021/3239

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-06


2019-08-06 14:55:44

1243

สส51021/3241

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-08-06


2019-08-06 14:53:56

1242

สส51021/3212

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-05


2019-08-06 14:52:18

1241

สส51021/3236

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-06


2019-08-06 11:12:48

1240

สส51021/3211

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-05


2019-08-06 11:11:55

1239

สส51021/3210

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-05


2019-08-06 11:11:01

1238

สส51021/3213

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-05


2019-08-06 11:10:01

1237

สส51021/3194

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2019-08-05


2019-08-06 11:08:41

1236

สส51021/3002

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-23


2019-08-06 11:05:30

1235

สส51021/2971

ส่งสำเนาสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายชรัล ม.5,6 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-07-22


2019-08-02 14:57:58

1234

สส51021/3004

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดทำดอกไม้สด เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-23


2019-08-02 14:56:00

1233

สส51021/3157

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-01


2019-08-01 15:57:13

1232

สส51021-3156

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี

ประกาศผู้ชนะ

2019-08-01


2019-08-01 15:55:48

1231

สส51021/3135

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว พร้อมจอและอุปกรณ์ เพื่อใช้ภายในสนามกีฬา

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-31


2019-08-01 11:42:21

1230

สส51021/2525

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในการทำโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อนุสรณ์สถาน แฝดอิน จัน จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-18


2019-08-01 11:40:54

1229

สส51021/2997

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

การปรังปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น บ้านยี่สาร ซึ่ง บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง กรณีขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มระยะเวาลาดำเนินการแล้วเสร็จ

สัญญาจ้าง

2019-07-23


2019-08-01 11:39:10

1228

สส51021/3118

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0019 วัดคู้สนามจันทร์-วัดโรงธรรม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-07-31


2019-07-31 15:00:39

1227

สส51021/3116

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ (บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั้ว) ม.3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-07-31


2019-07-31 14:58:41

1226

สส51021/3114

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดคลองขุดเล็ก ม.1 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-07-31


2019-07-31 14:56:35

1225

สส51021/3081

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศ และร่างเอกสารงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองยายสอย ม.4 ต.นางตะเคียน อ.เมือง, ม.12 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-07-30


2019-07-31 14:53:03

1224

สส51021/3112

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดวัดเกตการาม ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-07-31


2019-07-31 14:49:28

1223

สส51021/3104

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ ม.4 ต.วัดประดู่ เชื่อมม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-07-31


2019-07-31 14:47:12

1222

สส51021/2519

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจักซื้อธง และเสาธง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-18


2019-07-31 14:44:11

1221

สส51021/3086

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS-6025MFP เลขพัสดุ 417-55-0016

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-30


2019-07-30 16:11:50

1220

สส51021/3083

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายงาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-30


2019-07-30 14:32:39

1219

สส51021/2979

รายงานผลการจัดซื้อ

งานจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-22


2019-07-30 14:31:15

1218

สส51021/2522

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพรมอัดเรียบ สีแดง เพื่อใช้ในการเตรียม การจัดกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-18


2019-07-30 14:29:15

1217

สส51021/3065

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม) และเครื่องดื่ม

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-26


2019-07-30 14:26:05

1216

สส51021/3077

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-30


2019-07-30 14:23:28

1215

สส51021/2967

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลีบยคลองซื่อม.5 ต.บางสะแก, ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-22


2019-07-25 09:37:06

1214

สส51021/2463

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลลภายนอกดำเนินงานโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอนุสรณ์สถานแฝดอินจัน

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-15


2019-07-25 09:34:31

1213

สส51021/2966

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ acer จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-22


2019-07-25 09:31:52

1212

สส51021/2999

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-23


2019-07-25 09:30:32

1211

สส51021/2988

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุเคื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-23


2019-07-25 09:29:09

1210

สส51021/2988

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-23


2019-07-23 15:23:08

1209

สส51021/2985

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-23


2019-07-23 15:09:00

1208

สส51021/2784

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-09


2019-07-23 15:07:38

1207

สส51021/2981

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบการกรองน้ำ ภายในศูนย์วารีบำบัด

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-23


2019-07-23 15:06:03

1206

สส51021/2980

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-23


2019-07-23 15:03:52

1205

สส51021/2543

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเกตการาม ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง,รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-07-19


2019-07-19 16:37:24

1204

สส51021/2542

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ ม.4 ต.วัดประดู่ เชื่อมม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง,รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-07-19


2019-07-19 16:35:23

1203

สส51021/2538

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงราม (สนามกีฬากลาง) ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-07-19


2019-07-19 16:32:40

1202

สส51021-2491

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-18


2019-07-18 14:12:54

1201

สส51021/2620

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกชานต่ำ ทะเบียน 80-7114

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-28


2019-07-18 10:39:21

1200

สส51021/2553

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-15


2019-07-15 15:42:27

1199

สส51021/2735

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-05


2019-07-15 15:41:17

1198

สส51021/2455

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-15


2019-07-15 14:50:14

1197

สส51021/2783

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำพัสดุที่ใช้ในกิจกรรมที่2 ของโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-09


2019-07-12 16:36:04

1196

สส51021/2798

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามหญ้าเทียม (เอนกประสงค์) บริเวณโรงเรียนวัดบางประจันต์ ม.1 ต.ลาดใหญื อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-07-10


2019-07-11 11:15:22

1195

สส51021/2762

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากลัด ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-07-09


2019-07-09 15:10:46

1194

สส51021/2749

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเขาควาย ม.4 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-07-08


2019-07-08 15:43:52

1193

สส51021/2282

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมประตูห้องสำนักงานสระว่ายน้ำศูนย์วารีบำบัดและประตู กระจกห้องรับแขกในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-10


2019-07-08 15:41:43

1192

สส51021/2741

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 7 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กก-567

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-08


2019-07-08 15:40:16

1191

สส51021/2723

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับ รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FG8JF1D-JJT โดย บริษัท เจ้าพระยา ลีดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ขาย

การตรวจรับงาน

2019-07-05


2019-07-05 16:18:38

1190

สส51021/2729

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมชุดรับแขกไม้สัก ที่นั่งและพนักพิงบุนวม จำนวน 2 ชุด

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-05


2019-07-05 16:15:06

1189

สส51021/2719

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองโพงพางล่าง-บ้านนางพิมพ์ ม.1,5,6,7 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-05


2019-07-05 16:13:08

1188

สส51021/2721

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-05


2019-07-05 16:09:21

1187

สส51021/2710

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศงานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม (สนามกีฬากลาง) ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2019-07-04


2019-07-04 16:29:13

1186

สส51021/2705

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-07-04


2019-07-04 16:25:47

1185

สส51021/2697

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายคลองตรง-คันกั้นน้ำเค็ม ม.4, 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-07-04


2019-07-04 16:23:35

1184

สส51021/2687

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบแประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-07-04


2019-07-04 16:21:30

1183

สส51021/2684

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองผีหลอก (ลัดเจริญ) ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-07-04


2019-07-04 16:19:10

1182

สส51021/2488

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการเสมอราคาจัดซื้อกล่องพลาสติกใส สำหรับเก็บดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน 6 กล่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-20


2019-07-04 16:17:32

1181

สส51021/2400

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ทำปกและเย็บเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2562-2565) ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-17


2019-07-03 15:38:15

1180

สส51021/2619

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บจ-2216

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-28


2019-07-03 10:02:19

1179

สส51021/2652

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม (เอนกประสงค์) บริเวณโรงเรียนวัดบางประจันต์ ม.1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-07-02


2019-07-03 09:59:36

1178

สส51021/2607

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-28


2019-07-02 09:31:30

1177

สส51021/2618

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง หมานเลขทะเบียน ตค 122

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-28


2019-06-28 15:51:15

1176

สส51021/2617

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-28


2019-06-28 15:49:58

1175

สส51021/2258

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการซื้อเหล็กกล่อง จำนวน 4 ท่อน

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-06


2019-06-28 15:16:09

1174

สส51021/2616

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-28


2019-06-28 14:50:26

1173

สส51021/2608

รายงานผลการจัดจ้าง

รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองโพพางล่าง

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-28


2019-06-28 14:24:10

1172

สส51021/2611

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเขาควาย ม.4 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศ

2019-06-28


2019-06-28 14:21:49

1170

สส51021/2604

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองวัว (วัดหนองกะพง) ม.5,4 ต.เหมืองใหม่ ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-28


2019-06-28 11:16:14

1169

สส51021/2468

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-20


2019-06-28 11:10:35

1168

สส51021/2588

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับ รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดย บริษัท เจ้าพระยา ลีดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ขาย

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-27


2019-06-28 11:06:47

1167

สส51021/2460

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้าย ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ คู่ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-20


2019-06-28 11:02:57

1166

สส51021/2237

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในการจัดพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-27 11:14:57

1165

สส51021/2569

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร - บ้านดอนมะโนรา ต.จอมปลวก, ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-26


2019-06-26 11:08:33

1164

สส51021/2548

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายจรูญ โสภี และบ้านนายบรรจง คุ้มทรัพย์ ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-06-25


2019-06-26 11:06:13

1163

สส51021/2547

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0019 วัดคู้สนามจันทร์-วัดโรงธรรม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-06-25


2019-06-26 11:04:45

1162

สส51021/2549

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยดอนแค ม.7 ต.วัดประดู่, ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-06-25


2019-06-26 11:03:11

1161

สส51021/2235

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-24 15:34:36

1160

สส51021/2233

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อธงและเสาธง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-24 15:33:27

1159

สส51021/2231

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างประดับไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-24 15:32:37

1158

สส51021/2229

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-05


2019-06-24 15:23:24

1157

สส51021/2529

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (สนามกีฬากลาง) ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-06-24


2019-06-24 15:15:26

1156

สส51021/2527

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA 3510i เลขรหัสพัสดุ 417-57-0019 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-24


2019-06-24 15:13:40

1155

สส51021/2497

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายชรัล ม.4,6 ต.วัดประดู่ อ.อัมหวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-21


2019-06-21 14:29:01

1154

สส51021/2504

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศงานซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-06-21


2019-06-21 14:26:32

1153

สส51021/2229

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ราชินี จำนวน 1 รูป

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-21 14:24:02

1152

สส51021/2482

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือ, น้ายาสารเคมี และอุปกรณ์ทำความสะอาด (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-20


2019-06-21 14:22:49

1151

สส51021/2480

ประกาศเผยแหร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายกบ ม.4 ต.วัดประดู่ เชื่อมม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-06-20


2019-06-21 14:21:22

1150

สส51021/2479

ประกาศเผยแหร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองยายสอย ม.4 ต.นางตะเคียน อ.เมือง, ม.12 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-06-20


2019-06-21 14:19:56

1149

สส51021/2439

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายจอมปลวก ม.4 ซ.1 (ซอยข้าวหลาม) ม.4,7,5 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-19


2019-06-19 14:39:38

1148

สส51021/2446

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบางนกแขวก ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-19


2019-06-19 14:37:56

1147

สส51021/2224

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้าโทเร จำนวน 5 ม้วน

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-19 14:35:58

1146

สส51021/1315

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-11


2019-06-19 09:13:50

1145

สส51021/2218

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผูกผ้า จำนวน 1 รายการ สำหรับการจัดสถานที่พิธีถวายราชสักการะฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-19 09:12:51

1144

สส51021/2222

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างทำพานพุ่งทอง-พุ่งเงิน และพานดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-19 09:11:00

1143

สส51021/2226

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาสผู้ชนะการจ้างจัดทำดอกไม้สด จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-19 09:09:26

1142

สส51021/2257

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างในการทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-06


2019-06-19 09:08:22

1141

สส51021/2394

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ รหัสพัสดุ 011-37-0002

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-17


2019-06-17 14:51:15

1140

สส51021/2210

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ พ.ศ.2562-2565

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-14 11:44:22

1139

สส51021/2356

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-13


2019-06-14 11:42:33

1138

สส51021/2332

รายการผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-12


2019-06-12 16:40:49

1137

สส51021/2330

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของส่วนราชการ ในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-12


2019-06-12 16:39:17

1136

สส51021/2221

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม) และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-31


2019-06-12 16:37:43

1135

สส51021/2237

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองโพงพางล่าง-บ้านนางพิมพ์ 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-06-06


2019-06-12 16:34:41

1134

สส51021/2331

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-12


2019-06-12 16:32:49

1133

สส51021/2280

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับใช้เลี้ยงรับรองคณะกรรมการพัฒนาอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-07


2019-06-12 16:31:55

1132

สส51021-2328

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซักผ้าคลุมเก้าอี้ สำหรับใช้ในกิจกรรมของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-12


2019-06-12 16:30:05

1131

สส51021/1791

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-02


2019-06-12 10:19:16

1130

สส51021/1689.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อดินถมเกาะกลางถนน เพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-26


2019-06-12 10:10:49

1129

สส51021/1790.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประดับไฟ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-02


2019-06-12 10:09:17

1128

สส51021/2293

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-10


2019-06-12 08:24:44

1127

สส51021/2242

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-06


2019-06-07 13:52:33

1126

สส51021/2241

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมซีลกระบอกไฮดรอลิคเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง รหัสพัสดุ 033-60-0004

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-06


2019-06-07 13:51:17

1125

สส51021/2255

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-06


2019-06-07 13:49:18

1124

สส51021/2240

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-06


2019-06-07 13:47:48

1123

สส51021/2238

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0009 สายบ้านกลางเหนือ - บ้านบางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2019-06-06


2019-06-07 13:46:08

1122

สส51021/2278

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ตามฌครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รุ่น๐ ละ 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2019-06-05


2019-06-07 13:42:27

1121

สส51021/1740

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างทำวัสดุประกอบในการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-29


2019-06-04 16:00:04

1120

สส51021/2254

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโพงพางล่าง ม.6 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา , ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-06-04


2019-06-04 15:52:42

1119

สส51021/2040

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมหรสพสมโภช

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-17


2019-06-04 14:18:01

1118

สส51021/1707.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-26


2019-06-04 14:16:53

1117

สส51021/1711.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำส่วนงานฐาน คสล.และส่วนซุ้มและฐาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-26


2019-06-04 14:15:13

1116

สส51021/1710-1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จำนวน 19 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-26


2019-06-04 14:10:22

1115

สส51021/1681-1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน 33 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-26


2019-06-04 14:05:09

1114

สส51021/2056

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-2523

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-17


2019-05-31 14:51:27

1113

สส51021/2179

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก, ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-05-30


2019-05-31 14:48:52

1112

สส51021/2186

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-30


2019-05-31 14:46:49

1111

สส51021/1861

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 ราการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-08


2019-05-31 14:45:56

1110

สส51021/1823

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-03


2019-05-31 14:44:43

1109

สส51021/1711

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้ พร้อมตบแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 รายการ ในถนนเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-26


2019-05-31 14:42:38

1108

สส51021/2163

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายคลองตรง-คันกั้นน้ำเค็ม ม.4,6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-05-29


2019-05-30 09:37:05

1107

สส51021/2161

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายจอมปลวกม.4 ซ.1 ม.4,7,5 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-05-29


2019-05-30 09:35:04

1106

สส51021/1939

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-14


2019-05-29 14:19:42

1105

สส51021/2147

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-28


2019-05-29 14:18:58

1104

สส51021/2125

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-27


2019-05-28 09:49:36

1103

สส51021/2121

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานภายในศูนย์วารีบำบัด

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-27


2019-05-28 09:48:27

1102

สส51021/2119

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองโพงพางล่าง ม.6 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-05-27


2019-05-28 09:46:19

1101

สส51021/2128

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองโพงพางล่าง-บ้านนางพิมพ์ ม.1,5,6,7 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-05-27


2019-05-28 09:43:21

1100

สส51021/962

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทเบนซินสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-07


2019-05-28 09:40:08

1099

สส51021/2099

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบางนกแขวก ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-05-22


2019-05-23 09:33:31

1098

สส51021/2090

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาจ้าง

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินหลุกสายบ้านนายชรัล ม.5,6 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-05-22


2019-05-23 08:59:25

1097

สส51021/2086

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV)ที่ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-22


2019-05-22 09:57:00

1096

สส51021/1985

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบางนกแขวกม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง, รูปปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-05-15


2019-05-21 14:16:57

1095

สส51021/2046

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา ต.จอมปลวก, ต.ดอนมะโนรา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-05-17


2019-05-21 13:46:26

1094

สส51021/2044

การเปิดเผยราคากลางและการประกาศประกวดราคาซื้อ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองวัว(วัดหนองกะพง)ม.5,4 ต.เหมืองใหม่ ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศประกวดราคา

2019-05-17


2019-05-21 13:44:09

1093

สส51021/2051

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจอมปลวก ม.4 ซ.1(ซอยข้าวหลาม ม.4,7,5 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง, รูปปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-05-17


2019-05-21 13:40:45

1092

สส51021/1757

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-30


2019-05-21 13:38:18

1091

สส51021/2059

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงาน ปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น บ้านยี่สาร ม.6 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ เชื่อมม.4,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัทศิริไพบูรณ์พัฒนาการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 เสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2019-05-17


2019-05-21 13:36:52

1090

สส51021/2052

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นฯ

1.ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคางานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายคลองตรงคันกั้นน้ำเค็ม ม.4,6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2.ราคากลาง, รูปปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง

2019-05-17


2019-05-21 13:33:08

1089

สส51021/1961

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0018 สายสารภี-ศาลาแม่พระ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.เอกชัยการช่าง 1993 เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2019-05-14


2019-05-21 13:27:22

1088

สส51021/2030

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-16


2019-05-21 13:24:30

1087

สส51021/1817

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก พร้อมค่ารถกระเช้าในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานข้ามคลองแม่กลองบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-08


2019-05-16 15:55:17

1086

สส51021/2017

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บจ-7854 จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-16


2019-05-16 15:52:57

1085

สส51021/2006

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-16


2019-05-16 15:51:15

1084

สส51021/2005

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-16


2019-05-16 15:49:55

1083

สส51021/1769

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างทำพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพานธูปเทียนแพพร้อมกรวยดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-30


2019-05-16 15:48:06

1082

สส51021/1783

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพรม เพื่อใช้ในการตกแต่งซุ้มเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-01


2019-05-16 15:46:19

1081

สส51021/1983

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 2 คัน จำนวนรุ่นละ 2 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-15


2019-05-16 15:43:28

1080

สส51021/1591

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ หมายเลขทะเบียน กข-363

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-19


2019-05-15 14:15:16

1079

สส51021/1945

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข-3947

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-14


2019-05-15 14:13:51

1078

สส51021/1808

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อต้นไม้ประดับซุ้ม จำนวน 800 ต้น 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่บริเวณหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-02


2019-05-15 14:12:11

1077

สส51021/1715

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกสีเหลือง 3 รายการ จำนวน 1,480 ต้น เพื่อนำมาใช้ในการปลูกในเส้นทางที่กำหนดเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-29


2019-05-15 14:10:21

1076

สส51021/1806

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผูกผ้า เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-02


2019-05-15 14:08:24

1075

สส51021/1735

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อต้นดาวเรือง เพื่อนำมาใช้ในการปลูกในเส้นทางที่กำหนดเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6,500 ต้น

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-29


2019-05-15 14:06:58

1074

สส51021/1714

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อดินปลูกต้นไม้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4,000 ถุง ของส่วนราชการ ในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-29


2019-05-15 14:04:34

1073

สส51021/1646

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-24


2019-05-14 14:12:25

1072

สส51021/1943

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บจ-7854

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-14


2019-05-14 14:10:17

1071

สส51021/1361

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-02


2019-05-14 14:05:10

1070

สส51021/1288.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำป้าย เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-05-14 14:02:46

1069

สส51021/1516

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-13


2019-05-14 14:00:48

1068

สส51021/1139

การเปิดเผยราคากลาง และการประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายชรัล ม.5,6 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

2019-05-13


2019-05-14 13:59:31

1067

สส51021/1896

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเพื่อซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว จำนวน 3 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-10


2019-05-10 14:32:36

1066

สส51021/1895

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์นั่ง(ดีเซล) สีบรอนซ์ทอง เลขรหัสพัสดุ 001-48-0005

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-10


2019-05-10 14:31:18

1065

สส51021/1616

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-22


2019-05-10 14:29:38

1064

สส51021/1855

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำภายในสนามกีฬาองค์การฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-07


2019-05-10 11:19:43

1063

สส51021-1880

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่าง

จ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ 1-0008 บ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา ต.จอมปลวก, ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-05-08


2019-05-08 16:22:35

1062

สส51021/1877

เผยแพร่ราคากลาง และการรับฟังความคิดเห็นร่าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองวัว (วัดหนองกะพง) ม.5,4 ต.เหมืองใหม่ ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-05-08


2019-05-08 16:14:01

1061

สส51021/1881

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บจ-7855

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-08


2019-05-08 16:09:46

1060

สส51021/ว1844

การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินแลัอาคารตลาดปลาแม่กลอง

การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินแลัอาคารตลาดปลาแม่กลอง

ประกาศอบจ.สส.

2019-05-07


2019-05-08 15:37:53

1059

สส51021/1512

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างการแสดงรำกลองยาว และนางรำ ตามโครงการสีสันหรรษา มหาสงกรานต์ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-11


2019-05-08 15:09:30

1058

สส51021/1862

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-08


2019-05-08 14:26:53

1057

สส51021/1359

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู็ชนะการจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศหอประชุมพิพัฒน์มงคล

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-02


2019-05-08 14:25:46

1056

สส51021/1237

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผู้ผ้า จำนวน 2 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-27


2019-05-02 15:54:21

1055

สส51021/1796

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเลือและน้ำยาสารเคมี สำหรับสระว่ายน้ำ (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-02


2019-05-02 15:53:21

1054

สส51021/1695

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านสองพี่น้อง ม.2 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-04-26


2019-05-02 15:51:05

1053

สส51021/1733

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำตัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะ

2019-05-26


2019-05-01 16:37:07

1052

สส51021/1780

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า HILUK VIGO CHAMP รุ่นสมาร์ทแค็บ หมายเลขทะเบียน บจ-7953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2019-05-01 16:31:05

1051

สส51021/1258.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อธง และวัสดุเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-28


2019-04-29 16:21:06

1050

สส51021/1279.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดสถานที่ ในการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-04-26 15:55:59

1049

สส51021/1305.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-01


2019-04-26 15:54:28

1048

สส51021/1279

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562 ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-04-26 15:49:12

1047

สส51021/1294.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ ในการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-04-26 15:46:57

1046

สส51021/1690

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายแพรกตาหลาย(บ้านมอบลัด) ม.6 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-04-26


2019-04-26 15:45:07

1045

สส51021/1691

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยศรีกมลธรรม 1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

0209-04-26


2019-04-26 15:42:57

1044

สส51021/1482

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้และอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการตามโครงการสีสันหรรษา มหาสงกรานต์ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-10


2019-04-26 15:39:36

1043

สส51021/1510

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม(ชนิดแก้ว)และน้ำแข็งโม่ ตามโครงการสีสันหรรษา มหาสงกรานต์ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-11


2019-04-26 15:37:13

1042

สส51021/1683

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึก FUJI Xerox CT 202137 จำนวน 6 กล่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-26


2019-04-26 15:35:39

1041

สส51021/1458

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำอาหาร สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมางานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ตามโครงการ "สีสันหรรษา มหาสงกรานต์ ประจำปี 2562"

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-10


2019-04-25 09:24:04

1040

สส51021/1625

รายงานผลการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซักผ้า สำหรับใช้ในกิจกรรมของ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-23


2019-04-24 11:02:32

1039

สส51021/1624

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขมส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ดั๊ม ๙ ยี่ห้ออีซูซุ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน 80-4827

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-23


2019-04-24 11:01:01

1038

สส51021/1623

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 5 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-23


2019-04-24 10:59:18

1037

สส51021/1476

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการสีหรรษา มหาสงกรานต์ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-10


2019-04-22 16:38:12

1036

สส51021/1298.1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-04-22 16:36:46

1035

สส51021/1500

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2) ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 การปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น บ้านยี่สาร หมู่ที่ 6 ต.คลองโคน อ.เมือง เชื่อม หมู่ 4,1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-04-11


2019-04-19 15:56:38

1034

สส51021/1581

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมและแเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-19


2019-04-19 15:23:43

1033

สส51021/1364

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-03


2019-04-19 15:22:29

1032

สส51021/1285.1

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผูกผ้า เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีราชาภิเษก ของส่วนราชการ ในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-04-19 14:37:40

1031

สส51021/1318

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3,000 ต้น

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-01


2019-04-19 14:35:21

1030

สส51021/1452

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-10


2019-04-19 11:21:38

1029

สส51021/1070

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดสติ๊กเกอร์ป้ายพลาสติกเดิม (เปลี่ยนชื่อ)

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-14


2019-04-19 11:20:05

1028

สส51021/1253

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบมราคาภิเษก ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-27


2019-04-19 11:19:26

1027

สส51021/1478

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดสติ๊กเกอร์ป้ายพลาสติกเดิม (เปลี่ยนชื่อ)

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-10


2019-04-19 11:17:41

1026

สส51021/1523

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-17


2019-04-18 09:24:13

1025

สส51021/1280

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-04-18 09:23:01

1024

สส51021/1356

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโล่รางวัล สำหรับใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-02


2019-04-10 16:36:02

1023

สส51021/1469

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรั้ว ม.3 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-04-10


2019-04-10 16:34:05

1022

สส51021/1355

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อทรายสำหรับใช้ในการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นฯ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-02


2019-04-10 16:31:28

1021

สส51021/1001

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถเครน เพื่อย้ายเรือขุดลอกคลอง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-11


2019-04-10 12:02:23

1020

สส51021/1221

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 9 รายงาน ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-25


2019-04-10 12:00:54

1019

สส51021/1222

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 12 รายงาน ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-25


2019-04-10 11:59:35

1018

สส51021/1349

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 19/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายแพรกตาหลาย (บ้านมอบลัด) ม.6 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-04-02


2019-04-10 11:56:32

1017

สส51021/1332

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 งานซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยศรีกมลธรรม 1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สัญญาจ้าง

2019-04-02


2019-04-10 11:50:47

1016

สส51021/1185

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ทำปกและเย็บเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-21


2019-04-10 11:47:37

1015

สส51021/1188

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถเครน เพื่อย้ายเรือขุดลอกคลอง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-21


2019-04-10 11:46:02

1014

สส51021/1384

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ม.4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-04-04


2019-04-10 11:44:13

1013

สส51021/1384

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเขาควาย ม.4 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-04-04


2019-04-10 11:40:01

1011

สส51021/1381

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั้ว) ม.3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-04-04


2019-04-10 11:31:13

1010

สส51021/1382

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดอลงกรณ์ ม.1 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-04-04


2019-04-10 11:29:04

1009

สส51021/1341

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-04-02


2019-04-02 17:51:13

1008

สส51021/1338

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์(บริเวณข้างโบสถ์วัดเกาะใหญ่) หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-04-02


2019-04-02 17:47:16

1007

สส51021/1335

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจอมปลวก หมู่ที่ ๔ ซอย ๑ (ซอยข้าวหลาม) หมู่ที่ ๔,๗,๕ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-04-02


2019-04-02 17:40:05

1006

สส๕๑๐๒๑/๑๓๔๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่ ๑ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

0000-00-00


2019-04-02 17:33:40

1005

สส51021/1305

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-04-01


2019-04-01 15:57:30

1004

สส51021/1293

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ก่อสร้างถนน จำนวน 3 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-04-01 13:52:13

1003

สส51021/1053

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-13


2019-04-01 09:58:02

1002

สส51021/1239

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยศรีกมลธรรม 1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-27


2019-04-01 09:42:01

1001

สส51021/1289

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาฯ ณ ศูนย์ราชการเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-29


2019-04-01 09:38:25

1000

สส51021/1261

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ รหัสพัสดุ 006-27-0004

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-27


2019-03-28 13:37:57

999

สส51021/1051

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-13


2019-03-28 13:35:36

998

สส51021/1096

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-18


2019-03-28 12:52:28

997

สส51021/1107

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 20 รายงาน

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-19


2019-03-28 12:50:20

996

สส51021/877

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองคณะกรรมการฯ โครงการของอปท.ในเขตจังหวัด

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-19


2019-03-28 12:48:19

995

สส51021/1112

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.สมุทรสงคราม ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-03-19


2019-03-28 12:46:01

994

สส51021/1111

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองโพงพางล่าง-บ้านนางพิมพ์ ม.1,5,6,7 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา เชื่อมม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-03-19


2019-03-28 12:44:28

993

สส51021/865.1

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามจัดจ้างโครงการแข่งขันฟุตซอลฯ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-03-28 12:41:49

992

สส51021/1243

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟ เลขรหัสพัสดุ 416 51 0083 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-27


2019-03-28 12:40:01

991

สส51021/920

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารหฃพร้อมเย็บเล่ม สำหรับการจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-05


2019-03-26 15:29:14

990

สส51021/1102

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-18


2019-03-26 09:43:52

989

สส51021/1178

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ฯ เผยแผร่ผลงานของอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปี 2562 รวมจำนวน 6 เดือน

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-21


2019-03-22 08:39:08

988

สส51021/1164

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ P2S เลขรหัสพัสดุ 416-56-0154 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-21


2019-03-22 08:37:14

987

สส51021/881

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถุงดำ ขนาด 36*45 นิ้ว จำนวน 10 แพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดฯ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-04


2019-03-20 17:03:26

986

สส51021/940

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำอาหารว่างหร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสนับสนุนฯ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-06


2019-03-20 17:01:46

985

สส51021/891

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตามโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดฯ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-05


2019-03-20 17:00:27

984

สส51021/857-1

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตามโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดฯ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-03-20 16:59:11

983

สส51021-1115

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างประชาสัมพันธ์อบจ.สมุทรสงคราม ผ่านสถานนีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 107.5 เม็กกะเฮิร์ท

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-19


2019-03-20 16:57:47

982

สส51021/837

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเต้นท์ ตามโ๕รงการมหกรรมว่าวไทย"ศึกจ้าวเวหา"

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-03-20 08:38:00

981

สส51021/902

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดฯ ประจำปี2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-05


2019-03-15 15:52:03

980

สส51021/1078

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองวัว(วัดหนองกะพง) ม.5,4 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-03-15


2019-03-15 13:51:14

979

สส51021/1083

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกอย่างดีมีพนักพิงหลังจำนวน 300 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-15


2019-03-15 13:40:53

978

สส51021/1060

รายงานผลการจัดจ้าง

งานจัดจ้างซ่อมเครื่องคิอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-14


2019-03-15 09:46:12

977

สส51021/878

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-04


2019-03-13 10:36:47

976

สส51021/1012

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลัดหลักแปด ม.2 เชื่อมม.ที่1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.ดำรงการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-03-12


2019-03-13 10:32:27

975

สส51021/860

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา"

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-03-13 10:30:07

974

สส51021/738

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกว้าวเวหา" ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-03-12 13:08:35

973

สส51021/914

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดฯ โดยจ้างทำเกีตรติบัตร

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-05


2019-03-12 11:08:12

972

สส51021/999

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวนราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้างฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรั้ว ม.3 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคา

2019-03-11


2019-03-12 10:21:06

971

สส51021/1004

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-11


2019-03-12 10:19:00

970

สส51021/911

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อตามโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชน ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-05


2019-03-11 11:46:43

969

สส51021/823.1

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา"

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-27


2019-03-11 10:23:54

968

สส51021/967

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดคลองขุดเล็ก ม.1 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-03-08


2019-03-11 10:22:05

967

สส51021/972

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-08


2019-03-11 10:20:15

966

สส51021/862

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา" โดยจ้างการแสดงว่าวไทย ว่าวแฟนซี ว่าวนานาชาติ ว่าวสวยงาม

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-03-11 10:18:57

965

สส51021/832

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซ้อจัดจ้างตามโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกเจ้าเวหา" และสืบสานกีฬาว่าวไทย "เล่นว่าวกลางแม่น้ำ" ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-03-11 10:15:54

964

สส51021/927

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-06


2019-03-06 14:28:30

963

สส51021/926

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-06


2019-03-06 14:27:16

962

สส51021/877

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าคลุมเก้าอี้

ประกาศผู้ชนะ

2019-03-04


2019-03-04 15:11:31

961

สส51021/824

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-27


2019-02-28 16:00:23

959

สส51021/851

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดเกตุการาม ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-28


2019-02-28 14:36:03

958

สส51021/850

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดลาดใหญ่ ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-28


2019-02-28 14:33:18

957

สส51021/849

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงพื้นสนามเอนกประสงค์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-28


2019-02-28 14:30:21

956

สส51021/834

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-02-28 14:26:49

955

สส51021/833

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-28


2019-02-28 14:24:05

954

สส51021/806

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวนราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้างฯ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรั้ว ม.3 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคา

2019-02-27


2019-02-28 14:22:18

953

สส51021/812

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมซีลกระบอกไฮดรอลิคเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง หมายเลขทะเบียน ตค 122 รหัสพัสดุ 033-60-0004

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-27


2019-02-28 14:19:22

952

สส51021/811

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมโทรศัพท์ (ตู้สาขา) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-27


2019-02-28 14:16:57

951

สส51021/704

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือ, น้ำยาสารเคมี และหัวดูดตะกอน สำหรับศูนย์วารีบำบัด

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-21


2019-02-28 14:14:40

950

สส51021/628

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-14


2019-02-28 14:12:30

949

สส51021/760

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีแดง หมายเลขทะเบียน 80-5613 เลขรหัสพัสดุ 004-48-0001

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-25


2019-02-26 09:42:39

948

สส51021/732

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-22


2019-02-22 15:05:21

947

สส51021-709

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-21


2019-02-21 16:07:43

946

สส51021/269

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกรีฑายุวชนฯ 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-01-21


2019-02-18 15:56:29

945

สส51021/651

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลองหมายเลขทะเบียน ตค 122 รหัสพัสดุ 033-60-0004

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-15


2019-02-15 15:46:35

944

สส51021/410

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-01-30


2019-02-15 15:31:00

943

สส51021/278

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-01-21


2019-02-15 13:28:12

942

สส51021/639

รายงานผลการจัดซื้อ

ส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-15


2019-02-15 13:17:57

941

สส51021/0625

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณอุทยาน ร.2 และวัดอัมพวันเจติยาราม

การตรวจรับงาน

2019-02-14


2019-02-15 13:14:13

940

สส51021/0626

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดประดู่พระอารามหลวง

การตรวจรับงาน

2019-02-14


2019-02-15 13:10:41

939

สส51021/0627

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-14


2019-02-15 13:04:55

938

สส51021/493

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อการตกแต่งสถานที่และนิทรรศการ จำนวน 15 รายการ เพื่อนำมาตกแต่งสถานที่และจัดนิทรรศการภายในอุทยาน ร.2

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-06


2019-02-15 12:59:49

937

สส51021/463

รายงานผลการจัดจ้าง

จัดซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง จากร้านพัทเซลส์ โดย นายวิทยา ช่างสินค้า จำนวนเงิน 1,900 บาท

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-04


2019-02-14 14:39:08

936

สส51021/601

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

จ้างปรัปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0018 สายสารภี - ศาลาแม่พระ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-13


2019-02-14 14:34:00

935

สส51021/603

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0009 สายบ้านกลางเหนือ-บ้านบางสะแก

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-13


2019-02-14 14:28:41

934

สส51021/585

รายงานผลการจัดจ้าง

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพัทเซลส์ โดยนายวิทยา ช่างสินค้า เป็นผู้รับจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-12


2019-02-13 16:10:30

933

สส51021/589

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ยี่ห้อโตโยต้า HILUX VIGO CHAMP รุ่นสมาร์ทแค็บ หมายเลขทะเบียน บจ-7952 จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-12


2019-02-12 15:47:57

932

สส51021/576

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองซื่อ หมู่ที่ 5 ต.บางสะแก ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-12


2019-02-12 15:37:54

931

สส51021/575

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรั้ว หมู่ที่ 3 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-12


2019-02-12 15:33:11

930

สส51021/289

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักกรีฑาฯ ปี2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-01-22


2019-02-11 15:26:41

929

สส51021/311

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกรีฑายุวชนฯ ปี 2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-01-22


2019-02-11 15:24:54

928

สส51021/290

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานแสดงวงดุริยาง จำนวน 1 วง โครงการแข่งขันกรีฑายุวชนฯ ปี2562

ประกาศผู้ชนะ

2019-01-22


2019-02-11 15:21:42

927

สส51021/448

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนดรีตสายวัดเพชรรัตน์ ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.นครชัยการช่าง เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-01-31


2019-02-11 15:19:51

926

สส51021/450

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างคลองมะยม โดย หจก.ชัยลิขิตวิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-02-01


2019-02-11 15:16:59

925

สส51021/491

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองดาวดึงษ์ ต.อัมพวา เชื่อมม.7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วึ่งได้ดำเนิการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2019-02-06


2019-02-11 15:13:25

924

สส51021/487

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง

การขยายเวลาก่อสร้าง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง - ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่ง หจก.จิตต์ไพศาส เป็นผู้รับจ้าง

สัญญาจ้าง

2019-02-05


2019-02-11 15:09:39

923

สส51021/461

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอนพิวเตอร์ เลขรหัสพัสดุ 416-53-0129

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-01


2019-02-11 14:30:52

922

สส51021/553

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายคลองตรง-คันกั้นน้ำเค็ม ม.4,6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-01


2019-02-11 14:23:49

921

สส51021/552

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร - บ้านดอนมโนรา ต.จอมปลวก,ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2019-02-11


2019-02-11 14:21:38

920

สส51021/265

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำเหรียญรางวัลโครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน และประชาชน ประจำปี2562 จำนวน 315 เหรียญ

ประกาศผู้ชนะ

2019-01-21


2019-02-11 10:05:50

919

สส51021/0191

ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมบำรงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 7 ที่นั่ง รหัสพัสดุ 001-53-0007

ประกาศผู้ชนะ

2019-01-16


2019-02-11 10:02:32

918

สส51021/438

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณอุทยาน ร.2

สัญญาจ้าง

2019-01-31


2019-02-05 14:03:12

917

สส51021/469

รายงานผลการจ้างเหมา

ประกาศผู้ชนะในการงานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะ

2019-02-04


2019-02-05 14:01:36

916

สส51021/4959

รายงานผลการจัดซื้อ