ข่าวประชาสัมพันธ์
 

38

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางพิมพ์-บ้านคลองโพงพางล่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ เชื่อมหมู่ ๗ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กองพัสดุ

2018-06-22 14:20:25


37

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ด้วยสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่บัญชี

หน่วยงานอื่น

2018-06-19 16:24:41


36

การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2561

ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนได้สูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่องฯ

กองช่าง

2018-03-22 15:05:48


34

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมียแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสวมเครื่องแบบสีกากี รายละเอียดปรากฎตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้าย

กองกิจฯ

2018-03-09 17:28:03


33

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีกำหนด 45 วัน

กองกิจฯ

2018-02-06 11:36:36


32

หลักเกณฑ์การประกวดรำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน) ในการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 60

กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง กิจกรรม "ประกวด รำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน)"ในวันเสาร์ที่ 4 พ.ย 60

กองคลัง

2017-10-19 09:09:29


31

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่3 ประจำปี2560

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่3 ประจำปี2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองกิจฯ

2017-09-18 13:24:50


30

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีศูนย์บาท

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีศูนย์บาทสำหรับการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

กองคลัง

2017-08-11 13:43:24


29

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่1 ประจำปี2560

สภาอบจ.สมุทรสงคราม นัดประชุมสภาอบจ.สมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่1 ประจำปี2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม

กองกิจฯ

2017-08-10 16:22:02


28

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2560

บุคคล

2017-08-10 12:02:38

 
 
 
ข่าวปี 2559
  • ข่าวอบจ.
  • ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน   3/10/59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม   29/09/59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   10/08/59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน   08/08/59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   03/08/59
เรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559   03/08/59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ   15/07/59
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงคราม ไปแข่งใน "รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" รอบคัดเลือก ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 15 - 45 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ท่านใดสนใจสามารถสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 715012   14/07/59
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   24/06/59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร   03/06/59
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกองในสังกัด   18/05/59
การปรับอัตราค่าเช่าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   31/03/59
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 59 และวันเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 60   02/03/59
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   08/02/59
การรับสมัครเข้าประกวดสำรับอาหารพื้นบ้านฯ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 59   12/01/59
ข่าวปี 2558
จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานในโครงการ "ปั่นเพื่อสุขภาพตามรอยเท้าแม่" รายละเอียด   10/11/58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้   26/08/58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดปราโมทย์   24/08/58
รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณสวนสุขภาพ   21/08/58
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก   17/08/58
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาธรรม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ   17/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-วัดประชา   14/08/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0008 บ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา   11/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก-บ้านคลองสัมโชติ   11/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแก้วเจริญ   11/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคมรอเนกประสงค์ประจำตำบลบางสะแก   10/08/58
แจ้งข้อมูลการดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองโพงพาง   10/08/58
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง   05/08/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม   03/08/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า HILUX VIGO CHAMP รุ่น สมาร์ทแค็บ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)   03/08/58
การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)   03/08/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   28/07/58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน (สส.ถ.1-0010)   24/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายกบ   23/07/58
การจัดซื้อรถยนต์ตู้กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER   23/07/58
การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง   23/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน - บ้านสุนัขหอน   23/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ "ศูนย์วารีบำบัด"   20/07/58
ยกลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่ 3) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติ (คลองหุบหลับ)   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดแม่น้ำ   20/07/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0011 บ้านคลองเม็ง-บ้านดอนมโนรา   20/07/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1-0001 บ้านบางแค-บ้านบางกระรี้   20/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร   15/07/58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14/07/58
การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองโคน - บ้านนายนรินทร์   14/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดป้อมแก้ว   13/07/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด ม.8,7 ต.วัดประดู่ 13/07/58
การตรวจรับวัสดุก่อสร้างพร้อมขอรับเงินค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก   07/07/58
การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร 06/07/58
ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ 02/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 01/07/58
การดำเนินงานโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดพวงมาลัย 29/06/58
ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ 26/06/58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15/06/58
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 10/06/58
การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ และเรือเหล็กบรรทุกเครื่องจักรท้องเรือ 05/06/58
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 03/06/58
ยกเลิกประกาศสอบราคา (ครั้งที่2) งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.7 ต.ลาดใหญ่ 02/06/58
การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 29/05/58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำจืด 27/05/58
ประกาศสอบราโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางขันแตก 26/05/58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก 26/05/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบังปืน-บ้านสุนัขหอน 26/05/58
การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง 25/05/58
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยดำ ณ วัดธรรมาวุธาราม 19/05/58
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองบางขุน 18/05/58
ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่๒) โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ 12/05/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภัทรรังสรรค 1/05/58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า สายเลียบทางรถไฟ ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ 27/04/58
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 23/04/58
การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่นหาญณรงค์ฤทธิ์ 21/04/58
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวัดคลองโคน 7/04/58
การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางน้อย 27/03/58
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น 26/03/58
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ่นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล 13/03/58
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11/03/58
การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ฯ 09/03/58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18/02/58
ข้อมูลรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 17/02/58
ข่าวปี 2557
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 29/12/57
 
 
  ถอดถอนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) 15/12/57
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/11/57
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและงบประมาณ 31/10/57
    ประกาศการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22/10/57
   

 รายการแจ๋ว ช่อง 3 HD ลอยกระทงกาบกล้วย จ.สมุทรสงคราม

22/10/57
    ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 29/09/57
    ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 29/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 22/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 22/09/57
    ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 12/09/57
    ข้อมูลโรงเจจังหวัดสมุทรสงคราม 09/09/57
    นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 04/09/57
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร 02/09/57
    กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 01/09/57
    ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/0857
 
 
ประกาศรับสมัครงาน
 

13

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

2018-06-07 15:52:28


 

12

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐

2017-11-07 11:12:15


 

11

ยกเลิกคำสั่ง

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2017-06-02 15:14:06


 

10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.สมุทรสงคราม

2017-03-17 10:09:31


 

9

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการอบจ.มีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการอบจ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จึงยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที

2017-03-15 14:04:42


 

8

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2017-02-17 15:25:37


 

7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ิและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 น. ณ อบจ.สมุทรสงคราม

2017-02-01 13:49:10


 

6

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสังกัด อบจ.สมุทรสงคราม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดอบจ.สมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 60-1-03-2101-010

2017-01-31 09:16:29


 

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

2017-01-17 15:24:37


 

4

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา

2016-12-13 13:25:50


 
 
   ปี 2559
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม 7 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 3 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม ใบสมัคร
29 ก.ย. 59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 8 ส.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 3 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ 15 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร 3 มิ.ย. 59
 
   ปี 2558
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอบจ. ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร 2 ธ.ค. 58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 26 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27 ก.ค 58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14 ก.ค 58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15 มิ.ย 58
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
   ปี 2557
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 29/12/57
ถอดถอนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) 15/12/57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/11/57
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและงบประมาณ 31/10/57
ประกาศการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22/10/57
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 29/09/57
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 29/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 22/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 22/09/57
ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 12/09/57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร 02/09/57
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 01/09/57
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/0857
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
   ลำดับ
เลขที่เอกสาร เรื่อง รายละเอียด ประเภท วันที่เอกสาร ไฟล์เอกสาร วันที่ลงเว็บไซต์

577

สส51021/2668

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านบางกะรี้ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-19


2018-07-19 15:55:40

576

สส51021/2667

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดาวโด่ง - บ้านปรก (สส.ถ.1 - 0024) ต.คลองเขิน อ.เมือง เชื่อมต.ท่าคา เชื่อมต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-19


2018-07-19 15:53:51

575

สส51021/2640

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลัดหลักแปด ม.2 เชื่อม ม.1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-18


2018-07-18 15:24:32

574

สส51021/2632

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-18


2018-07-18 15:22:26

573

สส51021/2634

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-18


2018-07-18 15:20:14

572

สส51021/2639

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จำนวน 3 ลำ ตามประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 39/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย 61

รายงานผล

2018-07-18


2018-07-18 15:17:15

571

สส51021/2597

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-16


2018-07-17 12:19:07

570

สส51021/2594

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือ สำหรับสระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-16


2018-07-16 15:19:34

569

สส51021/2583

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเหมืองใหม่ ม.2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

2018-07-16


2018-07-16 15:13:32

568

สส51021/2581

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2018-07-16


2018-07-16 15:09:12

567

สส51021/2534

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025)ม.6 ต.แหลมใหญ่ , ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 11/2561 บริษัท แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-07-12


2018-07-16 15:05:45

566

สส51021/2569

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและเติมน้ำยาถังดับเพลิง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-13


2018-07-16 11:45:30

565

สส51021/2383

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-04


2018-07-16 11:44:18

564

สส51021/2584

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-16


2018-07-16 11:42:43

563

สส51021/2517

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2561 โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-07-11


2018-07-16 11:41:29

562

สส51021/2555

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี ม.9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่างประกาศ

2018-07-13


2018-07-13 13:32:29

561

สส51021/2527

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะจดซื้อยางหลังสำหรับรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 25 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 5 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-11


2018-07-11 16:17:32

560

สส51021/2510

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี ม.9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-10


2018-07-10 15:35:53

559

สส51021/2507

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก เชื่อม ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-07-10


2018-07-10 15:33:57

558

สส51021/2417

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2061 กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดย หจก.บี บี พี โปรดักส์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-07-06


2018-07-10 15:23:40

557

สส51021/2434

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอบจ.สมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง

ร่างประกาศ

2018-07-06


2018-07-09 15:49:19

556

สส51021/2297

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดแบบตีนตะขาบขับเคลื่อนเอง ยี่ห้อแคตเตอร์พิลลาร์ 90 แรงม้า สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ตค 99 ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-28


2018-07-09 15:42:31

555

สส51021/2425

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-06


2018-07-09 10:43:23

554

สส51021/2413

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 106 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-06


2018-07-09 10:41:39

553

สส51021/2422

รายงานผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผล

2018-07-06


2018-07-06 16:16:21

552

สส51021/2411

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องตู้โทรศัพท์ชนิดตู้สาขา หมายเลขทะเบียนพัสดุ 422-44-0002

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-06


2018-07-06 14:39:27

551

สส51021/2389

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-04


2018-07-05 16:41:51

550

สส51021/2401

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแผรืกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-05


2018-07-05 16:39:56

549

สส51021/2399

เผยแพร่ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารซื้อฯ

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบนนทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ร่างประกาศ

2018-07-05


2018-07-05 16:37:46

548

สส51021/2247

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-22


2018-07-04 16:21:47

547

สส51021/2376

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หม่ยเลขทะเบียน นข-647

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-04


2018-07-04 16:19:30

546

สส51021/2375

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู็ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 1 เที่ยว

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-04


2018-07-04 16:17:52

545

สส51021/2370

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-07-04


2018-07-04 10:13:26

544

สส51021/2359

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน - บ้านบางสะแก องบางคนที จ.สุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-07-03


2018-07-04 10:09:55

543

สส51021/2343

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-03


2018-07-03 16:08:34

542

สส51021/2343

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-07-03


2018-07-03 14:43:14

541

สส51021/2318

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโคกเกตุ-วัดประชา ม.7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม บริษัท โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-07-02


2018-07-03 14:37:04

540

สส51021/2324

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-02


2018-07-02 15:30:35

539

สส51021/2321

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย 9 (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-07-02


2018-07-02 15:24:07

538

สส51021/2311

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-29


2018-06-29 14:56:24

537

สส51021/2285

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมีเนียมอัลลอยด์ทั้งลำ พร้อมเครื่องยนต์แรงม้าไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า แบบติดท้ายเรือ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-28


2018-06-28 16:41:08

536

สส51021/2298

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ และตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-28


2018-06-28 16:37:28

535

สส51021/2289

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บ้านเหมืองใหม่ ม.2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-06-28


2018-06-28 16:32:05

534

สส51021/2286

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.แควอ้อม เชื่อมม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-28


2018-06-28 16:29:38

533

สส51021/2225

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน เตรียมพร้อมในการรับโอนสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-21


2018-06-21 15:28:06

532

สส51021/2209

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาสานเคมีและวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-20


2018-06-20 13:37:21

531

สส51021/2193

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 61

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบรถบรรทุกน้ำ

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-06-19


2018-06-19 16:33:43

530

สส51021/2192

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านมอบลัด-บ้านนัดตาว่าย

การตรวจรับงาน

2018-06-19


2018-06-19 16:31:35

529

สส51021/2191

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-16


2018-06-19 15:58:20

528

สส51021/2190

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเช็ควาล์วท่อส่งน้ำ ในสระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-19


2018-06-19 15:54:35

527

สส51021/2153

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-15


2018-06-15 14:58:46

526

สส51021/2140

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0010 สายแยกทางหลวง สส.2003 - บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-06-14


2018-06-14 15:39:56

525

สส51021/2135

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 71 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-14


2018-06-14 15:05:06

524

สส51021/2124

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 2 อัน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-13


2018-06-13 16:14:09

523

สส51021/2066

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-13


2018-06-13 16:12:54

522

สส51021/2070

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย 9 (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-13


2018-06-13 16:10:16

521

สส51021/2054

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.พัฒนา (ซอยหน้าเรือนจำ) ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-06-12


2018-06-13 16:08:04

520

สส51021/2072

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-13


2018-06-13 16:06:03

519

สส51021/2115

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศาลหลักเมือง

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-13


2018-06-13 13:21:10

518

สส51021/2056

เผยแพร่ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารจ้างฯ

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัด จำนวน 3 ลำ

ร่างประกาศ

2018-06-12


2018-06-12 16:02:30

517

สส51021/2058

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองแม่กลอง ม.4 ต.ลาดใหญ่ เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-06-12


2018-06-12 15:54:24

516

สส51021/2085

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-06-11


2018-06-11 15:28:49

515

สส51021/2083

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-06-11


2018-06-11 15:27:23

514

สส51021/2073

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางเแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-11


2018-06-11 15:25:40

513

สส51021/2074

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-11


2018-06-11 15:23:45

512

สส51021/2051

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-07


2018-06-11 15:22:19

511

สส51021/2063

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-08


2018-06-08 15:45:38

510

สส51021/2050

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-06-07


2018-06-08 15:03:31

509

สส51021/2059

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริษัทกำจัดปลวก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง สวนสมเด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-08


2018-06-08 15:00:01

508

สส51021/2034

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านวัดประชา

การตรวจรับงาน

2018-06-07


2018-06-07 15:44:26

507

สส51021/1468

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเรือกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคลอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-26


2018-06-07 15:43:02

506

สส51021/2023

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดทำตรายาง จำนวน 4 อัน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-06


2018-06-07 09:49:17

505

สส51021/2004

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลำโพงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 8 ดอก จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-06-05 15:35:31

504

สส51021/2001

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ ม5 ต.บางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-06-05


2018-06-05 15:31:55

503

สส51021/2000

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า HILUX VIGO CHAMP รุ่น สมาร์ทแค็บ

ประกาศผู้ชนะ

2018-06-05


2018-06-05 15:26:26

502

สส51021/1961

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อสายยางใส ขนาด 6 หุน ยาว 100 เมตร จำนวน 1 ขด

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-31


2018-06-01 10:55:09

501

สส51021/1953

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-05-31


2018-05-31 15:56:36

500

สส51021/1946

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม.6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-31


2018-05-31 15:53:58

499

สส51021/1949

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-31


2018-05-31 15:52:01

498

สส51021/1930

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-30


2018-05-30 14:21:16

497

สส51021/1926

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองซื่อ ม.5 ต.บางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-30


2018-05-30 14:02:15

496

สส51021/1925

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิด ชะโลธร ม.4,7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-30


2018-05-30 13:59:10

495

สส51021/1924

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย9 ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-30


2018-05-30 13:55:52

494

สส51021/1779

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม เลี้ยงรับรองฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-16


2018-05-28 09:58:55

493

สส51021/1894

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-05-24


2018-05-25 15:00:46

492

สส51021/1875

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-23


2018-05-23 16:04:27

491

สส51021/1877

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.แควอ้อม เชื่อ ม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-23


2018-05-23 16:00:27

490

สส51021/1852

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-22


2018-05-22 16:00:30

489

สส51021/1581

รายงานผลการจัดซื้อ

ประการศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) สำหรับใช้ในโครงการ เดิน-วิ่ง-มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน) ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-03


2018-05-22 15:58:31

488

สส51021/1853

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัด เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother HL-2250 DN เลขรหัสพัสดุ 416-55-0148 จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-22


2018-05-22 15:54:48

487

สส51021/1540

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล และจัดจ้างทำดอกไม้สด โครงการรักษ์แม่กลองประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-30


2018-05-22 15:22:57

486

สส51021/1817

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม. 1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-18


2018-05-22 15:21:08

485

สส51021/1537

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถเครน เพื่อขนย้ายดป๊ะเรือขุดลอกคลองจำนวน 3 เที่ยว ตามโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-30


2018-05-18 14:24:43

484

สส51021/1822

การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงน อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคา

2018-05-18


2018-05-18 14:19:04

483

สส51021/1827

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-18


2018-05-18 14:10:41

482

สส51021/1825

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-18


2018-05-18 14:07:08

481

สส51021/1525

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการรักษ์แม่กลองประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-30


2018-05-17 14:08:18

480

สส51021/1797

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-17


2018-05-17 13:28:07

479

สส51021/1590

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับใช้ในโครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-03


2018-05-16 14:07:39

478

สส51021/1545

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการรักษ์แม่กลองประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-01


2018-05-16 14:04:15

477

สส51021/1771

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ.1-0012 บ้านปากวน-บ้านวรภูมิ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-16


2018-05-16 14:00:03

476

สส51021/271

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-26


2018-05-16 13:57:27

475

สส51021/1753

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-15


2018-05-15 14:36:03

474

สส51021/1752

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์ภายในห้องสำนักงานกองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-15


2018-05-15 14:34:45

473

สส51021/1743

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ำด้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-15


2018-05-15 13:33:17

472

สส51021/1726

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องคิมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-11


2018-05-11 09:53:49

471

สส51021/1673

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านมอบลัด-บ้านนัดตาว่าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-09


2018-05-09 13:07:24

470

สส51021/1660

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสายพ่วงปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับพ่วงต่อกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-08


2018-05-09 09:10:17

469

สส 51021/1658

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 ต.แควอ้อม เชื่อม หมู่ที่ 3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-05-08


2018-05-08 16:26:27

468

สส51021/1659

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อเกลือใส่สระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-08


2018-05-08 15:53:38

467

สส51021/1650

เผยแพร่ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารจ้างฯ

ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ พร้อมกับประกาศร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ร่างประกาศ

2018-05-08


2018-05-08 15:46:17

466

สส 51021/1648

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ หมู่ที่ 4 ต.บางพรหม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-08


2018-05-08 15:32:50

465

สส51021/1625

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างฯ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม, ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.01)

ร่างประกาศ

2018-05-07


2018-05-07 15:35:24

464

สส51021/1458

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่มเอกสาร รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2561 (ครั้งที่1)

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-25


2018-05-07 11:56:25

463

สส51021/1428

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดสถานที่พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-24


2018-05-07 11:54:51

462

สส51021/1588

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนชนิดหัวท้ายตัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์อัลลอยด์ทั้งลำ พร้แมเครื่องยนต์แรงม้าไม่น้อยกว่า 40 แรงม้าแบบติดท้ายเรือ (OUTBOARD) จำนวน 3 ลำ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-05-03


2018-05-03 16:29:47

461

สส51021/1583

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-03


2018-05-03 15:14:34

460

สส51021/v1566

การต่ออายุสัญญาเช่นที่ดินและอาคารตลาดปลาแม่กลอง

มติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ให้นายประชุม โชควิเชียร ผู้เช่าที่ดินและอาคารตลาดปลาแม่กลอง ต่ออายุสัญญาเช่าได้

ประกาศ

2018-05-02


2018-05-03 09:04:39

459

สส51021/1567

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-02


2018-05-02 16:16:05

458

สส51021/1568

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านวัดประชา ม.8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-05-02


2018-05-02 16:11:27

457

สส51021/1556

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-05-02


2018-05-02 14:26:23

456

สส51021/1527

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-30


2018-04-30 15:42:17

455

สส51021/1529

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออก ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-30


2018-04-30 14:53:31

454

สส51021/1508

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางตะเคียน ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-27


2018-04-30 14:27:30

453

สส51021/1487

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-27


2018-04-27 14:06:46

452

สส51021/1484

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-27


2018-04-27 14:04:09

451

สส51021/1482

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางพิมพ์-บ้านคลองโพงพางล่าง ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-26


2018-04-26 15:37:59

450

สส51021/1474

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะสำหรับรถบรรทุกเทท้ายสำหรับตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน 80-7186 รหัสพัสดุ 017-56-0013

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-26


2018-04-26 14:42:26

449

สส51021/1451

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก 8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม.6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-25


2018-04-26 11:27:05

448

สส51021/1466

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-26


2018-04-26 11:23:32

447

สส51021/4452

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธนนม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-04-25


2018-04-25 16:30:43

446

สส51021/1297

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เทสกาลลิ้นจี่และของดีเมืองแม่กลองปี 2561"

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-10


2018-04-23 16:06:48

445

สส51021/1420

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.1 ต.แควอ้อม เชื่อม ม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-23


2018-04-23 14:57:23

444

สส51021/1399

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-04-20


2018-04-20 16:20:43

443

สส51021/1407

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-20


2018-04-20 16:18:27

442

สส51021/1395

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-19


2018-04-20 11:07:15

441

สส51021/1404

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-20


2018-04-20 10:52:21

440

สส51021/1389

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-04-19


2018-04-19 16:08:36

439

สส51021/1386

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-19


2018-04-19 10:39:18

438

สส51021/1382

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม.1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-19


2018-04-19 10:35:55

437

สส51021/1144

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจัดเตรียมภัตตาหารเช้าและน้ำดื่มสำหรับพระสงฆ์งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-30


2018-04-18 13:59:21

436

สส51021/1360

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะใภ้ ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-18


2018-04-18 13:30:37

435

สส51021/1356

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม. 6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง

2018-04-18


2018-04-18 11:14:29

434

สส51021/1341

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างประกาศงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-04-17


2018-04-17 16:22:44

433

สส51021/1334

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงิน

ร่างประกาศ

2018-04-17


2018-04-17 16:20:42

432

สส51021/1338

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-17


2018-04-17 14:21:50

431

สส51021/1095

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-29


2018-04-17 14:19:09

430

สส51021/1329

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะยม (ถนนคลองมะยม-บ่อนไก่) ม.6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-17


2018-04-17 11:14:40

429

สส51021/1088

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าเก้าอี้ เต็นท์ สำหรับใช้ในการจัดพิธีถวายราชสักการะฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-29


2018-04-11 15:42:25

428

สส51021/1210

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้งานในห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-04


2018-04-11 13:51:09

427

สส51021/1171

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-02


2018-04-11 12:28:38

426

สส51021/1279

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

รายงานผล

2018-04-10


2018-04-10 14:32:36

425

สส51021/1282

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561ฯ

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-10


2018-04-10 14:06:12

424

สส51021/1275

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-10


2018-04-10 14:03:42

423

สส51021/1283

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจำตำบลคลองโคน ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-04-10


2018-04-10 13:57:55

422

สส51021/1128

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สดในงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-30


2018-04-10 11:29:33

421

สส51021/1272

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโคกเกตุ-วัดประชา ม.7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-10


2018-04-10 10:33:44

420

สส51021-1242

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-2052 ของส่วนราชการในสังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-05


2018-04-09 15:46:53

419

สส51021/1215

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเหล็กม้วนห้องเก็บของใต้อาคารหอประชุมพิพัฒน์มงคล

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-05


2018-04-09 14:25:31

418

สส51021/1106

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำป้ายเผยแผร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอย่หัวฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-30


2018-04-09 11:31:43

417

สส51021/1125

รายงานผลการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัตองานราชการประจำห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-30


2018-04-09 11:29:54

416

สส51021/1230

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการฯ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ม. 1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม , ราคากลาง , และตารางแสดงวงเงิน

ร่างงานโครงการ

2018-04-05


2018-04-05 14:06:39

415

สส51021/1229

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองแม่กลอง ม.4 ต.ลาดใหญ่ เชื่อม ม.5 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-04-05


2018-04-05 11:40:05

414

สส51021/0794

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-12


2018-04-05 09:47:29

413

สส51021/1101

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-29


2018-04-04 13:23:53

412

สส51021/1097

ส่งประกวดผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อลงใน Web Site ของอ

ขอส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสำเนียง เพ็ญสว่าง และบ้านนางมาลี บริบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มาเพื่อดำเนินการลงประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดังกล่าวใน Web Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-03-29 16:16:01

411

สส51021/0874

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา" ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-15


2018-03-29 15:27:36

410

สส51021/0892

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ ค่าเช่าเต็นท์ สีขาว ขนาด 4.00x8.00 เมตร จำนวน 6 หลังๆละ500.- บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-15


2018-03-29 14:06:25

409

สส51021/0882

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา" และสืบสานกีฬาว่าวไทย "เล่นว่าวกลางแม่น้ำ" ประจำปี 2561 โดยจ้างการแสดงว่าวไทย ว่าวแฟนซี ว่าวนานาชาติ ว่าวสวยงาม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-15


2018-03-28 15:38:17

408

สส51021/0684

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-05


2018-03-28 14:26:44

407

สส51021/0853

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการสำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กค-363 รหัสพัสดุ 002-59-0029

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-14


2018-03-27 15:56:11

406

สส51021/0845

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการมหกรรมว่าวไทย"ศึกจ้าวเวหา" และสืบสานกีฬาว่าวไทย "เล่นว่าวกลางแม่น้ำ" ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-14


2018-03-27 15:53:20

405

สส51021/1020

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 8 (ซอยชัชวาล-ศาลอาม้า) ม.6,7,8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-03-26


2018-03-27 15:49:52

404

สส51021/0653

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-02


2018-03-23 15:44:57

403

สส51021/1002

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-23


2018-03-23 15:43:17

402

สส51021/100

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหมู่ที่ 1,5,6 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-03-23


2018-03-23 15:40:59

401

สส51021/0890

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม จำนวน 70 คน ในโครงการมหกรรมว่าวไทย "ศึกจ้าวเวหา" และสืบสานกีฬาว่าวไทย "เล่นว่าวกลางแม่น้ำ" ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-16


2018-03-23 11:21:37

400

สส51021/0216

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมสนามกรีฑาประเภทลู่-ประเภทลาน และวัสดุอุปกรณ์กระถางคบเพลิงและคฑา สำหรับโครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-22 15:01:48

399

สส51021/0969

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอ งานจ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-2523

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-22


2018-03-22 14:58:55

398

สส51021/0306

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำเหรียญรางวัล สำหรับใช้ในโครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (เดินวิ่ง-มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน) สนาม 2

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-31


2018-03-22 14:56:19

397

สส51021/0298

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับใช้ในโครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (เดินวิ่ง-มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน) สนาม 2

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-31


2018-03-22 14:55:10

396

สส51021/0210

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-22


2018-03-22 14:53:00

395

สส51021/0948

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิวฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-21


2018-03-21 15:23:28

394

สส51021/0887

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม หจก.สยามวิทย์คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-03-16


2018-03-21 15:21:53

393

สส51021/0803

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์วัดปากสมุทร ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-03-13


2018-03-21 15:17:15

392

สส51021/0769

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และวัสดุยานพาหนะบางรายการสำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า รหัสพัสดุ 002-58-0027

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-09


2018-03-21 15:11:48

391

สส51021/0808

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเช่าเรื่องเครื่อง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-13


2018-03-20 16:17:00

390

สส51021/0894

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นผิว (ผ้าไวนิลใต้น้ำ) ในสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด) อบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-19


2018-03-19 11:23:01

389

สส51021/0810

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อถ้วยรางวัล และโล่รางวัลตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-13


2018-03-19 11:20:42

388

สส51021/0869

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-15


2018-03-15 15:33:27

387

สส51021/0857

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดาวดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง, ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-03-14


2018-03-15 15:30:05

386

สส51021/0815

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2 ) ม.5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-03-13


2018-03-15 15:27:40

385

สส51021/0774

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โมโนคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-03-09


2018-03-15 09:51:02

384

สส51021/0826

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-14


2018-03-14 14:55:29

383

สส51021/0665

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุุ่นไอรักคลายความหนาว" โดยจัดชุดการแสดงไปร่วมงานฯในวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยแสดงต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที ณ เวทีแสดงเล็ก สนามเสือป่า กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-02


2018-03-14 14:51:55

382

สส51021/0748

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติการฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-08


2018-03-14 14:48:53

381

สส51021/679

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปภ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-03-05


2018-03-13 16:05:05

380

สส51021/0677

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2018-03-05


2018-03-13 16:03:38

379

สส51021/0805

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-13


2018-03-13 16:01:46

378

สส51021/0790

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-12


2018-03-12 15:06:25

377

สส51021/0615

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการ จัดซื้อ โทรศัพท์ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 เครื่อง และตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-26


2018-03-12 15:04:45

376

สส51021/0771

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-09


2018-03-09 17:36:04

375

สส51021/0574

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการข้าราชการอบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 18 คน ในการประชุม ก.จ.จ.

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-09 17:34:29

374

สส51021/0569

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 66 คน

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-09 17:32:45

373

สส51021/502

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 85 คน

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-21


2018-03-09 17:31:29

372

สส51021/0692

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมิวเตอร์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-647 ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-06


2018-03-08 14:30:04

371

สส51021/0734

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา (ซอบหน้าเรือนจำ) ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-08


2018-03-08 14:23:24

370

สส51021/0687

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแคป ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ สีขาว หมายเลขทะเบียน กฑ-4377 ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-06


2018-03-08 14:17:31

369

สส51021/0612

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ กำหนดส่งของภายใน 7 วันทำการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-26


2018-03-08 13:53:57

368

สส51021/0744

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะยม (ถนนสายคลองมะยม - บ่อนไก่) ม.6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-08


2018-03-08 13:50:58

367

สส51021/0708

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อติดตั้งกองกิจการสภาฯ และห้องประธานสภาฯ อบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-07


2018-03-08 13:47:20

366

สส51021-0582

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายแผ่นโฟมยางปูพื้นเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-08 13:44:19

365

สส51021/0723

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 25 ที่นั่ง 6 จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-07


2018-03-07 15:51:10

364

สส51021/0668

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดำเนินการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองแม่กลอง ม.4 ต.ลาดใหญ่ เชื่อม ม.5 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การเปิดเผยราคากลาง

2018-03-02


2018-03-07 14:45:48

363

สส51021/0688

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมิวเตอร์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-647 ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-06


2018-03-07 14:41:11

362

สส51021/0703

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-03-07


2018-03-07 14:36:38

361

สส51021/0698

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ห.9 ต.กระดังงา

ร่างประกาศงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ห.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงิน

ร่างประกาศ

2018-03-06


2018-03-07 14:28:42

360

สส51021/0525

รายงานผลการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะในจำหน่ายกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ กำหนดส่งของภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-21


2018-03-07 14:23:22

359

สส51021/0712

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของทุกส่วนราชการในอบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 5 ส่วนราชการ ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) จำนวน 33 รายงาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-07


2018-03-07 14:19:25

358

สส51021/697

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-03-06


2018-03-07 14:15:24

357

สส51021/0543

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 6000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-22


2018-03-07 14:10:38

356

สส51021/0689

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผูชนะการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบาดาล ภายในสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-03-06


2018-03-07 14:06:12

355

สส51021/0638

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-28


2018-03-05 16:36:26

354

สส51021/0634

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลองจำนวน 1 งาน กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ 61

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-28


2018-03-05 16:33:08

353

สส51021/0629

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุค) กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ก.พ 61

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-28


2018-03-05 16:30:46

352

สส51021/0585

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ้มดอกไม้สด งาน"วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561"

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-05 16:29:00

351

สส51021/0584

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด งานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-03-05 16:27:23

350

สส51021/0657

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลฃางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเปิดให้ประกาศโดยเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

จัดซื้อจัดจ้าง

0000-00-00


2018-03-02 15:11:11

349

สส51021-0636

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

2018-02-28


2018-03-02 10:25:18

348

สส51021/0597

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโคกเกตุ-วัดประชา ม.7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-26


2018-02-26 16:07:02

347

สส51021/0595

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมะยม (ถนนสายคลองมะยม-บ่อนไก่) ม.6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างประกาศ

2018-02-26


2018-02-26 16:04:26

346

สส51021/0580

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-02-23 16:18:49

345

สส51021/0577

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคา

2018-02-23


2018-02-23 16:15:46

344

สส51021/0559

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโณงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-23


2018-02-23 14:42:54

343

สส51021/0550

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาการ ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-23


2018-02-23 14:37:31

342

สส51021/0536

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อาสร้างหลังคาคลุมลามเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-02-22


2018-02-23 14:12:26

341

สส51021/0539

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-22


2018-02-23 14:08:55

340

สส51021/0563

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำที่นั่งอ่านหนังสือติดผนัง จำนวน 4 อัน ภายในห้อสมุด อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-23


2018-02-23 14:03:08

339

สส51021/0519

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-21


2018-02-21 16:33:31

338

สส51021/0482

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านสำเนียงเพ็ญสว่างและบ้านนางมาลี บริบูรณ์ ม.3 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-20


2018-02-21 15:56:48

337

สส51021/0490

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-20


2018-02-21 15:53:56

336

สส51021/0486

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเหล็กข้ามคลองมะยม (ถนนสายคลองมะยม-บ่อนไก่) ม.6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-20


2018-02-21 15:50:20

335

สส51021/0508

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนวัดน้องแสงจันทร์ ม.4,5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-21


2018-02-21 15:48:22

334

สส51021/0369

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงานจำนวน 4 รายงาน

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-06


2018-02-21 15:45:46

333

สส51021/0212

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้าง เช่าเครื่องเสียง, เต็นท์ และนั่งร้าน โครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-22


2018-02-19 15:16:29

332

สส51021/0239

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกชานต่ำ (เทรลเลอร์) ยี่ห้อฮีโน่ ชนิด 10 ล้อ สีเหลือ-แดง หมายเลขทะเบียน 80-7114 สส. รหัสพัสดุ 0017 56 0012

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-26


2018-02-16 13:42:00

331

สส51021/0447

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-14


2018-02-14 13:40:39

330

สส51021/0446

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

โครงการงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโคกเกตุ - วัดประชา ม. 7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-14


2018-02-14 13:26:45

329

สส51021/0436

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 60) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-13


2018-02-14 13:22:18

328

สส51021/0237

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-24


2018-02-12 16:33:44

327

สส51021/0328

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจ้างเหมาจัดทำซุ้มรับเสด็จฯ

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-02


2018-02-12 16:32:33

326

สส51021/0327

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โครงการ "เทศกาลส้มโดขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ปี 2561" จำนวน 37 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-02-02


2018-02-12 16:30:59

325

สส51021/0415

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดางดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง ,ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-12


2018-02-12 16:09:32

324

สส51021/0391

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-02-09


2018-02-09 16:12:58

323

สส51021/0388

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2018-02-09


2018-02-09 16:11:34

322

สส51021/0182

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแคป

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-18


2018-02-09 13:47:28

321

สส51021/0142

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในจัดซื้อเกลือใส่สระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้ป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด)

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-16


2018-02-09 13:42:14

320

สส51021/0394

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโคกเกตุ-วัดประชา ม.7,4,2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-09


2018-02-09 13:40:08

319

สส51021/0254

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ป้าย

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-25


2018-02-07 15:18:49

318

สส51021/0371

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา(ซอยหน้าเรือนจำ ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-07


2018-02-07 15:14:57

317

สส51021/0353

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-06


2018-02-06 16:17:20

316

สส51021/0364

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม.5 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-06


2018-02-06 16:13:31

315

สส51021/0299

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกรีฑายุวชนฯ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-31


2018-02-06 11:33:41

314

สส51021/0333

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

ร่างงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดาวดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง , ต.อัมพวา อ.อัมพวา จสมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-02-05


2018-02-05 16:47:09

313

สส51021/0338

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

โครงการงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสำเนียง ม.3 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-02-05


2018-02-05 16:44:04

312

สส51021/0334

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-02-05


2018-02-05 13:30:37

311

สส51021/0313

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม. 7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-02-01


2018-02-01 12:37:09

310

สส51021/0316

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดาวดึงษ์ ม.7 ต.บางช้าง , ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-01


2018-02-01 12:31:25

309

สส51021/0315

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนายสำเนียง เพ็ญสว่าง และบ้านนางมาลี บริบูรณ์ ม.3 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-02-01


2018-02-01 12:28:11

308

สส51021/0305

ประชาสัมพันธ์การขยายเขตไฟฟ้าฯจำนวน 2โครงการ

1.ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ซอยคลองบ้านค่าย ม.4,6 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสารภี ม.2,8,10 ต.บางยี่รงค์ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม การไฟฟ่าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคนที ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าฯ จำนวน 2 โครงการ เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

การตรวจรับพัสดุ

2018-02-01


2018-02-01 12:22:44

307

สส51021/0261

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดปากสมุทร ม.2 ต.แหล่มใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยบริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-02-01


2018-02-01 10:47:25

306

สส51021/0276

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-01-29


2018-01-31 17:04:08

305

สส51021/0278

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จสมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

2018-01-29


2018-01-31 17:02:28

304

สส51021/0151

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ เนื่องในการจัดพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถี ปี 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา

2018-01-16


2018-01-31 17:00:02

303

สส ๕๑๐๒๑/๐๑๙๘

รายงานผลการจัดซื้อ

พร้อมนี้ ขอส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาเพื่อดำเนินการลงข้อมูลดังกล่าวใน Web Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-01-26 15:10:32

302

สส51021/0247

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการ

อบจ.สมุทรสงคราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญ บริเวณถนนคลองช่อง - ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่างงานโครงการ

2018-01-25


2018-01-26 10:22:44

301

สส51021/0241

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา (ซอยหน้าเรือนจำ) ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-25


2018-01-25 14:48:35

300

สส51021/0245

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-25


2018-01-25 14:46:08

299

สส51021/0230

ส่งสำเนาประกาศรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ

ประกาศรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ

รายงานผล

2018-01-24


2018-01-25 14:43:43

298

สส51021/0220

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณวัดช่องลม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-23


2018-01-24 08:39:18

297

สส51021/0196

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-22


2018-01-22 11:00:52

296

สส51021/0166

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:47:43

295

สส51021/0160

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโ๕รงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:46:06

294

สส51021/0165

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก - บ้านวัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:43:49

293

สส51021/0175

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกมอญบริเวณถนนคลองช่อง-ปากอ่าว ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:40:23

292

สส51021/0169

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงงานครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:35:29

291

สส51021/0171

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-18


2018-01-19 09:29:34

290

สส51021/0118

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง(สะพานแดงเก่า)ม.2 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 43/2560 โดย หจก.แม่กลองสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2018-01-15


2018-01-18 09:15:50

289

สส51021/0134

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-16


2018-01-18 09:12:38

288

สส51021/0150

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบต.พัฒนา (ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-17


2018-01-18 09:10:26

287

สส51021/0039

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน กข-2523 รหัส 001-48-0005

ผู้ชนะการเสนอราคา

2018-01-04


2018-01-18 09:07:19

286

สส51021/0119

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2560 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2018-01-15


2018-01-18 09:04:11

285

สส51021/0106

ส่งประกวดผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อลงใน Wed Site ของอ

พร้อมนี้ ขอส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายลบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.๑-๐๐๒๕) หมู่ ๖ ตำบลแหลมใหญ่, หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มาเพื่อดำเนินการลงประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดังกล่าว Wed Site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ประกาศผู้ชนะ

0000-00-00


2018-01-12 14:44:03

284

สส51021/0042

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจักซื้อวัสดุสำนักงาน ของทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 ส่วนราชการ ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) จำนวน 65 รายการ

ประกาศผู้ชนะ

2018-01-08


2018-01-11 14:52:24

283

สส51021/3263

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รูปธงชาติ รูปตราสัญลักษณ์

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-13


2018-01-10 16:09:47

282

สส51021/0054

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด

เปิดเผยราคากลาง

2018-01-08


2018-01-10 15:58:51

281

สส51021/0078

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-10


2018-01-10 15:56:25

280

สส51021-0080

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ1-0010 และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-10


2018-01-10 15:52:10

279

สส51021/0019

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมระบบกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (CCTV) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 15 ธ.ค 2560 โดย หจก.ลีโอ เทเลคอม เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2018-01-04


2018-01-08 10:18:24

278

สส51021/3352

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิวจำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 4 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-21


2018-01-05 09:56:41

277

สส51021/0008

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุฯ

ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 53 รายการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศขาย

2018-01-03


2018-01-05 09:53:37

276

สส51021/0001

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้ง

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการจัดหาพัสดุ

2018-01-03


2018-01-05 09:50:17

275

สส51021/0003

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-03


2018-01-05 09:48:01

274

สส51021/0005

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0010 สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2018-01-03


2018-01-05 09:43:07

273

สส51021/3317

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้าคสล. บ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยบริษัท แนน โปรเจคท์กรุ็ป จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-19


2017-12-29 10:51:51

272

สส51021/3397

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนมะโนรา-บ้านคลองแค (สวนนางละมัย ทองประไพ) ม. 5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-27


2017-12-29 10:28:11

271

สส51021/3367

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักรีดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในที่พักภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) สวนสมเด็จฯ

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-12-25


2017-12-29 10:24:06

270

สส51021/3420

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.1-0010 สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเครียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-28


2017-12-29 10:21:41

269

สส51021-3419

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ1-0007 สายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-28


2017-12-29 10:18:47

268

สส51021/3275

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-14


2017-12-21 16:30:47

267

สส51021/3348

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-21


2017-12-21 16:28:55

266

สส51021-3315

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-19


2017-12-19 14:30:53

265

สส51021-3309

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2017-12-18


2017-12-19 13:51:47

264

สส51021-3295

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก (รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-15


2017-12-15 15:46:32

263

สส51021/3179

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ประจำปี 2560 (สนามที่ 1)

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 15:36:42

262

สส51021/3177

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำเหรียญรางวัล ตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ประจำปี 2560 (สนามที่1)

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 15:33:56

261

สส51021/3246

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุด

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-13


2017-12-15 11:08:41

260

สส51021/3200

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะสำหรับรถชมวิวจำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-06


2017-12-15 11:06:54

259

สส51021/3171

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) โครงการจัดงานส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-15 10:54:29

258

สส510213248

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2017-10-13


2017-12-13 16:19:47

257

สส51021/3133

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-29


2017-12-13 14:26:12

256

สส51021/3233

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปภ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 8 พ.ย 60

รายงานผล

2017-12-12


2017-12-13 13:55:08

255

สส51021/3208

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหละงคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-12-07


2017-12-08 15:35:31

254

สส51021/3413

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบรเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-07


2017-12-07 16:22:45

253

สส51021/3210

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2) ม. 5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 9 พ.ย 60

รายงานผล

2017-12-07


2017-12-07 15:54:31

252

สส51021/3202

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ 1. ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 2. ราคากลาง, รูปแบบรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.01)

ประกวดราคาจ้าง

2017-12-06


2017-12-07 10:08:22

251

สส51021/3175

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ก.ย 60) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-12-04


2017-12-04 14:35:18

250

สส51021/3124

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ 1-0020) ต.คลองโคน อ.เมือง, ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-27


2017-12-01 16:02:52

249

สส51021-3097

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ 1-0020) ต.คลองโคน อ.เมือง, ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดจ้าง

2017-11-23


2017-12-01 16:01:30

248

สส51021/3170

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดปากสมุทร ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-12-01


2017-12-01 14:27:23

247

สส51021/3153

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 7 พ.ย 60

รายงานผล

2017-11-30


2017-11-30 14:08:42

246

สส51021/3062

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถตีนตะขาบ ขะบเคลื่อนตัวเอง ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ 90 แรงม้า สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ตค 99 รหัสพัสดุ 018 57 0002

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-20


2017-11-30 08:20:56

245

สส51021/3103

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดโรงธรรม-บ้านลัดจวน โดย หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-24


2017-11-28 15:48:14

244

สส51021/3040

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุด จำนวน 32 ตัว

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-17


2017-11-28 15:46:03

243

สส51021/2939

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง แบบเก๋งสองตอน 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ แลนเซอร์ หมายเลขทะเบียน กข-6436 รหัสพัสดุ 001-56-0060

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-07


2017-11-28 13:46:29

242

สส51021/2918

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและวัสดุยานพาหนะบางรายการ

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-06


2017-11-28 13:38:23

241

สส51021/2808

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถเครน เพื่อยกเรือขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พ.ย. 60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-27 15:33:22

240

สส51021/3102

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางขุน-บ้านบางสะแก (ม.5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การเปิดเผยราคากลาง

2017-11-24


2017-11-24 16:48:45

239

สส51021/3085

ประชาสัมพันธ์การส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ

การจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง กับ หจก. เค ที เอ็ม 999 ผู้ขาย ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2560

การตรวจรับงาน

2017-11-22


2017-11-22 16:27:57

238

สส51021/3081

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-22


2017-11-22 16:25:08

237

สส51021/3058

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดปากสมุทร ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เปิดเผยราคากลาง

2017-11-20


2017-11-21 14:54:10

236

สส51021/2803

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประกวดนางนพมาศ แม่-ลูก โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-21 14:40:47

235

สส51021/2798

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในจำหน่ายไม้และเชือก เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิธีพอเพียง ปี60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-21 14:27:31

234

สส51021/3064

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโ๕รงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

2017-11-21


2017-11-21 14:21:52

233

สส51021/2954

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-08


2017-11-21 14:19:15

232

สส51021/3059

ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025) ม.6 ต.แหล่มใหญ่, ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

2017-11-20


2017-11-21 14:16:53

231

สส51021/2707

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในงานพิธีถวานดอกไม้จันทร์ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-20 16:06:45

230

สส51021/2709

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-20 16:04:02

229

สส51021/3030

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารภี ม.7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 48/2560 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-16


2017-11-17 13:45:47

228

สส51021/2719

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-17 10:35:38

227

สส51021/2713

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะในจัดซื้อวัสดุในการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-16 16:23:00

226

สส51021/3012

ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-15


2017-11-16 16:21:29

225

สส51021/2820

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะในจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายงาน เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2560

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-15 09:59:16

224

สส52121/2892

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร จำนวน 600 กล่อง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-01


2017-11-15 09:53:47

223

สส51021/3004

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก ม. 5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาจ้าง

2017-11-14


2017-11-15 09:47:14

222

สส51021/2824

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอกกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2560

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-15 08:51:56

221

สส51021/2829

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเกี่ยวกับการจัดสถานที่ภายในงาน เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2560

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-30


2017-11-14 15:41:59

220

สส51021/2879

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำดอกไม้สดและผู้ผ้าปีะดับรถนำแห่ขบวนเพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2560

ประกาศผู้ชนะ

2017-11-02


2017-11-14 14:14:42

219

สส51021/2946

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2) ม. 5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-07


2017-11-13 15:38:52

218

สส51021/2944

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-07


2017-11-13 15:33:16

217

สส51021/2945

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-07


2017-11-13 15:31:02

216

สส51021/2943

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ยกเลิกประกาศ

2017-11-07


2017-11-13 15:28:10

215

สส51021/2724

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างการแสดงมหรสพ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26 ต.ค 60 จำนวน 5 การแสดง กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ต.ค 60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-18


2017-11-10 11:01:35

214

สส51021/2888

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 45/2560 โดยบริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-03


2017-11-09 15:59:27

213

สส51021/2890

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านรางน้ำผึ้ง ม.4 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 46/2560 โดย บริษัท โมโนคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-03


2017-11-09 15:56:02

212

สส51021/2795

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเกลือและน้ำยาสารเคมี สำหรับสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการ สำหรับผู้เป็นภมูิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด) กำหนดส่งของภายในวันที่ 3 พ.ย 60

ประกาศผู้ชนะ

2017-10-27


2017-11-09 15:48:03

211

สส51021/2970

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านลาดใหญ่ (ช่วงที่ 2) ม.5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2017-11-09


2017-11-09 15:39:19

210

สส51021/2966

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกวดราคาจ้าง

2017-11-08


2017-11-09 15:32:58

209

สส51021/2961

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองบางขุน-บ้านบางสะแก(รพ.สต.บ้านปราโมทย์-โรงเจ) ม. 5,3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-08


2017-11-08 16:02:03

208

สส51021/2976

การเปิดเผยราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2017-11-07


2017-11-08 10:06:38

207

สส51021/2913

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ 2) ม. 5,6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-06


2017-11-08 09:56:04

206

สส51021-2912

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำบริเวณวัดท้ายหาด ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-06


2017-11-08 09:50:42

205

สส51021/2911

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-11-06


2017-11-08 09:46:20

204

สส51021/2858

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว-บ้านบางกระรี้ โดย บริษัท โชคสุพรการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-11-01


2017-11-08 09:41:15

202

สส51021/2758

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับวัสดุในการจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 29 รายการ รวมเป็นเงิน 215,197.33 บาท กับ บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ผู้ขาย ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 18 ต.ค 60 กำหนดส่งของภายใน 3 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ต.ค 60 ซึ่งบริษัท ฯ ได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับพัสดุ

2017-10-20


2017-11-07 10:07:36

201

สส51021/2728

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงถนนพร้อมพื้นลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดเกตการาม

รายงานผล

2017-10-18


2017-11-03 09:25:12

200

สส51021/2732

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงถนนพร้อมพื้นลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดเกตการาม

เปิดเผยราคากลาง

2017-10-18


2017-11-03 09:22:21

199

สส51021/2688

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาเดินสาย LAN เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งรางเก็บสาย 5 จุด กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ต.ค 60

รายงานผล

2017-10-17


2017-11-02 08:55:09

198

สส51021/2653

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

ประกาศรายชื่อ

2017-10-12


2017-10-30 15:57:54

197

สส51021/2650

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

ประกาศรายชื่อ

2017-10-12


2017-10-30 15:56:09

196

สส51021/2680

รายงานผลการจัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่ถวายดอกไม่จันทร์

รายงานผล

2017-10-17


2017-10-30 12:48:45

195

สส51021/2678

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานซื้อ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 29 รายการ

เปิดเผยราคากลาง

2017-10-17


2017-10-30 12:48:45

194

สส51021/2647

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดทำภัตตาหารเช้าสำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ศุกร์ที่ 13 ต.ค 60 กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ต.ค 60

รายงานผล

2017-10-17


2017-10-30 10:01:33

193

สส51021/2767

ประกาศประกวดราคาฯและเอกสารจ้างฯ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาจ้าง

2017-10-17


2017-10-30 09:04:32

192

สส 51021/2695

ส่งข้อมูลการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ส่งข้อมูลการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แบบ ผ.ด.๓) งวดที่ ๓ (กรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) และแบบ ผ.ด. ๖ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-10-18


2017-10-20 14:26:50

191

สส 51021/2694

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้ง

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทำแผน

2017-10-18


2017-10-20 14:13:32

190

สส 51021/2692

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR ขนาดไม่น้อยกว่า ๓x๖ เมตร ขนาดจอจริงไม่ต่ำกว่า ๒.๕x๕.๕ เมตร และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด เช่น Computer ตู้ไฟ พร้อมทั้งติดตั้งภายนอกอาคารโรงยิม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-10-18


2017-10-20 10:51:26

189

สส 51021/2683

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย หจก.แม่กลองสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-10-17


2017-10-20 10:24:36

188

สส51021/2613

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การจรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย หจก. จิตต์ไพศาล เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

ตรวจรับงาน

2017-10-09


2017-10-12 17:14:03

187

สส51021/2618

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประม

ประกาศอบจ.สมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สมุทรสงคราม 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-10-10


2017-10-10 10:11:07

186

สส51021/2561

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.บางน้อยสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-10-03


2017-10-09 15:30:43

185

สส51021/2475

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายไฟฟ้าสาธารณะถนนสารภี ม.2,8,10 ต.บางยี่รงค์ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-09-28


2017-10-06 11:52:44

184

สส51021/2482

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายเขตไฟฟ้าพร้อม โคมไฟส่องสว่าง ซอยคลองบ้านค่าย ม.4,6 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-09-28


2017-10-06 11:51:00

183

สส51021/2542

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดดอกไม้สด ในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-09-29


2017-10-05 16:20:22

182

สส51021/2559

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองสองร่อง ม.7 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย หจก. พระลักษณ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-10-03


2017-10-05 16:17:33

181

สส51021/2473

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อนุมัติดำเนินการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสารภี ม.2,8,10 ต.บางยี่รงค์ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-28


2017-10-05 16:15:01

180

สส51021/2480

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อนุมัติดำเนินการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ซอยคลองบ้านค่าย ม. 4,6 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-28


2017-10-05 16:13:03

179

สส51021/2539

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-09-29


2017-10-03 16:17:09

178

สส 51021/2387

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝักโกงกาง จำนวน 50,000 ฝัก ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดซื้อ

2017-09-21


2017-09-29 14:40:33

177

สส 51021/2390

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารกลางวัน ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดจ้าง

2017-09-21


2017-09-29 14:32:47

176

สส 51021/2386

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดซื้อ

2017-09-21


2017-09-29 14:26:29

175

สส 51021/2385

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เช่าเต้นท์และเก้าอี้ ตามโตรงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดจ้าง

2017-09-21


2017-09-29 14:21:11

174

สส 51021/2372

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 400 กล่อง ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดจ้าง

2017-09-21


2017-09-29 14:18:15

173

สส 51021/2370

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส และน้ำแข็งโม่ ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2560 ของ อบจ.สมุทรสงคราม

ผลการจัดซื้อ

2017-09-21


2017-09-29 14:13:22

172

สส 51021/2424

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารภี หมู่ที่ 7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผู้ชนะการเสนอราคา

2017-09-26


2017-09-29 13:39:07

171

สส 51021/2512

ประชาสัมพันธ์การส่งมอบรถยนต์บรรทุกเทท้าย(ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FM8JN1-SGT จำนวน 1คัน

การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย(ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FM8JN1-SGT จำนวน 1 คัน กับบริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ แจ้งส่งมอบรถยนต์ดังกล่าว ในวันที่ 29 ก.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-09-29


2017-09-29 13:34:10

170

สส 51021/2234

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๓๑ รายการ

การตรวจรับพัสดุ

2017-09-29


2017-09-29 13:13:21

169

สส 51021/2303

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมระบบระบายน้ำศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสงคราม หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อ

2017-09-14


2017-09-29 09:23:19

168

สส 51021/2513

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผน

2017-09-29


2017-09-29 09:17:31

167

สส51021/2432

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อบจ.สมุทรสงคราม ผ่านสถานีวิทยุกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เอฟ.เอ็ม 107.5 เม็กกะเฮิร์ท ในรูปแบบรายการ "อบจ.สมุทรสงครามพบประชาชน" ความยาว 1 ชั่วโมง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จำนวน 12 เดือน

ผู้ชนะการการเสนอราคา

2017-09-26


2017-09-28 16:09:54

166

สส51021/2431

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในอาการศูนย์ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 เครื่อง

ผลการจัดจ้าง

2017-09-26


2017-09-28 16:03:57

165

สส51021/2466

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ซอยคลองบ้านค่าย ภายในวงเงินงบประมาณ 558,514.21 บาท 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสารภี เชื่อมตำบลโรงหีบ 614,825.09 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-27


2017-09-28 09:22:34

164

สส51021/2424

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารภี ม.7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การเปิดเผยราคากลาง

2017-09-27


2017-09-27 16:35:14

163

สส51021/2409

รายงานผลการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-09-25


2017-09-26 14:36:43

162

สส51021/2356

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

การตรวจรับวัสดุหินคลุก จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 205,900.- บาท บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับพัสดุ

2017-09-20


2017-09-25 13:19:54

161

สส51021/2289

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้สำหรับกำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 31 รายงาน เป็นเงินจำนวน 241,057.44 บาท

ผลการจัดซื้อ

2017-09-14


2017-09-25 13:14:01

160

สส51021/2278

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานซื้อ

อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้สำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ จำนวน 31 รายงาน

เปิดเผยราคากลาง

2017-09-13


2017-09-25 13:10:59

159

สส51021/2350

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านรางน้ำผึ้ง ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผลการจัดซื้อ

2017-09-20


2017-09-25 13:04:42

158

สส51021/2270

รายงานผลการจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการจัดซื้อ

2017-06-19


2017-09-25 12:59:01

157

สส51021/2298

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจัดจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-14


2017-09-14 16:25:15

156

สส51021/2294

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การซ่อมแซมระบบระบายน้ำศูนย์เครื่องจักรกล

เปิดเผยราคากลาง

2017-09-14


2017-09-14 16:23:32

155

สส51021/2296

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจัดซื้อวัสดุหินคลุกมากองเก็บที่ศูนย์เครื่องจักรกล

การจัดซื้อจัดจ้าง

2017-09-14


2017-09-14 16:21:01

154

สส51021/2250

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) ม. 2 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-09-12


2017-09-13 14:23:31

153

สส51021/2256

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม-บ้านลัดจวน ม.5 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-09-12


2017-09-13 14:21:02

152

สส51021/2219

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกัฬาบ้างโรงกุ้ง จ.สมุทรสงคราม โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-09-12


2017-09-12 09:02:08

151

สส51021/2118

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2017-08-25


2017-09-04 11:52:29

150

สส51021/2167

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากง่าม โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรัตน์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง เสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-08-17


2017-09-04 11:49:25

149

สส51021/2014

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองโรจน์ โดย บริษัท โชคสุพรการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับ ในวันที่ 17 ส.ค 60

การตรวจรับงาน

2017-08-31


2017-08-31 16:02:01

148

สส51021/2170

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ตำบลท่าคา ม.4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศ

2017-08-31


2017-08-31 15:58:05

147

สส51021/2164

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FG8JF1 D-JJT จำนวน 1 คัน กับบริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ แจ้งส่งมอบรถบรรทุกน้ำฯดังกล่าว ในวันที่ 30 ส.ค 60 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-08-30


2017-08-30 14:55:37

146

สส51021/2100

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผลการเปิดซอง

2017-08-23


2017-08-23 15:09:57

145

สส51021/2068

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ ตำบลท่าคา ม.4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8/2560 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2017-08-22


2017-08-22 10:52:20

144

สส51021/2058

ประชาสัมพันธ์การส่งมอบรถบรรทุกน้ำ ชนิด6ล้อ ยี่ห้อฮีโน รุ่น FG8JF1 จำนวน 1คัน

การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FG8JF1 จำนวน 1คัน กับบริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ แจ้งสางมอบรถบรรทุกน้ำฯ ดังกล่าว ในวันที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 15.00 น.

การตรวจรับงาน

2017-08-21


2017-08-22 10:15:01

143

สส51021/2016

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม-บ้านลัดจวน ม.5 ต.บ้านปรกอ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม และรายละเอียดขอมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

2017-08-18


2017-08-22 10:06:33

142

สส51021/2018

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแผง (สะพานแดงเก่า) ม.2 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

2017-08-18


2017-08-22 09:59:26

141

สส51021/1983

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาทำสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงราม โดย หจก. เอส.พี.เค.ดี.กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 11 พ.ย 59 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 17 ก.พ 60 เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับ ในวันที่ 18 ส.ค 60

การตรวจรับงาน

2017-08-15


2017-08-22 09:49:22

140

สส51021/2036

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้องแสงจันทร์ (ช่วงที่2) ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผลการเปิดซอง

2017-08-21


2017-08-22 09:42:41

139

สส 51021/2018

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-08-16


2017-08-18 10:33:02

138

สส 51021/2016

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม - บ้านลัดจวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-08-18


2017-08-18 10:18:55

137

สส51021/2007

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้องคุ้ง-บ้านลัดตาช่วย ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-08-17


2017-08-17 15:10:16

136

สส51021/1826

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงตลาดปลาแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 73/2559 ลงวันที่ 15 ก.ย 59 หจก.บุญสร้างสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-07-27


2017-08-08 11:10:55

135

สส51021/1841

รายงานผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ โดยวิธีพิเศษ

รายงานผล

2017-08-03


2017-08-03 15:39:16

134

สส51021/1826

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะในแนวถนนสายหลังโรงพยาบาลอัมพวา

การตรวจรับงาน

2017-08-02


2017-08-02 14:05:11

133

สส51021/1853

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง ม.7 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-08-01


2017-08-02 14:02:39

132

สส51021/1791

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม) ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดย หจก.จิตต์ไพศาล เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-07-24


2017-07-31 16:33:03

131

สส51021/1806

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว-บ้านบางกระรี้ ม.5 ต.เหมืองใหม่ ม.2,3 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-07-26


2017-07-27 14:21:24

130

สส51021/1824

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจั้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-07-27


2017-07-27 14:18:09

129

สส51021/1750

เปิดเผยราคากลาง

นายกอบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ สีเหลือง หมายเลขทะเบียบ 80-5795 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 017-49-0011 ในวงเงินงบประมาณ 488,000.- บาท

เปิดเผยราคากลาง

2017-07-19


2017-07-25 10:41:06

128

สส51021/1744

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

การตรวจรับรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ยามสัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 26 มิ.ย 60 โดย บริษัท สยามนิสสัน สมุทรสงคราม จำกัดเป็นผู้ขาย ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบรถโดยสารเสร็จเรียนบร้อย

การตรวจรับพัสดุ

2017-07-18


2017-07-25 10:37:35

127

สส51021/1787

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 15 มิ.ย 60

รายงานผล

2017-07-24


2017-07-24 16:09:07

126

สส51021/1782

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท้องคุ้ง - บ้านลัดตาช่วย ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และรายลัะเอียดข้อมูลราคากลาง

ประกาศสอบ

2017-07-24


2017-07-24 16:01:15

125

สส51021/1780

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ (ช่วงที่ 2) ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม และรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ประกาศสอบ

2017-07-24


2017-07-24 15:58:56

124

สส51021/1739

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-07-14


2017-07-20 09:30:44

123

สส51021/1728

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์ ม. 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-07-14


2017-07-20 09:27:23

122

สส51021/1721

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินโครงการประมูลจ้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การดำเนินงานโครงการ

2017-07-13


2017-07-14 11:15:40

121

สส51021/1702

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการทางอิเล็ก

ตามที่อบจ.สมุทรสงคราม ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฎว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัตเพียงคนเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาตามวัตถุประสงค์ อบจ.สมุทรสงคราม จึงยกเลิกประกาศ

ยกเลิกประกาศ

2017-07-12


2017-07-13 10:54:46

120

สส51021/1555

เปิดเผยราคากลาง

ดำเนินการจ้างรถยนต์บรรทุกชานท้ายต่ำ(เทเลอร์) ยี่ห้อ HINO สีเหลือ-แดง หมายเลขทะเบียน 80-7114 รหัสพัสดุ 017-56-0012 ในวงเงินงบประมาณ 211,900.- บาท

เปิดเผยราคากลาง

2017-06-28


2017-06-29 13:46:26

119

สส51021/1554

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจั้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง ม.7 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-06-28


2017-06-28 15:38:29

118

สส51021/1559

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว-บ้านบางกระรี้

ประกาศสอบ

2017-06-28


2017-06-28 15:36:18

117

สส51021/1534

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ

รายงานผล

2017-06-27


2017-06-28 15:33:51

116

สส51021/1528

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025) ต.ท้ายหาด , ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย บ. พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-06-26


2017-06-26 16:28:26

115

สส51021/1427

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต ม.6 ต.คลองโคน-ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุมรสงคราม โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-06-22


2017-06-22 15:59:14

114

สส51021/1309

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-06-22


2017-06-22 15:56:44

113

สส51021/1479

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาบ้านโรงกุ้ง ม.6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-22


2017-06-22 15:42:29

112

สส51021/1453

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 6 ก.ค 60 โดย หจก.ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้าง ซึ้งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-06-20


2017-06-20 11:44:35

111

สส51021/1440

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-19


2017-06-19 11:37:14

110

สส51021/1421

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกวดราคาจ้าง

2017-06-15


2017-06-15 16:03:22

109

สส51021/1414

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

รายงานผล

2017-06-14


2017-06-15 08:51:58

108

สส51021/1415

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-14


2017-06-15 08:48:25

107

สส51021/1410

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่2) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคา

2017-06-14


2017-06-15 08:45:56

106

สส51021/1393

การยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่อบจ.สมุทรสงคราม ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลิกคลอง จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารประกวดซื้อฯ เลขที่3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60 ไปแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดแข่งขันราคาตามวัตถุประสงค์ของการประมูลจัดซื้อด้วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด อบจ.สมุทรสงคราม จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารการประกวดราคาซื้อฯ เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60

ยกเลิกประกาศสอบ

2017-06-13


2017-06-13 15:00:34

105

สส51021/1356

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การประมูลโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาโรงกุ้ง ม.6 ต.บางแก้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การดำเนินงานโครงการ

2017-06-08


2017-06-08 16:12:54

104

สส51021/1345

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-06-07


2017-06-07 09:29:02

103

สส51021/1324

ส่งสำเนาประกาศแก้ไขรายละเอียดการเสนอราคาการจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองจำนวน 2 ลำ

อบจ.ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60 การซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ไปแล้วนั้น อบจ.สมุทรสงคราม ได้ประกาศแก้ไขรายละเอียดการเสนอราคาใหม่โดยรายละเอียดตามประกาศฯ

แก้ไขรายละเอียด

2017-06-05


2017-06-05 13:55:24

102

สส51021-1300

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้งสีวัง ม.9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-02


2017-06-02 15:06:18

101

สส51021/1298

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองโรจน์ ม.7 ต.ท่าคา อ.อัมพวา-ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-06-02


2017-06-02 15:04:22

100

สส51021/1278

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนมะโนรา-บ้านคลองแค (สวนนางละมัย ทองประไพ) ม. 5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-05-31


2017-06-01 15:03:04

99

สส51021/1245

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

การรายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-05-29


2017-05-29 15:51:54

98

สส51021/1180

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้าง(ครั้งที่2) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-22


2017-05-22 15:27:47

97

สส51021/1182

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคา(ครั้งที่2) งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบ

2017-05-22


2017-05-22 15:25:16

96

สส51021/1178

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯสมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-22


2017-05-22 15:22:22

95

สส51021/1188

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนมะโนรา - บ้านคลองแค (สวนนางละมัยทองประไพ) ม.5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

การดำเนินงานโครงการ

2017-05-22


2017-05-22 14:39:57

94

สส51021/1176

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-05-19


2017-05-22 12:35:01

93

สส51021/1169

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ.1-0028) ต.บางแค , ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ตรวจรับงาน

2017-05-18


2017-05-18 15:57:43

92

สส51021/1126

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (วอยลุงเรือน ช่วงที่3) ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-05-16


2017-05-17 14:59:16

91

สส51021/1128

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต ม.6 ต.คลองโคน-ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-05-16


2017-05-17 09:07:30

90

สส51021/1057

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาบ้านโรงกุ้ง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกวดราคาจ้าง

2017-05-09


2017-05-09 10:57:10

89

สส51021/1032

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-05


2017-05-05 15:26:47

88

สส51021/1034

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองโรจน์ ม.7 ต.ท่าคา อ.อัมพวา -ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-05


2017-05-05 15:24:41

87

สส51021/1036

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้งสีวัง ม.9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-05-05


2017-05-05 15:22:26

86

สส51021/1023

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านวัดประชา ม. 8,7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวงเงินงบประมาณ 383,000.- บาท

เปิดเผยราคากลาง

2017-05-05


2017-05-05 15:20:01

85

สส51021/1022

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 4 พ.ค 60

ประกวดราคาจ้าง

2014-05-04


2017-05-04 10:00:35

84

สส51021/0969

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดพิ่มเติมครั้ง

ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทำแผน

2017-04-27


2017-04-27 14:00:38

83

สส51021/0862

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การจ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวงเงินประมาณ 251,000.- บาท

จัดซื้อจัดจ้าง

2017-04-12


2017-04-26 14:46:54

82

สส51021/0936

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดาวโด่ง-บ้านปรก (สส.ถ.1-0024) ม.3 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวงเงินงบประมาณ 159,576.96 บาท

การจัดซื้อ

2017-04-24


2017-04-26 14:44:18

81

สส51021/0942

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ยกเลิกประกาศสอบ

2017-04-25


2017-04-26 14:38:40

80

สส51021/0840

การเปิดเผยราคากลาง

นายกอบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของอบจ.สมุทรสงคราม ตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา (ครั้งที่3)

เปิดเผยราคากลาง

2017-04-11


2017-04-25 16:40:48

79

สส51021/0888

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกประกาศสอบราคางานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศสอบ

2017-04-18


2017-04-20 10:47:20

78

สส51021/0882

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต ม.6 ต.คลองโคน-ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบราคาจ้าง

2017-04-18


2017-04-20 10:42:03

77

สส51021/0880

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (ซอยลุงเรือน ช่วงที่ 3) ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบราคาจ้าง

2017-04-18


2017-04-20 10:37:42

76

สส51021/0884

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนมะโนรา-บ้านคลองแค (สวนนางละมัย ทองประไพ) ม.5,8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2017-04-18


2017-04-20 10:32:57

75

สส51021/0854

ส่งข้อมูลการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-04-11


2017-04-20 10:28:21

74

สส51021/0829

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท นายกอบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านมอบลัด-บ้านคลองคต ม.6ต.บางขันแตก เชื่อม ม.1ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวงเงินงบประมาณ 418,000.-บาท

เปิดเผยราคากลาง

2017-04-10


2017-04-14 13:58:47

73

สส51021/0857

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดท้องคุ้ง ม.10 ต.สวนหลวง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้าง 68/2559 โดย บริษัท สิระชัยคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-04-12


2017-04-14 13:51:55

72

สส51021/0871

รายงานผลการเปิดซอบราคา

ผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-04-12


2017-04-14 13:48:54

71

สส51021/0773

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ตามประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 23 ก.พ. 60

รายงานผล

2017-04-04


2017-04-05 15:45:07

70

สส51021/0775

เปิดเผยราคากลาง

นายกอบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-4617 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 006/27-0004 ในวงเงินงบประมาณ 201,690.- บาท เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงให้สำนักปลัดอบจ.สมุทรสงคราม ดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของอบจ.สมุทรสงคราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2017-04-04


2017-04-05 15:15:52

69

สส51021/0741

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้างและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การตรวจรับงาน

2017-04-03


2017-04-03 16:14:01

68

สส51021/0752

แจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน งวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ครั้งที่ 2

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม โดยบริษัท ชินาภัคคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

การตรวจรับงาน

2017-04-03


2017-04-03 16:11:40

67

สส51021/0729

การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่3) โดย หจก.ดำรงกุลการโยธาเป็นผู้รับจ้าง

การตรวจรับงาน

2017-03-31


2017-04-03 09:58:56

66

สส51021/0731

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน

ประกาศสอบ

2017-03-31


2017-04-03 09:55:58

65

สส51021/0734

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศสอบ

2017-03-31


2017-04-03 09:53:49

64

สส51021/0710

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

รายงานผล

0201-03-29


2017-03-30 16:56:52

63

สส51021/0652

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.7 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่ง ร้านต่ายการไฟฟ้า ได้ดำเนินการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

การตรวจรับงาน

2017-03-24


2017-03-23 16:20:47

62

สส51021-0650

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-03-22


2017-03-22 15:05:11

61

สส51021/0656

ส่งข้อมูลการดำเนินงาน

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ชนิด 6ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินงานโครงการ

2017-03-22


2017-03-22 15:03:05

60

สส51021/0621

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-03-20


2017-03-20 16:28:14

59

สส51021/0595

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา (ช่วงที่ 2) ม.2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-03-15


2017-03-17 10:37:33

58

สส51021/0578

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 14 ก.พ. 60

การดำเนินงานโครงการ

2017-03-14


2017-03-14 15:31:05

57

สส51021/0576

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์

รายงานผล

2017-03-14


2017-03-14 15:27:42

56

สส51021/0561

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม)

รายงานผล

2017-03-13


2017-03-13 15:56:23

55

สส51021/0549

การตรวจรับงาน งวดที่3 และงวดที่4 (งวดสุดท้าย)

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม งวดที่3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2559 ลงวันที่ 2ธ.ค.58 และบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 20 ม.ค.59 โดยบริษัท ชินาภัคคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

การตรวจรับงาน

2017-03-08


2017-03-08 16:06:01

54

สส51021/0515

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด10ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้าง

2017-03-06


2017-03-08 09:48:27

53

สส51021/0473

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-03-01


2017-03-02 16:16:18

52

สส51021/0433

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดย หจก.เจริญอารีย์ ได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-27


2017-02-28 08:00:40

51

สส51021/0396

ส่งข้อมูลการดำเนินงาน

ส่งข้อมูลการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด10 ล้อ จำนวน 1คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินงานโครงการ

2017-02-23


2017-02-27 13:45:52

50

สส51021/0395

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ชนิด6ล้อ และตารางแสดงวงเงิน

ประกวดราคาซือรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ชนิด 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี จำนวน 1 คัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาจ้าง

2017-02-23


2017-02-27 13:43:24

49

สส51021/0388

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดบางคนทีใน ม.8 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 จำนวนเงิน 2,590,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-22


2017-02-22 15:47:15

48

สส51021/0355

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์ ม.1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-02-17


2017-02-17 15:39:02

47

สส51021/0353

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา (ช่วงที่2) ม.2 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-02-17


2017-02-17 15:36:58

46

สส51021/0351

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม) ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2017-02-17


2017-02-17 15:34:56

45

สส51021-0

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์

รายงานผล

2017-02-17


2017-02-17 15:31:49

44

สส51021/0326

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก(สส.ถ.1-0025) ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 59

รายงานผล

2017-02-14


2017-02-16 14:13:44

43

สส51021/0315

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ต.อัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 14ก.พ.2560

ประกวดราคาจ้าง

2017-02-14


2017-02-16 09:16:20

42

สส51021/0309

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข ม.10 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 โดย บริษัทโรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-10


2017-02-10 16:10:36

41

สส51021/0202

รายงานผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

รายงานผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษงานปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถบริเวณอุทยาน ร.2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-01-26


2017-02-09 11:20:52

40

สส51021/0287

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลัดตาช่วย-บ้านท้องคุ้ง (ช่วงที่ 2) ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 59 โดย หรก.โชคชัยรัตน์การโยธา เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-08


2017-02-09 11:16:15

39

สส51021/0237

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถบริเวณอุทยาน ร.2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2560 ลงวันที่ 26 ม.ค. 60 จำนวนเงิน 727,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภานใน 7 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 2 ก.พ. 60 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-02-02


2017-02-09 11:10:26

38

สส51021/0246

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

รายงานผล

2017-02-03


2017-02-07 08:14:54

37

สส51021/0198

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด - บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1-0025) ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2559

การดำเนินงานโครงการ

2017-01-26


2017-01-27 11:24:03

36

สส51021/0139

การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ

ประกวดราคาจ้าง

2017-01-20


2017-01-24 10:00:09

35

สส51021/0137

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบราคาจ้าง

2017-01-20


2017-01-20 11:08:24

34

สส51021/0126

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินการโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การดำเนินงานโครงการ

2017-01-19


2017-01-19 12:04:39

33

สส51021/0118

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ. 1-0028) ต.บางแค ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2017-01-17


2017-01-19 12:01:41

32

สส51021/0081

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 77/2559 ลงวันที่ 28 ก.ย. 59 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 23 ธ.ค. 59 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-01-11


2017-01-16 09:59:32

31

สส51021/0085

รายงานผลการเปิดซอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่3) ม.7,8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผลการเปิดซองสอบราคา

2017-01-12


2017-01-13 17:11:45

30

สส51021/0054

การตรวจรับงาน

การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาด แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณตลาดแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (งานโครงสร้าง) ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-01-09


2017-01-09 12:01:10

29

สส51021/0026

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน ม.8,2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2017-01-05


2017-01-05 14:56:11

28

สส51021/0017

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่2) ม.7,8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 2 พ.ย. 59 จำนวนเงิน 1,650,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 1 ม.ค. 60 โดยบริษัทโรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย

การตรวจรับงาน

2017-01-04


2017-01-04 15:40:03

27

สส51021/0013

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ.1-0028) ต.บางแค ,ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2559

การดำเนินงานโครงการ

2017-01-04


2017-01-04 15:33:57

26

สส51021/2891

ส่งสำเนาประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด-บ้านบางเรือหัก (สส.ถ.1 - 0025) ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การประกวดราคาจ้าง

2016-12-28


2016-12-29 12:50:20

25

สส51021/2851

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณวัดบางกล้วย

การตรวจรับงาน

2016-12-22


2016-12-23 13:28:26

24

สส51021/2835

ส่งข้อมูลการรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลัดตาช่วย-บ้านท้องคุ้ง (ช่วงที่2) (สส.ถ.1-0022) ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายงานผล

2016-12-21


2016-12-21 15:49:51

23

สส51021/2825

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแหงแผ่นดิน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 71/2559 ลงวันที่ 14 ก.ย. 59 โดย หจก.ถิรเถกิงสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 21 ธ.ค. 59

การตรวจรับงาน

2016-12-20


2016-12-21 10:33:11

22

สส51021/2828

การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดดาวโด่ง ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้าง

2016-12-20


2016-12-20 15:22:06

21

สส51021/2811

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 69/2559 ลงวันที่ 7 ก.ย. 59 โดย หจก.ถิรเถกิงสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 19 ธ.๕. 59

การตรวจรับงาน

2016-12-16


2016-12-16 15:46:31

20

สส 51021/2207

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเจ็กเส็ง ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 64/2559 ลงวันที่ 29 ก.ค. 59 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 59 โดย หจก.เจิญอารีย์ (1978) เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจำทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 19 ธ.๕. 59

การตรวจรับงาน

2016-12-16


2016-12-16 15:41:59

19

สส51021/2461

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่3) ม.7,8 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศที่แนบ

ประกาศสอบ

2016-12-13


2016-12-13 16:20:35

18

สส51021/2429

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านแพรกทะเล ม.4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 63/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 งบประมาณ 3,800,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 3,800,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 22 พ.ย. 2559 โดย หจก.แม่กลองสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง

การตรวจรับงาน

2016-12-08


2016-12-08 10:13:35

17

สส51021/2445

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 72/2559 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2559 จำนวนเงิน 4,000,000.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 14 ธ.ค. 2559 โดย บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

การตรวจรับงาน

2016-12-08


2016-12-08 10:08:13

16

สส51021/2414

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค-บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ.1-0028) ต.บางแค,ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 6ธ.ค.2559

ประกวดราคาจ้าง

2016-12-06


2016-12-06 16:28:54

15

สส51021/2351

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลัดตาช่วย-บ้านท้องคุ้ง (ช่วงที่ 2) (สส.ถ.1-0022) ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศสอบ

2016-11-25


2016-11-25 14:41:00

14

สส51021/2285

การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด (ช่วงที่ 2) ม.8,7 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 37/2559 ลงวันที่ 9 ก.พ 2559 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับวันที่ 30 ส.ค 2559 โดย บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 23 พ.ย 2559

การตรวจรับงาน

2016-11-17


2016-11-23 10:43:39

13

สส51021/2214

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 58/2559 ลงวันที่ 22 ม.ย. 2559 โดย หจก. ส.ปทุมชัย เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจำทำการตรวจรับงานในวันที่ 9 พ.ย. 2559

การตรวจรับงาน

2016-11-07


2016-11-10 10:28:55

12

สส51021/2216

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารเอนประสงค์บริเวณวัดบางคนทีใน ม.8 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 24/2559 ลงวันที่ 28 ก.ย. 59

รายงานผล

2016-11-07


2016-11-08 14:11:38

11

สส51021/2207

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองช่อง ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 65/2559 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2559 โดย บ.พี เอส ดี คอนสตัคชั่น 2100 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจการจ้างจำทะการตรวจรับงาน ในวันที่ 9 พ.ย.59

การตรวจรับงาน

2016-11-07


2016-11-08 14:07:43

10

สส51021/2111

การรายงานผลการเปิดซองสอบราคา

การายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน ภายในสนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม

ผลการเปิดซอง

2016-10-26


2016-10-28 14:07:55

9

สส51021/2110

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อสอดเหลี่ยมบ้านบางแสม ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2016-10-26


2016-10-28 14:00:20

8

สส51021/2099

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง (ช่วงที่ 2)

ผลการประกวดราคาจ้าง

2016-10-25


2016-10-26 12:29:46

7

สส51021/2116

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองหลอด-บ้านคลองบ้านใต้

การตรวจรับงาน

2016-10-25


2016-10-26 12:26:13

6

สส51021/2114

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองด่านตอนในหมู่ที่ 8,2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2016-10-25


2016-10-26 12:24:46

5

สส51021/2085

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน

การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมอัฒจันทร์เหล็กบริเวณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

การตรวจรับงาน

2016-10-25


2016-10-26 12:22:22

4

สส51021/2098

การดำเนินงานโครงการ

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดบางคนที่ใน

การดำเนินโครงการ

2016-10-25


2016-10-26 12:19:42

3

สส51021/2104

แจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน (งวดที่ 2)

การตรวจรับงานปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (งวดที่ 2) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2559 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558

การตรวจรับงาน

2016-10-25


2016-10-26 12:12:57
 
   ปี 2559
มกราคม
 
19 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองขุด (ช่วงที่ 2) 26/01/59
18

✏การดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จำนวนเงิน 662,127.65 บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้าฯ ได้รับเงิน 50% แรกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามบันทึกข้อตกลงการจ้างเลขที่ 131/2558 ลงวันที่ 29 ก.ย. 58 นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคนที ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานในงานในวันที่ 26 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น.

26/01/59
17 ✏ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง (สวนนายปฎิภาณ-สวนนายสวัสดิ์) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 26/01/59
16 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร (ช่วงที่ 2) ม.2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 58 งบประมาณ 2,645,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 1,870,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 9 มกราคม 2559 โดย บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. 25/01/59
15 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาหลวง 19/01/59
14 ✏ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 19/01/59
13 ✏ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางนางจีน 18/01/59
12 ✏ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สายทาง 18/01/59
11 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 15/01/59
10 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและลานอเนกประสงค์พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณวัดปากน้ำ 13/01/59
9 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนัดตาว่าย 13/01/59
8 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบางแค 7 13/01/59
7 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลตาขุน 12/01/59
6 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสี่แยก-วัดประชา 12/01/59
5 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณดอนหอยหลอด 12/01/59
4 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวังสุข 12/01/59
3 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านปรก 49 (ซอยเหลือบชม) 07/01/59
2 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลหลักเมือง 07/01/59
1 ✏รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดเป้ง 06/01/59
กุมพาพันธ์
 
15 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองโพงพาง ม.7 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 29/02/59
14 ✏การดำเนินงานโครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านรางน้ำผึ้ง (สวนนายปฎิภาณ-สวนนายสวัสดิ์) 26/02/59
13 ✏การตรวจรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาราม ม.7 ต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 78/2558 ลงวันที่ 30 ก.ย. 58 งบประมาณ 2,200,000.- บาท วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 2,200,000.- บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 29 ธ.ค. 58 โดย หจก.ถิรเถกิงสถาปัตย์ เป็นผู้จ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 24 ก.พ. 59 เวลา 14.30 น. 24/02/59
12 ✏ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 24/02/59
11 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย 18/02/59
10 ✏การตรวจรับวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนจำนวน 3 สายทาง 17/02/59
9 ✏การตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแสม-บ้านบางขันแตก(สส.ถ.1-0002) ต.ท้ายหาด-ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 21/2559 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2558 งบประมาณ 2,888,300.- บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน 2,888,300.-บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างจำทำการตรวจรับงาน ในวันที่ 15 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. 17/02/59
8 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านท้องคุ้ง ม.10 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 67/2557 ลงวันที่ 25 ก.ย. 57 และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 27 ก.ค. 58 โดย หจก.ณัฐพลการช่าง เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านท้องคุ้ง ม.10 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เสร็จเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวการจ้างจำทำการตรวจรับงานในวันที่ 15 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2559 17/02/59
7 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางนางจีน 17/02/59
6 ✏การตรวจรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์) หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (งวดที่ 1) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 30 ก.ย. 58 จำนวนเงิน 9,935,000.- บาท (เก้าส้านเก้าแสนหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ก.พ.59 โดย บริษัท พีรามิด ครุภัณฑ์การศึกษา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ข้อ 4 (งวดที่ 1) และคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานในวันที่ 10 เดือน ก.พ.59 เวลา 11.00 น. 17/02/59
5 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 เส้นทาง 05/02/59
4 ✏การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณวัดปราโมทย์ 05/02/59
3 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านจัดสรรคลองด่าน-บ้านคลองด่าน 04/02/59
2 ✏รายงานผลการเปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านบัวส้มตำ-วัดสวนแก้ว 04/02/59
1 ✏ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเชื่อมสะพานข้ามคลองบางน้อย ม.4 ต.จอมปลวก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 04/02/59