Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  ประกาศเรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม
เรียกประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562 มีกำหนด 45 วัน 2019-02-05 14:05:03 File:
  ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนิน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 2019-01-14 09:32:16 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลองหมายเลขทะเบียน ตค 122 รหัสพัสดุ 033-60-0004
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-02-15 15:46:35
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-02-15 15:31:00
ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะฯ
ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ปี 2562
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-02-15 13:28:12

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน --ยังไม่มีประกาศ--    
           
 
0
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG