Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สมุทรสงคราม 2019-09-17 11:40:12 File:
  ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม 2019-09-03 15:38:54 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ
ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในซุ้มพัฒนาเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ "การระบายสี" สำหรับเด็กทุกช่วงอายุ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบจ.สส. 2563
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2020-01-21 09:26:56
ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อฯ
ประกาศผู้ชนะการซื้อถังขยะพร้อมติดตั้งและป้ายบ่งชี้ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบจ.สมุทรสงคราม 2563 จำนวน 3 ชุด
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2020-01-21 09:23:47
การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน
การตรวจรับงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านสี่แยก-บ้านทะลุแก้ว ม.8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2020-01-21 09:16:29

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน << ยังไม่มีประกาศ >>    
           
 
0
   
 
เว็บพันธมิตร
 
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG