Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  การรับลงทะเบียนองคืกรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2.กำหนดการลงทะเบียนขององค์กร 2018-10-18 16:14:21 File:
  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล และมาตรฐานอาชีพ
การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล และมาตรฐานอาชีพ 2018-10-09 15:54:28 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำภัตตาหารเช้า และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-10-19 15:40:59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างงานบริการรถรางดูงาน ค่าบำรุง ห้องประชุมพัฒนาที่ดินและเครื่องเสียง และค่าจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการฯ
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-10-19 15:39:31
ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเหมืองใหม่ ม.2 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-10-18 17:28:56

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน --ยังไม่มีประกาศ--    
           
 
0
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG