Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2561
ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนได้สูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่องฯ 2018-03-22 15:05:48 File:

  การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2561
ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนได้สูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่องฯ
2018-03-22 15:05:48 File:
  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมียแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสวมเครื่องแบบสีกากี รายละเอียดปรากฎตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้าย
2018-03-09 17:28:03 File:
ดูทั้งหมด>>>

 

 
 
รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-04-20 16:20:43
รายงานผลการจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-04-20 16:18:27
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-04-20 11:07:15

ดูทั้งหมด>>>

 

  ประกาศรับสมัครงาน ยังไม่มีประกาศ!    
 
 
 
 
         
     

คู่มือประชาชน

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     
 

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG