Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมียแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสวมเครื่องแบบสีกากี รายละเอียดปรากฎตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้าย 2018-03-09 17:28:03 File:

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมียแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสวมเครื่องแบบสีกากี รายละเอียดปรากฎตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้าย
2018-03-09 17:28:03 File:
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีกำหนด 45 วัน
2018-02-06 11:36:36 File:
ดูทั้งหมด>>>

 

 
 
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นผิว (ผ้าไวนิลใต้น้ำ) ในสระว่ายน้ำศูนย์สุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ (ศูนย์วารีบำบัด) อบจ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 งาน
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-03-19 11:23:01
รายงานผลการจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อถ้วยรางวัล และโล่รางวัลตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-03-19 11:20:42
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการประกาศประกวดราคาจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดไทร ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-03-15 15:33:27

ดูทั้งหมด>>>

 

  ประกาศรับสมัครงาน ยังไม่มีประกาศ!    
 
 
 
 
         
     

คู่มือประชาชน

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     
 

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG