Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย)
เขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย)อำเภอเมืองฯ อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที โดยเกิดเหตุฝนตกและลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 10 พฤศภาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น. และได้สิ้นสุดในวันเดียวกันเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมาก และหลังจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีที่พักอาศัยของประชาชน รวมถึงสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิน 111 หลังคาเรือน 25 หมู่บ้าน/ชุมชน 12 ตำบล (รายละเอยดตามหนังสือที่แนบ) 2019-05-23 09:07:20 File:
  ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน
ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๒ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2019-04-30 15:52:43 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ พ.ศ.2562-2565
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-06-14 11:44:22
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-06-14 11:42:33
รายการผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2019-06-12 16:40:49

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน --ยังไม่มีประกาศ--    
           
 
0
   
 
เว็บพันธมิตร
 
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG