Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2561
ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนได้สูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่องฯ 2018-03-22 15:05:48 File:

  การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2561
ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนได้สูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่องฯ
2018-03-22 15:05:48 File:
  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมียแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสวมเครื่องแบบสีกากี รายละเอียดปรากฎตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้าย
2018-03-09 17:28:03 File:
ดูทั้งหมด>>>

 

 
 
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถเครน เพื่อขนย้ายดป๊ะเรือขุดลอกคลองจำนวน 3 เที่ยว ตามโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี 2561
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-05-18 14:24:43
การเปิดเผยราคากลางและประกาศประกวดราคาซื้อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงน อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-05-18 14:19:04
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-05-18 14:10:41

ดูทั้งหมด>>>

 

  ประกาศรับสมัครงาน ยังไม่มีประกาศ!    
 
 
 
 
         
     

คู่มือประชาชน

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     
 

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG