Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2018-08-17 12:08:39 File:
  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 ส.ค 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 2018-08-10 09:42:43 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค 61
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-08-17 15:39:58
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ทำปกและเย็บเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่ 2) ของอบจ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-08-17 15:37:02
รายงานผลการจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้าบูลุค จำนวน 2 รายการ ของส่วนราชการในสังกัดอบจ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-08-17 15:31:07

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน --ยังไม่มีประกาศ--    
             
 
0
   
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG