Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีกำหนด 45 วัน 2018-02-06 11:36:36 File:

  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีกำหนด 45 วัน
2018-02-06 11:36:36 File:
  หลักเกณฑ์การประกวดรำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน) ในการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองปี 60
กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง กิจกรรม "ประกวด รำวงตามบทร้อง(พื้นบ้าน)"ในวันเสาร์ที่ 4 พ.ย 60
2017-10-19 09:09:29 File:
ดูทั้งหมด>>>

 

 
 
ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวัดสี่แยก-วัดประชา ม.7,8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-02-23 16:18:49
ส่งประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกกส์ (e-bidding) งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-02-23 16:15:46
เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทพสุวรรณชาญว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโณงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-02-23 14:42:54

ดูทั้งหมด>>>

 

  ประกาศรับสมัครงาน ยังไม่มีประกาศ!    
 
 
 
         
     

คู่มือประชาชน

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     
 

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG