Cinque Terre

 
Cinque Terre

 
Cinque Terre

           
           

ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม

 

  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสภา พ.ศ.2561 และแผนงานการจัดการเลือดสมาชิกวุฒิสภา
สำเนาหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0023.4/ว13722 ลงวันที่ 1 พฤศจิการยน 2561 2018-11-14 15:55:35 File:
  แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามที่ ลต(สส) 002/ว572 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 2018-11-14 15:53:13 File:

ดูทั้งหมด>>>

 
 
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มเอกสารร่างรายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-11-14 15:50:45
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-11-14 15:49:12
รายงานผลการจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-11-09 15:38:49

ดูทั้งหมด>>>

 

   

 

 

     
  ประกาศรับสมัครงาน --ยังไม่มีประกาศ--    
           
 
0
 
   
   
     

คู่มือ

   
ดูทั้งหมด>>>
 
     

ส่วนราชการ

 

 

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

@M.RUNG