• ข้อบัญญัติ
  • กรอบยุทธศาสตร์
  • แผนพัฒนาสามปี
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนการดำเนินงาน
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติปี 63
ลงเว็บไซต์วันที่ 01/11/62
ข้อบัญญัติปี 61
ลงเว็บไซต์วันที่ 14/11/60
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ลงเว็บไซต์วันที่ 14/11/60
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (ครั้งที่ ๑)
ลงเว็บไซต์วันที่ 14/11/60
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ลงเว็บไซต์วันที่ 14/11/60
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ครั้งที่ 2)
ลงวันที่ : 04/11/59
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ลงวันที่ : 04/11/59
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ลงเว็บไซต์ : 04/11/59
แก้ไขแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ลงเว็บไซต์วันที่ : 11/08/59
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ลงเว็บไซต์วันที่ : 07/07/59
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ขององค์การฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลงเว็บไซต์วันที่ : 12/01/59
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
ลงเว็บไซต์วันที่ : 08/07/58
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ลงเว็บไซต์วันที่ : 08/07/58
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ลงเว็บไซต์วันที่ : 19/05/58
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
ลงเว็บไซต์วันที่ : 09/01/58
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ : 17/12/62
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 (ครั้งที่ 2)
ลงวันที่ : 04/11/62
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 (ครั้งที่ 1)
ลงวันที่ : 17/09/62
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ลงวันที่ : 17/09/62
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ลงวันที่ : 26/06/62
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ : 26/03/62
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ : 06/12/61
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564(ครั้งที่ 2) ขององค์การฯ
ลงวันที่ : 14/08/61
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ : 14/08/61
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564(ครั้งที่ 1) ขององค์การฯ
ลงวันที่ : 02/08/60
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ลงวันที่ : 02/08/60
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ของอบจ.สมุทรสงคราม
ลงวันที่ : 19/12/59
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG